Patent aanvragen in meerdere Europese landen tegelijk

Met één procedure in meerdere Europese landen je patent vestigen

Patenten
patent-aanvragen-in-europa

Zoals het met de PCT-procedure mogelijk is om wereldwijd tegelijkertijd patent aan te vragen in meer dan 150 landen bestaat er ook een mogelijkheid om tegelijkertijd patent aan te vragen in meerdere Europese landen. De procedure is ook redelijk vergelijkbaar met de PCT-route. Er is sprake van een centrale Europese aanvraagprocedure die verloopt via het Europees Octrooibureau (EOB) en na verlening van het patent moet er worden gekozen in welke landen het patent zal worden doorgezet. Na de keuze wordt het patent opgesplitst in een bundel nationale aanvragen en volgt per land verlening van het patent. Uiteraard wordt ook hier de uitvinding getoetst op de drie voorwaarden voor het verkrijgen van een patent: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. De landen waarvoor gekozen kan worden zijn aangesloten bij het Europees Octrooi Verdrag.

Na verlening van het patent in de verschillende landen bemoeit de EOB zich er niet meer mee maar heeft de aanvrager alleen nog maar te maken met de nationale octrooibureaus van deze landen. Jaarlijks moet er dan betaald worden voor het in stand houden van de patenten. Dus naast de mogelijkheid om alleen in Nederland voor een vinding patent aan te vragen is het ook mogelijk om via deze Europese route een aanvraag in te dienen voor Nederland en tegelijkertijd in een aantal andere Europese landen.

Nederland eist dan wel dat de aanvraag binnen drie maanden naar het Engels of het Nederlands wordt vertaald (mocht dat nodig zijn) waarbij de zogenaamde claims in ieder geval in het Nederlands moeten zijn opgesteld.

De aanvraagprocedure voor een Europees patent

De EU wordt meestal gekenmerkt door het gebruik van vele talen naast elkaar en dat is hier niet anders. De initiële aanvraag - die moet worden ingediend bij de EOB - mag in het Engels, Frans en Duits zijn opgesteld. Ook hier moet het voorgeschreven format strikt worden gevolgd met voorgeschreven kantlijnen en regelafstanden. Na achttien maanden wordt de aanvraag door de EOB gepubliceerd en dan duurt het vaak nog achttien tot dertig maanden voordat het patent ook daadwerkelijk wordt verleend.

Wanneer daarna door de aanvrager de keuze is gemaakt voor de verschillende landen waar het patent wordt doorgezet, eisen sommige van die landen dat er binnen drie maanden een vertaling van de aanvraag naar de taal van het land van keuze wordt ingeleverd. Andere landen eisen dat dan weer niet en voor sommige hoeft het niet omdat de aanvraag toevallig al in de goede taal was geschreven. Na verlening van het patent hebben andere partijen nog negen maanden de tijd om een bezwaarschrift tegen het patent in te dienen.

De kosten van een Europees patent

De kosten van een Europees patent lopen uiteen maar deze bedragen tussen 15.000 en 30.000 Euro voor de eerste vijf jaar. Dit zijn dan kosten voor het inschakelen van een octrooigemachtigde (altijd aan te raden), de kosten voor het in behandeling nemen van de ingediende aanvraag, kosten voor uitvoering van het nieuwheidsonderzoek (als dit dan nog moet plaatsvinden) en tevens de kosten voor de eventuele vertalingen die gevraagd kunnen worden. De kosten die daarna nog volgen hangen natuurlijk sterk af van het aantal landen dat gekozen wordt en wat de tarieven zijn die deze landen hanteren voor het in stand houden van het patent.

Ondertussen is de EU bezig om te proberen om met met één procedure tegelijkertijd patent aan te kunnen vragen in alle landen van de EU. Dit wordt het Unitair Octrooi genoemd.