Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Waardebepaling van een bedrijf: een voorbeeld

De waarde van een bedrijf bepalen is vaak een lastig en tegelijkertijd veel voorkomend probleem voor uitvinders met een startup. Vaak is er sprake van een uitvinding die nog helemaal niet werkt of een beetje werkt. Er moet nog het nodige aan gebeuren om tot een echt werkend prototype te komen of om ten minste te kunnen laten zien dat het in principe werkt. Maar om dit te kunnen doen heb je niet voldoende financiële middelen tot je beschikking. Je hebt financiering nodig en om succesvol geld op te kunnen halen zul je als eerste een idee moeten krijgen over wat jouw uitvinding, en dus je bedrijf, nu eigenlijk waard zou kunnen zijn.

Waardering van een bedrijf

In het vorige deel over waardebepaling van een onderneming hebben we als voorbeeld de iCic geëntroduceerd, een apparaatje dat bewegende beelden aan de binnenkant van de vooruit van een auto projecteert. Je hebt een werkend prototype in elkaar geknutseld en je wil al de champagnefles gaan ontkurken. Maar voordat je dat werkelijk doet is het misschien verstandig om de iCic eens aan de drie pijlers van een succesvolle uitvinding gaan toetsen.

 1. Werkt de iCic? Je weet dat de iCic bij jou in de garage werkt, maar werkt het systeem nou ook terwijl je rijdt, overdag of 's-nachts, bij regen en zonneschijn, bij hoge en lage temperaturen, als het sneeuwt en ga zo maar verder. Je weet dat niet, dus er moet nog uitgebreid getest gaan worden. Dat kost geld.
 2. Hoe leuk de uitvinding ook moge zijn, de iCic is een 'Nice to have' and geen 'Need to have' onderdeel van de auto. Maar ja, als de consument overgehaald zou kunnen worden...". Dan is the sky the limit.
 3. Regelgeving. Dit zou wel eens de achilleshiel van de iCic kunnen zijn. Autoriteiten zouden namelijk een verbod kunnen opleggen aan het gebruik van de iCic, aangezien het apparaatje tijdens het rijden de bestuurder afleidt en dientengevolge deze een gevaar op de weg wordt. Geen toestemming betekent dat je droom “in elke drie auto's een iCic”grondig verstoord wordt. Op dit moment heb je echter nog geen enkel idee wat de kans op afkeuring is. Natuurlijk heb je overwogen om een expert of advocatenkantoor in te schakelen, maar dat kost ook weer geld.

Zoals je ziet bent je nu niet bepaald in eenzelfde situatie als waarin Bill Gates zich in 1981 bevond. Je moet nog gaan testen op de werkzaamheid, de behoefte bij de consument moet nog gekweekt worden en het is nog maar de vraag of de iCic als gadget voor de auto verkocht mag gaan worden. Daarbij komt ook nog eens dat je zelf geen financiële middelen genoeg hebt om deze onzekerheden aan te kunnen pakken en eventuele alternatieven voor de door jou ontwikkelde technologie te onderzoeken. Dit is een lastig en tegelijkertijd veel voorkomend probleem voor uitvinders. Je hebt financiering nodig en als eerste zal je een idee moeten krijgen over wat de iCec nou waard zou kunnen zijn.

Methodes voor de waardebepaling van een bedrijf

Allereerst zullen we moeten bepalen wat en hoe er nu precies geëvalueerd gaat worden. Gaan we de iCic alleen op zich evalueren, of alleen de aanwezige patenten, of beiden? Om de discussie te vereenvoudigen zullen we de patenten samen brengen met de uitvinding, aangezien deze meestal gekoppeld aan elkaar zijn en we aan het begin van de commercialisering staan. We gaan er van uit dat er in deze fase nog geen producenten zijn die jouw patent in licentie genomen hebben en de iCic aan het produceren zijn.

Kostenmethode Methode, Markt Vergelijking en Economische waarde

We kunnen de mogelijke evaluatie methoden voor uitvindingen in nieuwe bedrijven in delen in een drietal soorten.

I. Kosten: methodes die zijn gebaseerd op de gemaakte kosten;

II. Markt vergelijkingsmethodes welke zijn gebaseerd op vergelijkbare waardes in de markt;

III. Economische waarde: Economische waarderingsmethodieken;

Deze laatste zijn onder te verdelen in:

 1. De inkomsten methode: deze is gebaseerd op de geprojecteerde cashflows
 2. Tijd: DCF methodes die de "time value of money" gebruiken
 3. Onzekerheid: DCF methodes die rekening houden met het risico van de geprojecteerde cashflows
 4. Flexibiliteit:
 5. (a) op DCF gebaseerde "Decision Tree Analysis"methodes;

  (b) Monte Carlo simulatie;

  (c) Reële Optie waardering;

 6. Veranderend risico: methodes gebaseerd op de zogenaamde "Option Pricing Theory", waaronder
 7. (a) Discrete distributie: Binominale modellen;

  (b) Continue distributie: Black-Scholes optie model;

Ook hier zit het venijn in de staart, d.w.z. de methoden III(4) en III(5) zijn zonder meer de meest ingewikkelde. Het is zelfs zo dat we kunnen beweren dat bij de kleine banken, commissionairs en financiële instituten, methode III(4) niet vaak gebruikt zal worden, doordat het aan kennis en mankracht ontbreekt. Toch willen wij je hier iets van meegeven om redenen die later duidelijk zullen worden. Overigens, de boven genoemde methoden zijn niet de enige. Zo bestaan er methoden die Net Capital + Goodwill gebruiken in de waardebepaling of de price/earnings (P/E) ratio. We zullen deze methoden echter niet behandelen omdat deze alleen gebruikt kunnen worden voor bedrijven met een financiële geschiedenis.

In de volgende pagina's zullen we bovengenoemde methodes voor waardering verder toelichten. We beginnen met de eenvoudigste manier van waardebepaling, de Kostenmethode.