Bedrijfsfinanciering met vreemd vermogen

Vreemd vermogen hoeft niet altijd van een bank te komen

Financiering
bedrijfsfinanciering vreemd vermogen

Vreemd vermogen voor de bedrijfsfinanciering van een startup bestaat uit geleend geld, met andere woorden, dit is geld dat moet worden terugbetaald. Vreemd vermogen aantrekken betekent dat je geld leent om je nieuwe bedrijf te financieren. Meestal komt het geleende geld van een bank maar dat hoeft niet. Het is daarbij gebruikelijk dat in vaste termijnen telkens een vooraf afgesproken deel van de lening wordt terug betaald. Ook de hoogte van deze aflossing (die bijvoorbeeld maandelijks moet plaatsvinden) wordt vooraf afgesproken en vastgeld in een contract. Daarnaast, of beter gezegd, daar bovenop moet voor het gebruik van het geleende geld rente worden betaald, dit is het rentedeel van de lening. Denk hierbij aan de slogan "geld lenen kost geld".

Vreemd vermogen aantrekken voor de financiering van je tech startup

Voor de financiering van je eigen bedrijf kun je gebruik maken van eigen vermogen of vreemd vermogen. Lees op een andere pagina over het aantrekken van eigen vermogen voor de financiering van een startup. Op deze pagina gaan we in op vreemd vermogen voor de financiering van je startup. De meest voor de hand liggende verstrekker van vreemd vermogen is natuurlijk de bank maar het is ook goed mogelijk om van familieleden en vrienden te lenen. Vaak gebeurt dit ook omdat het als startende ondernemer in deze tijden niet meevalt om geld te lenen van de bank. Als je van familie leent maak dan wel goede afspraken om ruzie te voorkomen. Soms zijn er ook lokale fondsen waar je gebruik van kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan je gemeente als je wilt starten vanuit een uitkeringspositie. Ook lenen regionale ontwikkelingsmaatschappijen soms geld aan startende ondernemers. Wees er alert op dat de rentepercentages nogal kunnen verschillen en het kan zeker de moeite lonen om te onderhandelen. Neem nooit zo maar genoegen met het eerste aanbod van je bank. En een echte onderhandelaar probeert de verschillende aanbieders tegen elkaar uit te spelen maar dat moet je wel durven en bovendien moet je dan ook eerst de interesse hebben gewekt van meerdere partijen!

Het voordeel van het financieren van je bedrijf met vreemd vermogen is dat de rentepercentages altijd lager (behoren te) liggen dan de winstuitkering die je aan aandeelhouders moet betalen. Aandeelhouders hebben ook heel andere rechten dan een partij die geld geleend heeft. Zo heeft een bank die financiering verzorgt in de vorm van een lening in principe geen zeggenschap over je bedrijf. Wel is het zo dat in de voorwaarden zal staan dat zij mogen ingrijpen als je de rente en aflossing niet kunt betalen. Als je geld leent van, bijvoorbeeld je schoonvader, zou je dit ook zo moeten afspreken. Hij leent jou geld maar bemoeit zich dan niet met de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit is natuurlijk anders als hij ook een functie heeft in je bedrijf. Soms bedingt een financier van vreemd vermogen nog expliciet andere bepaalde voorwaarden. Natuurlijk heeft financiering met vreemd vermogen ook nadelen. Je hebt altijd te maken met vaste rentekosten ook al hoef je niet direct af te lossen. Deze rentekosten zal je ook moeten betalen als er (nog) geen winst wordt gemaakt.

Vreemd vermogen en vreemde voorwaarden

Let altijd goed op dat een partij die mogelijk geïnteresseerd is in jouw ideeën je geen vreemde en ongunstige voorwaarden probeert op te leggen. Bijvoorbeeld de financier geeft een subsidie die moet worden afgelost en waarover je een hoge rente moet betalen. Bovendien wil deze partij ook nog aandelen. Het komt voor en de schrijver van dit verhaal heeft het zelf meegemaakt! Bedenk dat subsidie in principe niet hoeft te worden terugbetaald en dat een rentedragende lening (vreemd vermogen) je geen aandelen hoeft te kosten.

