Cashflow berekenen: een voorbeeld met de jaarrekening

Cashflow berekenen met de jaarrekening is heel gemakkelijk

Waarde van je bedrijf
cashflow berekenen met behulp van de winst- en verliesrekening

Hoe kun je de cashflow berekenen met een jaarrekening? Het kunnen berekenen van de cashflow is belangrijk wanneer je de waarde van een bedrijf wilt bepalen. Tot dusver hebben we het op de voorgaande pagina´s continue over de cashflow (in het nederlands: de kasstroom) gehad waarbij we het als een gegeven hebben aangenomen. Echter, dit is in de praktijk niet realistisch. Degene die een bedrijf waardeert moet zelf onderzoeken wat de meest waarschijnlijke cashflow zal zijn voor de eerst volgende vijf tot tien jaar. Maar wat is cashflow en hoe kun je de cashflow berekenen? Er is niet echt een formule voor maar volgt uit een berekening. Voordat we een voorbeeld gaan uitwerken en zelf een cashflow gaan berekenen op basis van een jaarrekening gaan we eerst even naar de definitie ervan kijken.

Cashflow betekenis en definitie

De cashflow in een bedrijf is de totaal gegenereerde cash door inkomsten minus de cash uitgegeven aan kosten, rente en belasting. De cashflow kan op ieder moment berekend worden en binnen een bedrijf wordt dan ook regelmatig met speciaal ontwikkelde software een cashflow analyse uitgevoerd om de cash positie van het bedrijf in de gaten te houden. In de onderstaande, sterk vereenvoudigde, hypothetische "income statement" (winst- en verliesrekening) illustreren we wat wel en niet bij de cashflow berekening moet worden meegenomen.

Cashflow berekenen: een voorbeeld met de Winst- en Verliesrekening

Dit gaan we illustreren met een eenvoudige winst- en verliesrekening van een willekeurig bedrijf.

Winst- en verliesrekening van Fantasie BV.

 1. Inkomsten/Services/Verkoop: 1.000.000
 2. Kosten van Verkoop: 300.000
 3. Omzet: 700.000
 4. Uitgaven: 400.000
 5. EBITDA: 300.000
 6. Amortisatie: 50.000
 7. Depreciatie: 80.000
 8. EBIT: 170.000
 9. Rente: 10.000
 10. Belasting: 58.000
 11. Netto Winst: 102.000

Hieronder gaan we dit income statement eens regel voor regel bekijken.

 1. deze regel geeft de inkomsten weer die in dit voorbeeld gelijk zijn aan de omzet die je maakt.
 2. dit geeft de kosten weer van het product dat je (door) verkoopt. Bijvoorbeeld, een autohandelaar die een auto verkoopt moet die zelf eerst kopen voordat hij die kan doorverkopen. De aankoopprijs hoort dan bij de verkoopkosten. Aangezien je uitvinding nog niet bestaat kun je deze ook niet kopen om door te verkopen, dus verkoopkosten zullen waarschijnlijk niet in je plaatje voorkomen. We hebben dit dan ook alleen maar toegevoegd omdat deze vaak te zien zijn in jaarverslagen en financiële rapporten.
 3. is het bruto inkomen na aftrek van de verkoopkosten.
 4. Regel 4. geeft alle kosten weer verbonden met de bedrijfsvoering, zoals arbeidsloon, huur, energie kosten, grondstoffen die benodigd zijn om het product te fabriceren etc.
 5. geeft het resultaat van de onderneming voor o.a. rente, afschrijvingen en belasting. EBITDA staat voor Earnings before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization.
 6. geeft de amortisatie weer. Bijvoorbeeld een bedrijf kan de investering gedaan, bijvoorbeeld in gebouwen, in termijnen voor de belasting aftrekken. Bedrijven doen dit vaak zodat belangrijke investeringen van aankopen niet in een jaar genomen hoeven te worden, maar uitgespreid over een aantal jaren. Amortisatie is dus geen cash outflow.
 7. geeft de depreciation (of waardeverlaging, afschrijving) weer van assets, zoals machinerieën, auto's etc. Het lijkt in dit opzicht veel op amortisatie. Dit betekent dat een bedrijf per jaar een bedrag opzij mag leggen wat fiscaal aftrekbaar is. Ook hier dient vermeld te worden dat depreciation geen cash outflow is.
 8. EBIT geeft de Earnings Before Interest and Tax weer.
 9. is de rente
 10. is de belasting en uiteindelijk komen we dan aan bij
 11. die de totale winst van het bedrijf weergeeft

