MIT-subsidie 2021 aanvragen

Ook in nu weer MIT-subsidie aanvragen per 20 april

Siert Bruins
MIT-subsidie aanvragen in 2021

Om het innoverend vermogen van het Nederlandse MKB te bevorderen heeft de overheid diverse subsidieprogramma's in het leven geroepen. Hiervan is de zogenaamde Innovatiestimulering Regio en Topsectoren subsidie (afgekort MIT) een al jarenlang succesvol lopend programma. Ook in 2021 is het weer mogelijk om aan te vragen.

Belasting betalen met een BV

Welke belastingen moet je betalen als je een BV gaat oprichten?

Siert Bruins
Belasting betalen met een BV Wat voor soorten belastingen moet je gaan betalen als je een BV gaat oprichten? En hoeveel belasting moet je gaan betalen? Want als je een nieuwe BV opricht weet je nog niet hoe lang het gaat duren voordat je omzet en winst gaat maken en hoeveel dat dan zal zijn. Wat je wel zeker weet is dat je als starter te maken gaat krijgen met de belastingdienst. Welke belastingen je moet gaan betalen en hoeveel hangt af van diverse zaken. Op deze pagina worden in het kort de belangrijkste belastingen plus de bijbehorende tarieven besproken die in rekening worden gebracht als je eigenaar bent van een besloten vennootschap.

Capital Asset Pricing Model - CAPM

Wat is het Capital Asset Pricing Model?

Siert Bruins
CAPM

Capital Asset Pricing Model is in feite een investeringstheorie die iets zegt over het benodigde rendement wat je zou moeten en willen halen om voor het risico van een investering in een startup of ouder bedrijf te worden gecompenseerd. Volgens het Capital Asset Pricing Model is deze zogenaamde rendementseis opgebouwd uit een risicovrij deel en een opslag welke bepaald wordt door het risico wat in het project of bedrijf besloten ligt.

Netto Contante Waarde

Wat is de Netto Contante Waarde en hoe wordt deze berekend?

Siert Bruins
netto contante waarde

De Netto Contante Waarde (NCW) wordt vaak gebruikt om te bepalen of het de moeite waard is om in een startup bedrijf met een uitvinding of een goed idee te investeren. Met andere woorden: levert de investering wel voldoende rendement op? In het gegeven voorbeeld wordt de NPV formule gebruikt die is ingebouwd in de meeste spreadsheet software.