Banken

De bank investeert niet in je startup in ruil voor een deel van de aandelen van je bedrijf maar de bank leent je geld. De bank krijgt een vergoeding voor het uitlenen van het geld in de vorm van rente. Het vak van de bankier is in principe geld bewaren voor klanten (voor bijvoorbeeld 3% rente) en geld uit te lenen aan andere klanten (tegen bijvoorbeeld 5% rente). Het verschil is voor de bank. Ook hier geldt de gouden regel: hoe meer risico hoe hoger de rente.

Geld lenen van de bank voor je startup?

De grootte van bancaire leningen aan bedrijven varieert stevig. Van 10.000 Euro aan een eenmanszaak tot en met tientallen tot honderden miljoen Euro's aan grote multinationals. Wanneer een bankier een onderneming beoordeelt voor een kredietaanvraag wordt niet alleen naar de getallen gekeken maar ook naar de ondernemer en zijn onderneming. Wat is het verleden van beide en hoe hebben ze het gedaan? Dat geeft de bank houvast maar levert ook vaak wrijving op. Immers, een ondernemer is vaak een onverbeterlijke optimist die vast en zeker gelooft dat zijn plannen in de toekomst een succes worden. Maar als de bankier met elke optimist in zee zou gaan zou het snel slecht aflopen met de bank. Een ondernemer kan erg veel geld verdienen als het goed gaat met zijn onderneming maar daar hoort ook veel risico bij (bijvoorbeeld een faillissement).

De bank, daarentegen, kan niet meer dan een aantal procenten verdienen op het uitgeleende geld en daar hoort weer een beperkt risico bij. Immers, wanneer de onderneming, waar het geld aan is uitgeleend, failliet gaat is het verlies voor de bank 100%. Daar moet dan een flink aantal leningen met 5% winst tegenover staan.

Vanwege dit principe vraag de bank altijd naar een onderpand wanneer je met je bedrijf om een lening vraagt. Dit onderpand bestaat vaak uit onroerend goed, oftewel je huis. Wanneer je een serieus bedrag wilt lenen om bijvoorbeeld een winkel te beginnen zal de bank ook om een businessplan vragen. Je winkel zal dan gefinancierd kunnen worden op basis van een gezond businessplan en een hypotheek op je huis. Als je al een hypotheek hebt kan bij een kleiner bedrag de overwaarde van je huis als onderpand dienen.

Behalve naar je verleden wordt er ook naar de solvabiliteit gekeken. Dit is de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Anders gezegd: de solvabiliteit is het verschil tussen alle bezittingen en alle schulden en verplichtingen van een onderneming (of jijzelf). Het bepalen van de solvabiliteit van een onderneming vereist de nodige financiële kennis maar ruwweg geldt dat wanneer het deel eigen vermogen lager wordt dan 30% het bedrijf in de gevarenzone terecht komt.

Het is bekend dat de kans dat een bedrijf gaat omvallen exponentieel toeneemt wanneer de solvabiliteit afneemt. Dat is ook wel voor te stellen. Als een bedrijf zonder eigen vermogen net kans ziet om iedere keer de salarissen, rekeningen, rente en aflossingen te betalen op basis van wat er verdient wordt is er geen buffer. Wanneer het een keer tegenvalt (even wat minder omzet of de klant betaalt niet zo snel) komt het bedrijf in dat geval dus direct in de problemen. Daarom is de solvabiliteit een hele belangrijke parameter waar een financier de kredietaanvraag op beoordeelt. Hieraan wordt de veerkracht van de onderneming afgelezen.

