Het Startup Team is cruciaal voor het behalen van succes

Kijk eens naar je team als een investeerder

startup team

Er wordt vaak wat lacherig over gedaan maar het is echt waar: bij de presentatie van een business idee voor een startup kijken investeerders, naast het benodigde kapitaal en de technologie allereerst naar drie dingen: (1) wie is de ondernemer, (2) wie is de ondernemer, en (3) wie is de ondernemer? Anders gezegd: "beter een slecht plan met een goede ondernemer dan een goed plan met een slechte ondernemer". Als ondernemer hoef je natuurlijk niet alles te weten en te kunnen. Daarom kan een goed business idee niet zonder een goed Startup Team. Voor investeerders is daarom het team zo mogelijk nog belangrijker dan het idee. Wie zijn de mensen achter het idee en wat zijn hun competenties? Hebben ze bijvoorbeeld ervaring als ondernemer? Ook hiermee wordt het risico op een mislukking zoveel mogelijk beperkt.

Professionele investeerders krijgen wekelijks vele businessplannen ter beoordeling aangeboden maar slechts een enkel plan is interessant genoeg en haalt “de volgende ronde”. Eén van de voornaamste zaken waar tijdens de beoordeling naar gekeken wordt is je Management Team (het MT). Elders hadden we al geconcludeerd dat een heel lastig is om een idee te verkopen, vandaar dat het noodzakelijk is om een BV op te richten met een goed team om aan het idee te werken. Wanneer een investeerder er dan niet van overtuigd is dat er een Management Team aan het roer staat dat in staat is om de onderneming tot een succes te maken zullen ze afhaken. Daarbij is relevante ervaring cruciaal. Misschien moet je toch nog maar eens over nadenken of je die aardige neef wel op zult nemen in het team.......

Het Management Team in een tech startup

Een Management Team in een tech startup wordt vaak samengesteld uit het groepje mensen dat vanaf het begin betrokken is bij de ontwikkeling van het business idee en het bedrijf. Dit groepje wordt eventueel aangevuld met een of twee mensen die er vanwege specifieke ervaring aan zijn toegevoegd. Dit startup team moet het bedrijf opstarten en alle activiteiten van dag tot dag plannen en aansturen. Zo moeten de gestelde doelen worden gerealiseerd. Indien nodig moet het team de gestelde doelen kunnen heroverwegen en bijstellen. Het is duidelijk dat dit bij een groter bedrijf al niet eenvoudig is en nog vele malen lastiger in het geval van een startup. Daarom kijken investeerders naar een beoogd MT vanuit een aantal verschillende invalshoeken:

1. Operations, Marketing & Sales

In de eerste plaats wordt gekeken naar de aantoonbare professionele ervaring op basis van een track record (cv). De belangrijkste functie is natuurlijk die van de CEO. Dit is degene die het bedrijf moet trekken en als boegbeeld en aanjager moet functioneren. Als het niet goed gaat is de CEO de eerste die wordt aangesproken en als het helemaal fout gaat loopt hij of zij fikse reputatieschade op. Onderschat dat niet. Daarnaast zijn belangrijke activiteiten in het startende bedrijf de dagelijkse Operations (COO), de verantwoordelijkheid voor de Financiën (CFO) en de Marketing & Sales. Want je kunt wel goed zijn in de tech maar het management team moet ook in staat zijn om de zakelijke en financiĆ«le aspecten van de startup te beheren. Dus wie is er verantwoordelijk voor de financieen, de marketing, de verkoop, enzovoort en kan daar ook op worden aangesproken? Hoe zijn deze rollen verdeeld in het startup team en weten de leden dit ook van elkaar? Houdt er rekening mee dat je er vragen over zult krijgen. Wanneer het gaat om een echte techno starter waarbij er eerst een flinke periode technologie ontwikkeld moet worden, is het ook mogelijk dat bijvoorbeeld een Marketing & Sales Manager pas later aan boord komt.

