patent gevecht Apple Masimo

het reeds langlopende geschil tussen Apple en het medische technologiebedrijf Masimo over een mogelijke inbreuk van Apple op een patent van Masimo die beweert dat de gepatenteerde technologie zonder toestemming gebruikt wordt in de Apple Watches. Waarom gaan deze bedrijven zo'n groot gevecht aan met behulp van hun patenten? Het wordt verwacht dat deze horloges, die vitale functies thuis kunnen meten, een belangrijke rol gaan spelen in het monitoren van iemands gezondheid zonder dat daar een arts aan te pas komt en dat de medische gegevens automatisch worden doorgestuurd naar bijvoorbeeld een huisartsenpost of een ziekenhuis. En dit soort van technologie wordt naar verwachting erg belangrijk in deze ontwikkeling richting een enorme markt.

De Crompouce is inzet van een heuse juridische strijd

Onder welk type intellectueel eigendomsrecht valt de Crompouce: merkenrecht, modelrecht of misschien wel het auteursrecht?

crompouce beschermd door merkenrecht modelrecht of auteursrecht

Het crompouce-gebakje, een combinatie van een croissant en tompouce, is in korte tijd erg populair geworden en is nu de aanleiding tot een heuse juridische strijd. Een Utrechtse bakker, Ulrika Menig, die het als eerste op de markt bracht, eist een vergoeding van andere partijen die ook aan de crompouce proberen te verdienen. De crompouce werd snel populair, vooral op sociale media, en diverse bakkers begonnen het te verkopen, zelfs de bekende grote supermarktketens. Welk recht is hier van toepassing?

Unitair Octrooi treedt op 1 juni 2023 in werking

Met het unitair octrooi komt ook het UPC, een nieuwe rechtbank voor geschillen over patenten

Patenten
Unitair Octrooi treedt op 1 juni 2023 in werking

Vanaf 1 juni 2023 wordt het Europese patentsysteem vernieuwd door de introductie van het unitair octrooi. Bedrijven kunnen hiermee het eigendomsrecht op hun innovatie beschermen met slechts één aanvraag, en deze bescherming handhaven via de Europese octrooirechtbank in Den Haag, in 17 EU-landen. Dit moet het beschermen van je uitvindingen eenvoudiger, efficiënter en goedkoper maken.

Patent op inkeping in beschuitje blijft geldig

Uitvinder heeft weer gelijk gekregen van de rechter

Patenten
Uitvinder inkeping beschuit krijgt gelijk

Al verschillende keren heeft Theo Tempels, de uitvinder van de inkeping in het beschuitje, voor de rechter gestaan omdat de geldigheid van zijn patent in twijfel werd getrokken door bedrijven die de inkeping wilden toepassen in hun produkten. Met name het punt van de wettelijke eis van inventiviteit werd nog onlangs in twijfel getrokken. Maar ook nu weer stelde de rechter de uitvinder in het gelijk