Banken vergelijken

Wanneer je op zoek bent naar een bank voor een zakelijke rekening kan het nuttig zijn om met je toekomstplannen in het achterhoofd een rondje te maken. Banken vergelijken dus. Banken en financiële instellingen bieden voor de zakelijke markt een reeks van producten aan waarmee ze vreemd vermogen verstrekken aan ondernemingen. Dat varieert van krediet op een rekening courant via vastgoed financiering tot hypothecaire constructies. Wellicht wil de bank je nu alleen nog maar krediet op een rekening courant verstrekken maar dat kan over vijf jaar heel anders liggen. Ook waar het gaat om bedrijfsfinanciering voor je startup kan banken vergelijken erg nuttig zijn. Vooral ook omdat dit behoorlijk kan schelen in de rente die je moet betalen. Maar banken vergelijken kan ook erg nuttig zijn omdat ze nog veel meer producten aanbieden waar je misschien in eerste instantie niet eens aan denkt.

De bank verkoopt vele soorten financiële producten.

Grote banken hebben vaak ook diverse dochterondernemingen die weer gespecialiseerd zijn in bepaalde producten. Dit gaat om bijvoorbeeld leasemaatschappijen waar je als ondernemer via je bank een auto van de zaak kunt leasen. Verder is een bank vaak verbonden aan een aantal verzekeringsmaatschappijen. Als je een zakelijke rekening opent zal de bank niets liever willen dan je ook een aantal ondernemersverzekeringen verkopen. Denk daarbij aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), een pensioen natuurlijk of een ongevallenverzekering. Het is natuurlijk erg nuttig om als ondernemer adequaat verzekerd te zijn en het is prima omdat bij dezelfde bank te doen waar je je zakelijke rekening hebt lopen maar bedenk dat de bank waarschijnlijk een bonus vangt als je daar een verzekering afsluit en dat de bank wellicht ook mede eigenaar is van desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Dus altijd gewoon vragen waarom de bankmedewerker je adviseert om je bij die bepaalde maatschappij te verzekeren en wat zij daar dan aan verdienen. En het is altijd leuk om gewoon af te wachten of ze zelf met die informatie komen. Geeft je meteen een indruk van de manier van zaken doen. Dat alles past nog net onder kopje "handig zaken doen". Dubieus wordt het echter wanneer je een zakelijke rekening wilt openen en de bank dat alleen maar wil doen als je ook daar je ondernemersverzekeringen afsluit. De schrijver van dit stuk heeft dat zelf meegemaakt bij een bank met een groen-geel logo en stond binnen tien minuten weer buiten. Koppelverkoop is bij wet verboden...... Een ander voorbeeld van een financieel product zijn de factureringsondernemingen die bij een bank horen. Dit is een slimme manier van de bank om geld lenen aan bedrijven. In deze constructie lever je je facturen in en deze worden dan direct betaalt door de factureringsonderneming minus een paar procent. Deze incasseert vervolgens het totale bedrag van de factuur bij jouw klant. Voordeel: jij krijgt direct je geld waar je anders vaak lang op moet wachten en om zeuren omdat het wordt voorgeschoten, geleend dus, door de bank. Nadeel: het kost geld maar je hebt ook geen gedoe en geen tijdverlies. Open dus niet zo maar ergens een zakelijke rekening maar maar maak een rondje en vergelijk niet alleen de rentepercentages maar ook wat ze nog meer in de aanbieding hebben en hoe ze daar mee omgaan. Banken vergelijken kan erg nuttig zijn.

