Wat kost een patent?

Een patent geeft je exclusieve rechten op je uitvinding maar helaas brengt dit beschermingsmechanisme ook aanzienlijke kosten met zich mee

Wat kost een patent

Wat kost een patent? Als uitvinder wil je je uitvinding natuurlijk zo goed mogelijk beschermen tegen misbruik door anderen. Een patent is hiervoor het meest geschikte instrument. Het geeft je exclusieve rechten op je uitvinding, maar helaas brengt dit beschermingsmechanisme ook aanzienlijke kosten met zich mee. Voor het overzicht kunnen we deze kosten opsplitsen naar verschillende onderwerpen:

Kosten voor het aanvragen van het Patent

Het aanvragen van een patent omvat een aantal verschillende kostensoorten die gepaard gaan met het opstellen van de aanvraag zelf en tijdens de daaropvolgende procedure bij de instanties die de aanvraag moeten beoordelen (de verleningsprocedure). De kosten verschillen en worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals het rechtsgebied (de landen) waarin het patent wordt aangevraagd, de indieningskosten bij de beoordelende instantie en de complexiteit van de uitvinding. Bij een meer ingewikkelde uitvinding is het meestal noodzakelijk dat de octrooigemachtigde meer uren besteedt aan de aanvraag en deze specialisten worden (net als een advocaat) per uur betaald. Je mag uitgaan van een tarief van 200 tot 700 Euro per uur. De gemachtigde helpt bij het opstellen van een gedetailleerde, juridisch correcte en goed gestructureerde octrooiaanvraag maar is ook verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces, het waarborgen van de juiste procedures en dus het maximaliseren van de kans op een succesvolle octrooitoekenning.

Gemiddeld mag je er van uitgaan dat in Nederland de kosten voor het opstellen en indienen van de aanvraag tussen de 5.000 en 10.000 Euro zullen liggen. Het grootste deel daarvan bestaat uit de uren van de octrooigemachtigde. In Nederland en België heb je tot aan de toekenning van het patent dan geen verdere kosten meer. In andere landen van Europa (bv Duitsland) kan het zo zijn dat je ook nog te maken hebt met kosten die samenhangen met het verloop van de verleningsprocedure. Overigens, alle officiële kosten die met patenten te maken hebben worden “taksen” genoemd.

Het nieuwheidsonderzoek

Wat ook nog hoort bij het opstellen en indienen van een patentaanvraag is een nieuwheidsonderzoek. Er moet worden uitgezocht of de uitvinding al bestaat en bepalen, door bestaande kennis en uitvindingen in kaart te brengen, hoe deze verschilt van wat de “stand der techniek” wordt genoemd. Een beschrijving hiervan moet namelijk worden opgenomen in de patentaanvraag. En als je dit niet zelf wilt of kunt uitzoeken of je idee al bestaat kun je dit ook uitbesteden aan de octrooigemachtigde. Hier zijn dan natuurlijk ook kosten mee gemoeid. Je kunt hier meer over lezen op de pagina Bestaat mijn idee al?

Na indiening van je patentaanvraag wordt er door de behandelende instantie gekeken of je uitvinding wel aan de drie eisen voldoet die gesteld worden aan een uitvinding om in aanmerking te komen voor een patent. Dit zijn nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid zoals je kunt lezen op de pagina over patent aanvragen. En je raadt het al: hier zijn ook weer kosten aan verbonden. Als het alleen om een Nederlands octrooi gaat valt het mee: 100 Euro. Ben je binnen een jaar van plan om ook in meerdere landen bescherming aan te vragen kun je beter meteen een internationaal onderzoek doen en dan gaat het om 794 Euro. Je kunt dit laten doen door het Nederlands Octrooicentrum. Het Europees octrooicentrum doet dit ook maar daar kost het ongeveer 2x zoveel.

Een Europees patent

Vaak kiezen uitvinders ervoor om hun octrooiaanvraag gelijktijdig in meerdere Europese landen in te dienen Lees hier meer over op de pagina over het Europees patent. Het Europees Octrooibureau biedt de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor alle Europese landen die het Europees Octrooiverdrag hebben ondertekend. De kosten voor het opstellen, indienen bij het Europees Octrooibureau en de verleningsprocedure kunnen aanzienlijk variëren, met een gemiddelde schatting van ongeveer 20.000 Euro.

Na goedkeuring van het patent door het Europees Octrooibureau moet de aanvrager beslissen in welke landen het patent van kracht moet worden. Voor dit doel moeten ten minste de conclusies (en soms het volledige octrooi) worden ingediend in de officiële taal van het betreffende land (dit vereist meestal enkele gecertificeerde vertalingen die door een beëdigd vertaler moeten worden verzorgd). Op deze manier verkrijgt men een reeks nationale octrooien. Octrooibescherming wordt dus niet verkregen in alle landen van de EU maar enkel in landen waar het Europese octrooi wordt gevalideerd. Naast vertaalkosten dienen er in elk van deze landen ook indieningskosten te worden voldaan. Deze validatieprocedures brengen dus extra kosten met zich mee, geschat tussen de 1000 en 2000 Euro per land."