Indien je hier meer over wilt weten raden we je aan een goed boek over accounting of boekhouden aan te schaffen.


Aanrader:

Financiële Kengetallen zijn de getallen die inzicht geven in hoe een onderneming er voor staat. Kennis van kengetallen, hun betekenis en hoe ze toegepast kunnen worden is daarom niet alleen voor accountants van groot belang. Voor wie als niet-financieel onderlegd manager onderbouwde beslissingen wil nemen over de langetermijnstrategie en kortetermijnoplossingen is het boek "Financiële Kengetallen" een absolute aanrader.

De schrijver van het boek legt op heldere wijze uit wat de verschillende kengetallen betekenen en wat managers moeten weten over het interpreteren ervan. Maar er wordt niet alleen ingegaan op de theorie maar ook hoe kengetallen binnen een bedrijf kunnen worden toegepast. Daarbij komt ook de samenwerking met de managers van andere afdelingen aan bod. "Financiële Kengetallen" is een toegankelijk boek waarvan elk hoofdstuk voor zichzelf spreekt en apart kan worden gelezen.


We gaan de Cashflow berekenen

De vraag is nu, wat moet je als cashflow nemen? De Net Profit, EBITDA of EBIT?

Het antwoord is geen van drieën. De cashflow zullen we zelf moeten herleiden uit de bovenstaande 'income statement,' wat in principe niet zo verschrikkelijk moeilijk is als je je maar strak aan de definitie houdt. We berekenen dit normaliter door te beginnen bij de netto winst en elke niet-cash outflow item er weer bij op te tellen. In dit voorbeeld zijn er twee items die geen cash out flows vertegenwoordigen, dit zijn amortization en depreciation. Die tellen we dus bij de winst op om zo tot de cashflow te komen. Dus de cashflow is nu:

102.000 + 50.000 + 80.000 = 232.000, een stuk meer dan het netto winst bedrag. Hou er rekening mee dat dit een sterk vereenvoudigd voorbeeld is, maar als je straks je spreadsheet gaat opbouwen zal je zien dat er een wereld van verschil bestaat tussen de winst en de cashflow. Ook belangrijk is EBITDA. Deze grootheid geeft de capaciteit aan van een bedrijf om cash te genereren. Cash die noodzakelijk is om eventuele verdere investeringen te doen of rente te betalen in geval leningen aangegaan moeten worden, alhoewel dit laatste niet vaak voor zal komen indien je een venture capital of private equity firma als mede investeerders krijgt; zij houden niet van renteschulden en hebben liever eigen kapitaal in het bedrijf, maar we lopen nu op de zaken vooruit.

Overigens, tijdens de startup fase, zal het zelden voorkomen dat een bedrijf een positieve cashflow (laat staan winst) kan laten zien. Dit is dan ook de fase waar financiering gewenst is en investeerders gezocht moeten worden.

Dus cashflow berekenen we met de inkomsten en uitgaven

We hebben laten zien dat het verschil in risico tussen verschillende investeringen of projecten, i, doormiddel van de discount rate, ri, ingebracht wordt tijdens de waardebepaling. Wij hebben enige discount rates in een tabel onder gebracht. Cashflows worden berekend aan de hand van inkomsten en uitgaven. Cashflow is niet equivalent aan winst. De NPV, of waarde van het project, kan je het best berekenen met een spreadsheet die de formules standaard beschikbaar heeft. OpenOffice voor Windows en Linux, of NeoOffice voor Mac OS X zijn gratis en absolute aanraders.