In het algemeen verstrekken banken geen leningen aan bedrijven in de hele vroege seed-fase. Soms is het nog wel mogelijk om een rekening courant krediet te krijgen. Hiermee mag je dan "rood staan" tot een bepaald bedrag. Ook als je het niet direct nodig hebt is het verstandig om hier serieus naar te kijken. Er wordt wel gezegd "De bank deelt paraplu's uit als de zon schijnt". Hiermee wordt bedoeld dat je van een bank alleen geld kunt lenen als het goed gaat en je het dus misschien niet zo dringend nodig hebt. Dan heb je ook de tijd en de rust om bijvoorbeeld rentes te vergelijken. Daarom is het handig om te kijken wat de mogelijkheden zijn als er (nog) voldoende inkomsten zijn, bijvoorbeeld als je nog in loondienst bent. Dan is het vaak geen enkel probleem om (zelfs via internet of telefonisch) een lening of krediet af te sluiten. Zodra je ondernemer geworden bent met onzekere inkomsten wordt het een stuk lastiger en worden de voorwaarden een stuk minder schappelijk. Zo'n persoonlijke lening zou je als particulier ter beschikking kunnen stellen aan je startende onderneming. Natuurlijk ga je hier ook een risico mee aan die ter beoordeling van jezelf is. Ben je in staat om als startende ondernemer je persoonlijke maandelijkse afbetalingen te voldoen, met andere woorden heb je voldoende vertrouwen in jezelf?

Risicovolle projecten toch financieren via de bank.

Soms zit er bij de producten van de bank ook een lening die wat meer risico mag opleveren (risicodragende lening). Hiermee kunnen ook innovatieve en risicovolle projecten worden gefinancierd. De kredietverstrekker zal dan meestal wel het risico zoveel mogelijk willen afdekken door een overheidsgarantie te vragen of een andere instelling te vragen om mee te doen (bijvoorbeeld een regionale ontwikkelingsmaatschappij). Immers, het zijn banken en die willen, linksom of rechtsom, hun geld altijd terug. Maar vanwege dit soort van programma's is het altijd interessant om even langs te gaan bij de lokale bank en te te informeren naar de mogelijkheden. Denk hierbij aan de zogenaamde borgstellingskredieten. Als een beginnende ondernemer te weinig zekerheid kan bieden voor een bepaalde lening kan de overheid garant staan door middel van een borgstellingskrediet. Dit is mede interessant omdat in het algemeen geldt dat vreemd vermogen veel "goedkoper" is dan het vermogen van een investeerder. Een partij die een deel jouw bedrijf bezit kan daar veel meer aan verdienen dan een bank die een lening verstrekt. Maar die partij kan ook ook veel meer verliezen natuurlijk. Ook hier geldt weer de ijzeren wet van risico versus opbrengst.

Een lening voor een tech startup?

Is het nog mogelijk, een lening voor een startende ondernemer? Het is gebruikelijk dat ondernemers, die willen investeren, naar de bank stappen voor een lening. Echter, voor veel ondernemers is het momenteel erg moeilijk om een lening van de bank te krijgen. Er doen legio verhalen de ronde over de "bank die moeilijk doet", zelfs van ondernemers met bedrijven die al jarenlang gezond zijn en goed doordachte plannen hebben. De eisen voor eigen kapitaal en voldoende onderpand in de vorm van gebouwen en machines worden steeds verder opgeschroefd. Een lening voor een startende ondernemer is nog lastiger en dan hebben we het nog niet eens over een technostarter die een onderneming willen starten met een uitvinding of een goed idee. Dan is het vrijwel onmogelijk om bedrijfsfinanciering voor je startup aan te trekken. Of zijn er toch mogelijkheden?

In dergelijke gevallen kan het helpen om te proberen gebruik te maken van een van de diverse regelingen en platforms die de overheid heeft om de starter te ondersteunen. Startende bedrijven en bedrijven die werken aan innovaties kunnen rekenen op extra mogelijkheden. En dat is precies de doelgroep waar we het op deze site over hebben! Hieronder staan de extra mogelijkheden opgesomd en deze worden op aparte paginas besproken.

  • Borgstellingskrediet. Elders op deze site wordt de regeling borgstelling MKB kredieten (BMKB) besproken. Deze regeling houdt in dat een bank geld leent aan ondernemer waarbij de Nederlandse overheid garant staat voor de betaling van de overeengekomen aflossing en rente. Deze regeling is speciaal in het leven geroepen voor ondernemers die alleen maar geld kunnen krijgen van de bank als er extra garanties gegeven zijn.
  • Innovatiekrediet
  • Vroege Fase Financiering
  • Qredits
  • Microkrediet Nederland.