Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Wat is Durfkapitaal

Wat is Durfkapitaal? Durfkapitaal (in het Engels Venture Capital, VC, genoemd) is een vorm van private equity dat aan ondernemingen verstrekt wordt in ruil voor een bepaald percentage van de aandelen. Het doel van deze investering is om in een bepaalde periode een mooi rendement te realiseren. Vaak wordt er geïnvesteerd in jonge bedrijven met een hoog risicio en het is vooraf onduidelijk hoe hoog de return on investment zal zijn. Daarom wordt dit ook wel risicokapitaal genoemd.

Durfkapitaal en de grote groei

Typische durfkapitalisten investeren het liefst in jonge snel groeiende bedrijven die de start fase al voorbij zijn. Ze hopen in te stappen op het moment dat ligt vlak voordat de grote groei (de hockeystick) wordt ingezet al blijft het natuurlijk altijd een gok wanneer dit moment plaatsvindt. Als ze pech hebben volgt er na het instapmoment een jarenlange periode van matige groei of licht verlies. Om de groei te helpen realiseren eisen ze meestal een deel van de management posities op van het bedrijf om er zo "boven op te zitten" en het bedrijf de goeie kant op te kunnen sturen. Zo kan het gebeuren dat ze eisen dat ook de CEO positie wordt ingenomen door iemand uit hun netwerk. Voordat een durfkapitalist daadwerkelijk investeert in jouw bedrijf gaat er een meestal maandenlange periode van onderhandelen aan vooraf waarbij ze natuurlijk proberen om zoveel mogelijk aandelen en dus zeggenschap in de wacht te slepen maar ook om afspraken over het management te maken en de koers van het bedrijf.

De verstrekkers van het durfkapitaal zullen er bijvoorbeeld geen belang bij hebben dat het bedrijf zich met allerlei nevenactiviteiten gaat bezighouden maar dat de focus zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Uiteraard is dit alles bedoeld om ervoor te zorgen dat het gerealiseerde rendement zo hoog mogelijk is. Daar is ook niets mis mee maar het is zaak om je hiervan bewust te zijn voordat je met een durfkapitalist gaat onderhandelen. Als je niet oppast worden tijdens de onderhandelingen je handen op je rug gebonden en mag je de komende jaren vanaf de zijlijn toekijken hoe je bedrijf met jouw business idee zich ontwikkelt. Dat kan ook voordelen hebben. Als je beter bent in creativiteit dan in bedrijfsvoering heb jij je handen vrij om nieuwe plannen te ontwikkelen......

Durfkapitaal en Schulden

Een vooroordeel dat leeft bij het grote publiek is dat durfkapitalisten en participatiemaatschappijen gezonde bedrijven overladen met schulden die daaronder vervolgens bezwijken. Te veel is natuurlijk nooit goed maar een zekere schuld hoort bij een gezonde financiële structuur van de onderneming. Het is natuurlijk wel zaak om de hoogte van de schuld nauwkeurig af te stemmen op de markt waarin het bedrijf opereert, hoe gezond het bedrijf is, wat de plannen voor investeringen zijn en natuurlijk ook de stand van de rente. Als het goed is zal de potentiele investeerder de financieringsstructuur nauw afstemmen met het management en de commissarissen van de onderneming. Als deze niet akkoord gaan gaat de overname natuurlijk niet door.