Netto Contante Waarde

Wat is de Netto Contante Waarde en hoe wordt deze berekend?

Waarde van je bedrijf
Netto Contante Waarde

De Netto Contante Waarde (NCW) wordt vaak gebruikt om te bepalen of het de moeite waard is om in een startup bedrijf met een uitvinding of een goed idee te investeren. De netto contante waarde wordt in het Engels de Net Present Value (NPV) genoemd. Hier zullen we NCW en NPV door elkaar gebruiken. Door de Netto Contante Waarde te berekenen wordt in feite de huidige waarde van toekomstige kasstromen vastgesteld, het zogenaamde actualiseren. Op deze wijze is het mogelijk om te bepalen of er meerwaarde kan worden gecreëerd door nu een bepaalde investering te doen. Met andere woorden: levert de investering wel voldoende rendement op? In het hieronder gegeven voorbeeld wordt de NPV formule gebruikt die is ingebouwd in de meeste spreadsheet software.

Netto Contante Waarde berekenen met een spreadsheet

De meest gebruikelijke en beslist aan te raden manier om een Netto Contante Waarde te berekenen is met een spreadsheet. De meeste Spreadsheets hebben standaard ingebouwde functies waaronder de meest voorkomende financiële, zoals NPV (of NCW). De meest bekende en meest gebruikte spreadsheets zijn Microsoft Excel, Numbers (Mac OS X) en OpenOffice of NeoOffice. De laatste twee kun je gratis downloaden en gebruiken. Voor degene onder jullie die nog niet vertrouwd zijn met een spreadsheet is het nu de tijd om dit te gaan leren, want als je straks een 'business plan' moet gaan schrijven is een spreadsheet beslist een noodzaak.

Voor de volgende voorbeelden heb ik NeoOffice gebruikt. NeoOffice is speciaal voor Mac OS X ontwikkeld, bijna gelijk aan OpenOffice en, zoals eerder gezegd, gratis te gebruiken. Ook dient vermeld te worden dat OpenOffice en NeoOffice, Word en Excel bestanden kunnen lezen en schrijven. Een aanrader dus.

netto contante waarde

De NPV berekend met NeoOffice voor Mac OS X

De Netto Contante Waarde berekenen

Om de NCW te berekenen hebben we de cashflow gegevens en de discount rate nodig. De cashflow weten we, want die waren in het voorbeeld op de pagina over de DCF methode gegeven (7 voor de eerste vier jaar en 107 voor jaar vijf). De discount rate zoeken we (lekker makkelijk) op in de tabel op de pagina over het Capital Asset Pricing Model en zien dat dit voor een biotechnologie bedrijf 10.28% is.

De formule voor de NPV in NeoOffice is = NPV(discount rate; cashflows), of in ons geval met de discount rate, r, in cel B1 en de cashflows (CF1 tot en met CF5) in cellen B3 tot en met H3, = NPV(B1;C3:G3).

Je kan de NPV op twee manieren benaderen: met of zonder de initiële investering CF0 mee te nemen in de berekening. We gaan beiden bekijken:

1. NPV berekening zonder CF0 (het te investeren bedrag):
In cel C5 is de NPV berekend van de cashflow streams. De uitkomst in cel C5 is 87,65.

2. Met CF0 (het te investeren bedrag):
In cel C7 is de NPV berekend en hebben we de negatieve cash outflow van -100 meegenomen als volgt: NPV = -100 + NPV(B1;C3:G3). De uitkomst in cel C7 is -12,35.

Wat betekent dit nu? Dit betekent dat een investering van 100 uiteindelijk 87,65 waard is, of anders gezegd, 12,35 minder dan de oorspronkelijke investering van 100.

Dus elke euro die in het bedrijf geinvesteerd wordt zal uiteindelijke 87,65 waard zijn. Dus het bedrijf is nu niet veel waard en in de toekomst nog minder dan de benodigde investering. En dat is wat we te weten wilden komen met deze serie over de waardebepaling van een bedrijf. De conclusie moge duidelijk zijn: dit is geen goed voorstel.

Of je nou de NPV laat zien met de oorspronkelijke investering cash outflow (CF0) of niet is om het even. Meestal wordt de NPV berekend zonder de cash outflow zoals in voorbeeld 1. De uitkomst (hier dus 87,65) is dan de waarde van het project of bedrijf en als dit minder waard is dan wat er geïnvesteerd dient te worden is het een 'no go' beslissing. Wij zullen in het vervolg gewoon de waarde van het bedrijf met daarin de uitvinding bepalen en zullen het initiële bedrag niet meenemen bij de berekening van de NPV.


Aanrader:

Financiële Kengetallen zijn de getallen die inzicht geven in hoe een onderneming er voor staat. Kennis van kengetallen, hun betekenis en hoe ze toegepast kunnen worden is daarom niet alleen voor accountants van groot belang. Voor wie als niet-financieel onderlegd manager onderbouwde beslissingen wil nemen over de langetermijnstrategie en kortetermijnoplossingen is het boek "Financiële Kengetallen" een absolute aanrader.

De schrijver van het boek legt op heldere wijze uit wat de verschillende kengetallen betekenen en wat managers moeten weten over het interpreteren ervan. Maar er wordt niet alleen ingegaan op de theorie maar ook hoe kengetallen binnen een bedrijf kunnen worden toegepast. Daarbij komt ook de samenwerking met de managers van andere afdelingen aan bod. "Financiële Kengetallen" is een toegankelijk boek waarvan elk hoofdstuk voor zichzelf spreekt en apart kan worden gelezen.


Mocht je voorbeeld (2) uitgewerkt hebben met een spreadsheet, dan moet je eens de cashflows voor de vijf jaren van voorstel (1) gebruiken. Voor de discount rate vul je in 2.5%, de rente die je zou krijgen op een vijf jarige staats lening. Je zult zien dat, indien je de twee bovengenoemde manieren toepast, voor NPV benadering 1. 106,97 zal krijgen en voor benadering 2: 6,97. Dit betekent dus dat voorstel 2 een positief beleggingsadvies krijgt, immers de investering van 100 is 106,97 waard.

Ik raad je sterk aan om eens wat te gaan spelen met de verschillende parameters, b.v. de discount rate te verhogen en te verlagen, om het effect op de NPV te zien. Een ding is duidelijk en dat is hoe hoger de discount rate (cost of capital) de lager de waarde en hoe kleiner de discount rate, hoe meer de investering waard wordt. Overigens, dit verschijnsel kun je dagelijks waarnemen, als je tenminste het financiële nieuws volgt, want beurzen zullen dalen op het moment dat centrale banken de rente (Rf ) gaan verhogen (of de dreiging bestaat dat dit zal gaan gebeuren) en stijgen als deze omlaag zal gaan. In een volgende pagina gaan we wat nader in op de cashflow berekening omdat je die nodig hebt bij de waardebepaling van je uitvinding of business idee.