Voor een tech startup is het belangrijk om vanaf het begin iemand in het team op te nemen die de technische expertise en eigenschappen heeft om de ontwikkeling en het beheer van de technologie te leiden (de zogenaamde Tech Lead). En daarbij is het veel te risicovol als de technologische kennis alleen maar aanwezig is bij een van de founders van het bedrijf. Vaak is dan de kennis ook nog eens niet op papier gezet maar zit voor het grootste deel in het hoofd van de Tech Lead. De continuiteit en het succes van het hele bedrijf hangt dan af van deze ene persoon en stel dat deze ziek wordt, komt te overlijden of er gewoon geen zin meer in heeft. Je gaat er natuurlijk niet van uit maar het kan wel en in dat geval rest de achterblijvers niets anders dan het bedrijf maar op te heffen. Weg droom. Probeer dit risico dan te minimaliseren en zorg zo snel mogelijk voor een Tech Lead in opleiding. Investeerders zullen hier ook op letten. Dus kijk kritisch naar je team en denk na over welke skills je wanneer nodig hebt

2. Persoonskenmerken en geloofwaardigheid van het management

In de tweede plaats wordt er gekeken naar de persoonskenmerken die verenigd zijn in het Management Team en die het MT ook daadwerkelijk als een team laten functioneren. Denk hierbij aan kenmerken zoals betrouwbaarheid, praktische daadkracht, en reputatie. Plus dat de bestuurders van een bedrijf geloofwaardig moeten zijn in hun rol in het expertise veld waarin het bedrijf gaat opereren. Een niet academisch geschoolde ex-manager van een meubelfabriek zal niet geloofwaardig zijn als CEO van een start-up die een nieuw medicijn gaat ontwikkelen in nauwe samenwerking met een aantal academische ziekenhuizen. Dit klinkt nogal vreemd maar precies dit hebben wij een keer meegemaakt in onze kleine startup. Een groepje investeerders wilden wel investeren in onze startup maar dan moesten zij de CEO leveren. En toen kwamen ze met deze (overigens heel aardige en ook slimme) CEO aan. Maar nee, sorry dat gaat niet werken. En het is ook belangrijk dat in ieder geval de opgegeven reputaties ook kunnen worden geverifieerd.

3. Ondernemersvaardigheden

In de derde plaats kijken investeerders naar de ondernemersvaardigheden in het team. Het tot een succes brengen van een startup is doorgaans veel moeilijker dan de rol van manager vervullen in een groot, gearriveerd bedrijf. In ieder geval vereist het totaal andere vaardigheden, bijvoorbeeld meer een praktische hands-on mentaliteit. Dit komt vooral ook doordat start-ups per definitie te maken hebben met beperkte middelen. Het tot een succes brengen van een start up is vooral het managen van risico’s en de leden van het team moeten bereid zijn om het grote ideaal tenminste een aantal jaren na te jagen. Het team moet niet alleen bereid zijn om risico te nemen maar moet ook in staat zijn om deze te calculeren, te minimaliseren en zo mogelijk te elimineren. Dat je daarbij goed met elkaar moet kunnen opschieten spreekt vanzelf. Vrienden zijn is weer iets anders.....

Juridische expertise en Accountancy

Naast de bezetting van het MT moet er ook eenvoudige toegang zijn tot meer generieke vaardigheden die nodig zijn om een bedrijf te runnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan juridische en boekhoudkundige kennis. Een goede jurist kan je helpen met het opstellen- en controleren van nieuwe contracten waar je mee te maken krijgt. Immers, voor een bedrijf is het bezit van een set van goede overeenkomsten met de zakelijke partners van levensbelang. Een boekhouder of accountant kan je helpen om de maandelijkse financiële overzichten te genereren en bovendien onderhoudt deze je relatie met de belastingdienst. Huur deze mensen in vanwege hun specifieke expertise zodat jij je kunt concentreren op datgene waar je echt goed in bent.

Hoe je als Management team onderling de afspraken netjes vast legt kun je lezen op de pagina over welke overeenkomsten je nodig hebt bij de oprichting van een bv.

Het Microsoft Team

Het Startup Team Een goed idee en een goed startup team herkennen is de uitdaging van elke investeerder.... Hierboven het Microsoft team uit de begindagen met links onder Bill Gates.