Nu zijn we een heel eind op weg om straks een budget samen te gaan stellen en voorzichtig onze eerste waardebepaling uit te voeren.

Zoals gezegd, voor veel personen is cashflow een verwarrend onderwerp en toch is het belangrijk om te weten wat de betekenis is van cashflow omdat het begrip veel wordt gebruikt door professionals of door mensen die bijvoorbeeld willen weten wat de waarde is van een bedrijf. De reden voor de verwarring is waarschijnlijk het feit dat er met posten op de winst- en verliesrekening moet worden gerekend waarbij er geen sprake is van geld dat van eigenaar wisselt. Echter, in werkelijkheid is cashflow helemaal geen moeilijk onderwerp en hieronder leggen we uit waarom.

Samenvatting:

De cashflow wordt berekend uit de winst- en verliesrekening maar staat er niet in als een aparte post. Dus de cashflow moet berekend worden uit de opgevoerde bedragen. Dat is gemakkelijker dan het klinkt als je de onderstaande praktische definitie in gedachten houdt.

Wat is nu de betekenis van cashflow? De cashflow in een bedrijf is de totale hoeveelheid geld dat er binnenkomt minus de hoeveelheid geld dat er is uitgegeven aan, bijvoorbeeld, kosten, rente en belastingen.

Als we naar de winst- en verliesrekening kijken en dan denken aan de gegeven definite van cashflow is het niet zo moeilijk om te bepalen wat de cashflow van dit bedrijf is. Laten we eens regel voor regel door de winst- en verliesrekening lopen.

Inkomsten, soms ook genoemd “revenuen” or “Verkoop” spreekt voor zichzelf. Dit zijn de opbrengsten uit de verkoop van goederen of diensten. Nadat we de kosten van de verkoop er vanaf hebben getrokken komen wij dan bij de Omzet. Wees je er bewust van dat niet alle winst- en verliesrekeningen een post “Kosten van Verkoop” zullen bevatten. Dit is echter belangrijk in de handel. Bijvoorbeeld, een handelaar in tweedehands fietsen verkoopt een fiets (verkoop) die hij eerder heeft gekocht (Kosten van Verkoop). Tot dusver is alles wel duidelijk.

Nu komen we bij de uitgaven die gedaan zijn om het bedrijf in de lucht te houden. Dit zijn uitgaven voor, bijvoorbeeld, salarissen, materialen en kantoorbenodigdheden. Dan komen we bij de EBITDA ofwel de winst voor rente, belasting, depreciatie en amortisatie. Nadat we hier de kosten voor depreciatie en amortisatie vanaf trekken komen we bij de EBIT. Nadat we daar als laatste de rente en belastingen vanaf halen komen we bij de laatste regel: de netto winst. Maar is dit nu hetzelfde als de cashflow? Nee, dat is het niet en hieronder leggen we uit waarom dat zo is.

Als er geen geld stroomt....niet meenemen in de cashflow!

Laten we nog eeens naar de bovenstaande winst- en verliesrekening kijken met de gegeven definitie van cashflow in gedachten. Als je goed kijkt zie je dat er twee posten op staan die strikt genomen niets met een cashflow te maken hebben. Dat zijn de “Amortisatie” en de “Depreciatie”. Dit zijn twee posten die voor de belastingdienst mogen worden afgetrokken van de winst. Echter, dit kun je niet laten meetellen voor de cashflow omdat dit geld is wat in het bedrijf blijft. Dus deze bedragen moet je weer bij de netto winst optellen om de cashflow te kunnen berekenen.

Dus de cashflow is dan: 102.000 (netto winst) + 50.000 (amortisatie) + 80.000 (depreciatie) = 232.000

Dit is een eenvoudig voorbeeld om het principe duidelijk te maken. In de praktijk kunnen er veel meer non-cashflow items afgetrokken of opgeteld moeten worden om tot de cashflow te komen. Denk bijvoorbeeld aan dividend uitkeringen of bepaalde verliesposten.