Sinds kort is daar ook nog het Europese Unitair Octrooi bijgekomen dat bescherming geeft in de 17 landen van de EU die het Unitair Octrooi verdrag hebben geratificeerd. Het indienen van een octrooi in individuele EU-landen vereist momenteel minstens € 20.000. De aanvraagkosten voor een unitair octrooi zijn lager, namelijk ongeveer € 6.000. Dit komt voornamelijk door de vereenvoudigde aanvraagprocedure van het unitair octrooi. Voor een unitair octrooi is het niet nodig om het in verschillende talen op te stellen. Slechts een vertaling in het Frans, Duits of Engels is vereist. Lees er meer over op de pagina over het Europees Unitair Octrooi.

De PCT-route

Voor wereldwijde bescherming van je uitvinding kennen we de zogenaamde PCT-route. Deze lijkt qua procedure en indieningskosten wel op de Europese route. Buiten Europa kunnen de kosten voor verlening heel erg uiteenlopen maar reken gemiddeld ook op 20.000 Euro.

Kosten voor het instant houden van het patent

Naast de initiële voor indiening en verlening van het patent zijn er ook jaarlijkse onderhoudskosten om het octrooi te behouden. Deze kosten omvatten het betalen van jaarlijkse instandhoudingskosten aan het octrooibureau van de landen waar het patent geldig is. Deze kosten kunnen ook variëren afhankelijk van het land en het type uitvinding, maar ze lopen elk jaar op en zullen op de lange termijn aanzienlijk zijn. Een nationaal octrooi is het goedkoopst. In Nederland hoef je gedurende de eerste 3 jaar na het indienen van de octrooiaanvraag geen instandhoudingskosten te betalen. Vanaf het vierde jaar start dit met een bedrag van enkele tientallen Euro’s en de bedragen nemen elke paar jaar toe. In de laatste vijf jaar betaal je 1200 euro per jaar. Een Nederlands patent kost in totaal aan officiële taksen gedurende de 20 jaar van geldigheid ongeveer 11.000 Euro. NB: dit is dus zonder de kosten van de octrooigemachtigde. Voor een patent in Duitsland betaal je voor dezelfde periode dan ongeveer 13.000 Euro. Frankrijk en GB zijn weer een stuk goedkoper. Maar de kosten kunnen dus flink oplopen als je in alle landen van Europa een patent in stand wil houden. Ter vergelijking: een patent in de USA kost over 20 jaar ongeveer hetzelfde als in Nederland.

Een handig hulpmiddel voor een schatting van de diverse kosten is de kostencalculator bescherming intellectueel eigendom van het Octrooicentrum Nederland.

Het is jouw verantwoordelijkheid om de instandhoudingskosten tijdig te voldoen. Bij een verlate betaling geldt een boete van 50%. Indien je zes maanden na de vervaldatum nog steeds niet hebt betaald, vervalt het patent. Dit biedt de mogelijkheid om jaarlijks te overwegen of je het octrooi wilt behouden om zo verdere kosten te besparen. Als je ermee stopt is het resultaat wel dat je patent is gepubliceerd en dat daarmee iedereen kennis kan nemen van jouw uitvinding en deze zonder consequenties kan namaken en op de markt brengen.

En als laatste zijn er eventuele kosten voor het inhuren van een octrooigemachtigde voor het beheer van het patent en het geven van advies en ondersteuning. Het beheer van een octrooiportefeuille kun je heel druk mee zijn!

Voor de rechter vanwege je patent?

Een belangrijk aspect om mee te nemen in je overwegingen is de financiële impact van het verdedigen van een patent. Wanneer iemand anders jouw uitvinding namaakt of inbreuk maakt op het patent, kan het noodzakelijk zijn om juridische maatregelen te nemen ter bescherming van je rechten. Het voeren van juridische procedures om een patent te verdedigen kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Dat geldt ook voor beweringen van inbreuk op andermans intellectueel eigendom of geschillen over de geldigheid van jouw patent. Ook dan kunnen de kosten voor juridische verdediging snel oplopen. Dit omvat onder andere advocaatkosten, gerechtelijke procedures en mogelijke schadeclaims.

Kortom, terwijl een patent een krachtige bescherming biedt voor je uitvinding, brengt het ook aanzienlijke kosten met zich mee gedurende de levensduur ervan. Het is van essentieel belang om deze kosten in overweging te nemen bij het plannen en beschermen van je intellectueel eigendom.