Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Waardebepaling onderneming: een voorbeeld

Laten we verder gaan met het voorbeeld en enkele uitgangspunten voor de waardebepaling van een bedrijf definiëren. Daarna gaan we van een voorbeeld uitvinding, welke het belangrijkste bezit van een startende onderneming is, de waarde bepalen.

Financiële middelen en risico

Indien je vanuit Amsterdam CS richting het Damrak wandelt heb je misschien de tekst "DE COST GAET VOOR DE BAET UYT" op de gevel van een van de panden zien staan:

Waardebepaling bedrijf

Waarde van een onderneming: "De Cost Gaet Voor de Baet Uyt"

Deze geveltekst illustreert het basisprincipe van financieren. Dit motto, dat al stamt uit onze gouden eeuw, is meer dan alleen een curieus en in oud Nederlands geschreven zinnetje. Het is het basisprincipe van financieren, economische groei en het bankwezen -- alsmede de oorzaak van slapeloze nachten bij vele ondernemers.

Tegenwoordig zouden we zeggen dat er eerst geïnvesteerd zal moeten worden voordat we kunnen delen in de winst. De reden waarom wij deze open deur intrappen is dat we willen stilstaan bij degene die geld investeert en onder wat voor omstandigheden de investering(en) gedaan worden.

Als eerste uitgangspunt nemen we aan dat jij de eerste geldschieter bent, dat wil zeggen: jij bent de eerste die tijd en geld in je eigen idee hebt gestopt zodat je nu een eerste resultaat kan tonen. Met behulp van dit model of prototype hoop je anderen te overtuigen om ook mee te investeren. Want als tweede uitgangspunt nemen we aan dat je niet onlangs de hoofdprijs in de loterij heeft gewonnen of al miljoenen op je bankrekening hebt staan. Indien je dit wel zou hebben zou dit de waardering van de uitvinding niet beinvloeden, maar er zouden dan wel een aantal door ons gekozen aannames gedurende het te volgen traject veranderen. Het zal namelijk ongetwijfeld je beslissing beinvloeden wanneer je tweehonderd duizend Euro van je miljoenen bankrekening kunt halen, of wanneer je de hypotheek met dat bedrag op je huis moet verhogen. Dit verschil in risico profiel zal je beslissingspatroon behoorlijk beinvloeden. In het eerste geval bent je veel sneller geneigd om dit bedrag op te nemen en te investeren in het project dan in het tweede geval. We gaan er dus van uit dat de kans groot is dat je medefinanciers zult moeten aantrekken. Medefinanciering is niet alleen een kwestie van geld, maar ook van risico spreiding. Het vinden van een medefinancier betekent behalve het verkrijgen van geldmiddelen om verder te gaan, ook dat je niet al je spaargeld in hoeft te zetten en daarmee is ook voor jezelf het risico dan behoorlijk afgenomen.

Natuurlijk gaat dit niet voor niets en is ook hier een prijs aan verbonden, namelijk de mede- investeerder zal ook in de winst delen ten koste van jouw opbrengsten. Over dit fenomeen, het verlagen van je risico met als gevolg het verminderen van je winst, namelijk het begrip, risk and return, is veel gepubliceerd en gediscussieerd. Tevens zijn er Nobel prijzen mee gewonnen. Je begrijpt het al, we zullen hier niet verder op ingaan, maar we nemen aan dat je uiteindelijk medefinanciers zal gaan zoeken.

Waardebepaling onderneming: het voorbeeld van de iCic

Het volgende uitgangspunt is je uitvinding. We verzinnen even wat als voorbeeld en nemen aan dat je bezig bent met wat je noemt, de iCic, oftewel de I Cinema in Car -- je bent nog niet helemaal tevreden over de naam, maar dat komt later wel.

De iCic is een apparaatje dat bewegende beelden aan de binnenkant van de vooruit van een auto projecteert en de projectie is dusdanig aanpast dat het beeld niet vertekend wordt door de kromming van het glas. Ook is het zo dat de bestuurder gewoon rustig op de weg kan blijven kijken terwijl hij rijdt, want de beelden, alhoewel van superieure (HD) kwaliteit, zijn transparant. De bestuurder kan dus samen met de medepassagiers tijdens de autoreis van een geweldige film in Dolby Surround 9.1 genieten, het journaal zien, of de laatste ontwikkelingen op de financiële markten in real time blijven volgen; wat je maar wilt. Je bent met de iCic al heel ver, d.w.z. perfect werkt het nog allemaal niet, maar je hebt een prototype dat bij je thuis in de garage werkt  en je hebt je zelf al gefeliciteerd en de Champagne is besteld. In het volgende deel van onze serie over waardering gaan we de iCic toetsen aan de drie pijlers van een succesvolle uitvinding en introduceren we verschillende methodes voor de waardebepaling van een bedrijf waarvan het belangrijkste bezit een uitvinding is.