Innovatie subsidie aanvragen voor je idee of uitvinding

Innovatie subsidie helpt bij de (verdere) ontwikkeling van je uitvinding

Subsidies
innnovatie-subsidie aanvragen

Om het innoverend vermogen van het Nederlandse MKB te bevorderen is de Nederlandse overheid graag bereid je te ondersteunen en heeft vele subsidieprogramma's in het leven geroepen. Om de kenniseconomie te ontwikkelen en te stimuleren, Nederland internationaal gezien meer concurrerend te maken en om voor nieuwe ideeën het gat naar de markt te verkleinen ondersteunt de overheid de ontwikkeling van goede ideeën met innovatie subsidies.

MIT subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek

Hoe vraag je MIT subsidie aan voor een haalbaarheidsonderzoek?

Subsidies
MIT subsidie voor Haalbaarheidsonderzoek

Subsidie aanvragen voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw product is goed voor de Nederlandse economie. De reden hiervoor is dat het helpt om meer goede uitvindingen of ideeën, die anders misschien op de plank zouden blijven liggen, daadwerkelijk te ontwikkelen en naar de markt te brengen. De Nederlandse overheid helpt dan ook graag met subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken. De MIT subsidie is daarvan wel de belangrijkste

Technology Readiness Levels (TRL) en innovatie subsidie aanvragen

Zoek innovatie subsidie die past bij jouw technology readiness level

Subsidies
technology readiness levels en innovatie subsidie aanvragen

Elk technologisch innovatief product begint met een goed idee en wanneer de ontwikkeling ervan ter hand wordt genomen doorloopt deze elke keer een aantal vergelijkbare fases. Deze fases worden TRL's genoemd en ze worden genummerd van 1 tot en met 9. Wanneer de ontwikkeling van een innovatieve technologie begint met het idee en deze uiteindelijk de markt bereikt, heeft het alle negen fases doorlopen. Bepaalde subsidieprogramma's hebben tegenwoordig als criterium dat een project waarvoor subsidie wordt gevraagd zich in een bepaalde TRL-fase moet bevinden. Er worden, bijvoorbeeld, alleen projecten ondersteund die zich in de fases 5 tot 7 bevinden.

MIT-subsidie 2023 aanvragen

Ook in nu weer MIT-subsidie aanvragen per 4 april

Subsidienieuws
MIT-subsidie aanvragen in 2023

Om het innoverend vermogen van het Nederlandse MKB te bevorderen heeft de overheid diverse subsidieprogramma's in het leven geroepen. Hiervan is de zogenaamde Innovatiestimulering Regio en Topsectoren subsidie (afgekort MIT) een al jarenlang succesvol lopend programma. Ook in 2023 is het weer mogelijk om aan te vragen.