Samenwerkingsovereenkomst voor je bv opstellen

Een samenwerkingscontract kom je overeen voorafgaand aan de oprichting van je bv

Startup
samenwerkingsovereenkomst bv

Op de pagina over welke overeenkomsten er nog meer handig zijn naast de statuten van een BV werd al de samenwerkingsovereenkomst genoemd. Het is verstandig om, voorafgaand aan de gang naar de notaris, met de oprichters een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Hierin leg je de rol van elke oprichter vast en hoeveel aandelen een ieder gaat krijgen in de nog op te richten BV. Het is inderdaad nogal zakelijk maar het is dan tenminste wel duidelijk en kan in een later stadium problemen voorkomen. Het staat erg onprofessioneel om in bijzijn van een notaris of, nog erger, een potentiële investeerder te discussiëren over het percentage aandelen van ieder van de oprichters.

Samenwerkingsovereenkomst opstellen

Voor de nieuwe BV is het van met name van belang wie de rol van directeur (CEO) gaat vervullen. De overige rollen hangen af van de gewenste functies en expertises in het bedrijf (zie hiervoor ook de pagina over het team). Onderschat niet de rol van de CEO. Deze moet ondernemer, trekker en boegbeeld zijn en als het mis gaat staat de CEO vol in de wind. Bovendien is de CEO wel degelijk persoonlijk aansprakelijk als er sprake is van zogenaamd bestuurlijk mismanagement waardoor de BV omvalt. Denk hier dus goed over na en stel met de beoogde oprichters een samenwerkingsovereenkomst op.

De samenwerkingsovereenkomst is een tijdelijke overeenkomst. Deze zal vervallen na de oprichting van de BV want de benoemde onderwerpen zijn dan vastgelegd in de bovengenoemde contracten zoals de aandeelhoudersovereenkomst. Leg in de samenwerkingsovereenkomst vast wat de rol is van alle betrokkenen en wat jullie onderlinge aandelenverhouding zal worden. Het totaal is dan 100%. Het is prima om de onderlinge verhouding gelijk te houden. Vaak echter, is er sprake van een eerste bedenker van het idee, een helper en iemand die er later is bijgekomen en er nog niet veel uren in heeft gestoken. Dit kun je dan ook meewegen in het vaststellen van de onderlinge aandelenverhouding. Daar moeten jullie eerst samen uit zien te komen en op papier zetten. Dan ligt dat maar vast voor als er later met een investeerder onderhandeld wordt. Jullie aandelen zullen dan ook naar de reeds vastgelegde verhouding verwateren als de investeerder een deel van de aandelen op zijn naam krijgt.

Het hebben van een samenwerkingsovereenkomst onderhandelt gemakkelijker met een potentiële investeerder omdat je dan niet nog eens de onderlinge discussie hoeft te voeren over rollen en aandelenpercentages. Hiervoor zijn goede redenen. Een positieve reden: wanneer jullie de zaken onderling goed geregeld hebben komt dat over als een hecht team en dit maakt een positieve indruk op potentiële investeerders. Een negatieve reden: sluwe investeerders hebben snel door wanneer jullie het nog niet eens zijn en zullen dan proberen jullie uit elkaar te spelen.

Je kunt ook in de Samenwerkingsovereenkomst vast leggen wie er hoeveel uren in het initiatief heeft gestoken en wie er al cash (misschien in de vorm van out of pocket kosten) heeft uitgegeven om te komen waar je nu bent. Geef aan hoe je dat later gaat verrekenen als er geld wordt verdiend. Leg ook vast wat het uurtarief zal waarvoor je in het vervolg voor het project, en na oprichting de BV, gaat werken. Deze uren worden netjes bijgehouden en ook verrekend als er geld is. Dat alles voorkomt dat je in een later stadium problemen met elkaar krijgt. Vooral als een bepaald persoon veel meer in- en voor de onderneming doet dan een ander.

Verder is het nog handig om in de samenwerkingsovereenkomst de geheimhouding vast te leggen en hoe je weer van elkaar af kunt. Hiermee zijn jullie niet alleen een team maar is het ook netjes onderling geregeld en kunnen jullie verder op weg naar de oprichting van de BV.