Discounted Cash Flow Methode

Hoe bereken je de waarde van een bedrijf met de DCF methode?

Siert Bruins
DCF methode Wat is de DCF methode? Om de meer geavanceerde methodes voor de waardebepaling van een bedrijf te kunnen bespreken moeten we hier eerst de DCF methode (voluit: Discounted Cash Flow methode) introduceren. De DCF methode is een veelgebruikte manier om de waarde van een startup of een groter bedrijf te bepalen waarbij er gekeken wordt naar de cashflow in de toekomst.

Op de pagina over Discount Rate: de toekomstige waarde van geld hebben we gezien hoe bij het berekenen van renteopbrengst de toekomstige waarde van een bepaald bedrag aangroeit met een factor (1 + r)n. Een vaker voorkomende vraag is echter, wat de waarde is van een aantal bedragen, die op verschillende, toekomstige data uitgekeerd zullen gaan worden. De DCF methode kan daarbij helpen.

Met de bovenstaande formule hebben we berekend hoeveel een toekomstig te ontvangen bedrag in een bepaalde periode n waard is in "today's money", namelijk:

DCF methode image1

We gaan dit principe nu als volgt uitbreiden. Stel je verwacht een aantal cash flows (CF) vanaf jaar één (t = 1) tot en met het jaar n (t = n), dat wil zeggen CF1 tot en met CF n door een bedrag CF0 te investeren. Wat is nu de totale waarde, of Net Present Value (NPV), van deze te verwachten cash flows. Dit wordt berekend door elke cash flow te verdisconteren en het geheel aan het eind te sommeren. Dit gaat als volgt:

DCF Methode image2

Dit is nu de DCF methode, of discounted cashflow methode en het is de meest belangrijke van alle methodes voor een financieel analist. Deze methode is dus ook van belang voor degene die een uitvinding wil waarderen en daarom zullen we hier uitgebreid op ingaan en illustreren hoe je makkelijk een NPV met een spreadsheet kunt berekenen.

Als we naar bovenstaande formule kijken zien we dat er een aantal onbekenden zijn die we moeten kennen voordat we de formule kunnen toepassen, n.l. de cash flows (CF0 tot en met CFn) en de discount rate r. We beginnen met de laatste.

Capital Asset Pricing Model en de discount rate r

Tot dusver hebben we de discount rate, r, als rente genomen en zo gekozen dat het makkelijk rekenen zou worden. Veel lastiger wordt het echter om uit te zoeken welke waarde je nou voor r moet nemen bij een waardebepaling van een onderneming. Voordat we verder gaan moeten we eerst goed definiëren waar r nu eigenlijk voor staat.

We kunnen dat illustreren met de NPV formule. Stel je krijgt twee voorstellen.

Voorstel 1 is om €100,- voor vijf jaar op een rekening bij een bekende bank op de hoek van de straat te storten tegen een rente van 4%. Dus je krijgt vier rentebetalingen van €4,- en een betaling van €104,- in jaar vijf (€4,- + het geïnvesteerde bedrag, €100,-, ook wel principal genoemd).

Voorstel 2 is om ditzelfde bedrag in een biotechnologie bedrijf te investeren. In ruil daarvoor krijg je voor vier jaar €7,- uitgekeerd en in jaar vijf, €107,-. Op welk voorstel zou je ingaan?

Op het eerste gezicht lijkt dit een gemakkelijk te beantwoorden vraag en je ben geneigd om op voorstel 2 in te gaan; immers je krijgt voor dezelfde investering meer geld. Maar is dit nu werkelijk zo en hoe kunnen we hier achter komen? Het antwoord wordt gegeven door het Capital Asset Pricing Model (CAPM). CAPM is een van de meeste belangrijke hoekstenen van financiën en wordt gebruikt om het benodigde rendement te berekenen voor een bepaalde investering in een specifiek project of bedrijf. Dit wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

ri = Rf + ßi(Rm - Rf )

waar

  1. ri is de discount rate of benodigd rendement, ook wel cost of capital of expected return genoemd, voor een specifieke investering, project, bedrijf etc. We zullen deze termen afwisselend gebruiken.
  2. Rf is de risk free rate.
  3. Rm is het rendement van de (markt) portfolio, en
  4. ßi is het risico behorende bij een specifiek bedrijf, project i etc

In de volgende pagina over het Capital Asset Pricing Model gaan we verder met het beantwoorden van de vraag of je je geld beter bij de bank kunt beleggen dan in een risky Biotechnologie bedrijf.