Bedrijfsfinanciering voor je startup

Waar kun je geld vinden voor je nieuwe onderneming?

Siert Bruins
bedrijfsfinanciering voor startup

Als je denkt aan het starten van een eigen bedrijf met je uitvinding of een business idee is het meestal cruciaal of je ook in staat bent om bedrijfsfinanciering voor je startup aan te trekken. Het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf voldoende geld hebt om een startup te financieren, maar daar gaan we nu even niet van uit. Een partij die de bedrijfsfinanciering kan verzorgen zal alleen geïnteresseerd zijn om jouw startup te financieren als hij of zij het idee heeft er meer mee te kunnen verdienen dan wanneer ze hun geld op een renterekening zetten. In dat laatste geval is hun risico beperkt maar het rendement ook. Het is heel belangrijk om te beseffen dat er verschillende soorten van partijen zijn die een bedrijfsfinanciering kunnen verzorgen. Ze hebben allemaal hun eigen kenmerken en het is de kunst om een financier te vinden die het best bij jouw ideeën past. Anders steek je misschien heel veel tijd in gesprekken waarvan je op voorhand kon weten dat ze niets zullen opleveren. Om te beginnen kijken we naar de verschillende soorten financiers. Wat zijn de belangrijkste soorten van partijen die je kunnen helpen met de financiering van je startup? Alvorens hier dieper op in te gaan moet je je eerst bewust zijn van een heel belangrijk onderscheid in de financiële wereld.

Bedrijfsfinanciering door investeerders en financiers

We hebben het hier steeds over bedrijfsfinanciering en financiers. Maar het is belangrijk om om een onderscheid te maken. Er is een fundamenteel verschil tussen financiers en investeerders. Een investeerder verstrekt vermogen wat van het (nog op te richten) bedrijf wordt. Dit wordt eigen vermogen genoemd. Hiermee koopt hij of zij aandelen en wordt dus mede-eigenaar van je startup. Een investeerder loopt dus ook een zeker risico. Als het goed gaat dan kan hij of zij een leuk rendement behalen maar gaat het mis dan is het geld ook weg. Meer over de voor- en nadelen van bedrijfsfinanciering met eigen vermogen.

Financiers, daarentegen, verstrekken "vreemd" vermogen en houden niet van risico. Het blijft hun geld en zij willen het dus altijd! terug hebben. Daarom kijkt een financier ook naar een onderpand als dekking voor het risico. "Heeft u ook een leuk huis meneer?". De typische financier is natuurlijk een bank maar er zijn ook andere vormen. Meer over de voor- en nadelen van bedrijfsfinanciering met vreemd vermogen.

Bedrijfsfinanciering door de Bank

Zoals al is uitgelegd vragen banken in ruil voor financiering altijd een onderpand. Echter, in de startup fase van je technologie bedrijfje zal de bank hoogstwaarschijnlijk niet bereid zijn je geld te lenen voor je plannen. Veel te risicovol. Hooguit is de bank bereid je een kleine rekening-courantkrediet te verstrekken. Dan mag je "rood staan" tot een bepaald bedrag....Lees hier meer over de bank als financier van je startup en waarom het heel logisch is dat zij vaak zo "moeilijk" doen in geval van de financiering van een nieuw bedrijf. Je zou ook nog kunnen overwegen om een Microkrediet Nederland aan te vragen.

Bedrijfsfinanciering met subsidies en kredieten met borg van de overheid

Misschien is financiering door de overheid dan een betere mogelijkheid? De Nederlandse overheid heeft miljarden Euro's beschikbaar voor innovatieve ontwikkelingen in de vorm van subsidies en kredieten. Dit geldt met name voor de ontwikkeling van nieuwe technologie. Wanneer een ondernemer te weinig zekerheid kan bieden aan een bank is er de regeling borgstelling MKB kredieten (BMKB) waarbij de overheid borg staat om het risico voor de bank af te dekken. Alle subsidieregelingen die tot doel hebben de innovatie te bevorderen en zo de BV Nederland economisch te versterken worden worden geclusterd in zogenaamde subsidieprogramma's. Deze programma's hebben elk hun eigen doelstelling, doelgroep, looptijd, hoeveelheid beschikbare subsidie per project, speciale voorwaarden, enzovoort. Voor elk subsidieprogramma zijn er ambtenaren (projectacquisiteurs) die je kunnen vertellen of het zinvol is om mee te dingen naar de subsidie van hun programma. In veel gevallen moet een subsidieaanvraag worden ingediend door een aantal partners (bedrijven en/of kennisinstellingen) die gezamenlijk het project willen realiseren. Het schrijven van een goede aanvraag is cruciaal voor het krijgen van de subsidie maar het is ook specialistisch werk. Er zijn speciale bedrijven (adviesbureaus) die die voor je kunnen doen maar die vragen natuurlijk wel een deel van de opbrengst. 10 tot 15% is niet ongebruikelijk. Meer over subsidie aanvragen voor je uitvinding of idee kun je vinden in het hoofdmenu onder het kopje "subsidie".

Bedrijfsfinanciering met Private Equity

Private Equity betekent letterlijk privaat geld en daar kennen we een aantal vormen van. Ten eerste kan het gaan om een Business Angel. Dit zijn mensen met een zakelijke achtergrond die (veel) geld tot hun beschikking hebben en bereid zijn dit te investeren in (technologie) projecten die ze interessant vinden. Deze projecten hebben vaak nog geen omzet. Business Angels worden ook wel informal investors genoemd. Dit is met name voor de ondernemer met een goed idee maar zonder geld een zeer interessante doelgroep. Het is wel heel belangrijk om goede afspraken te maken met een Business Angel en deze ook vast te leggen. Meer over bedrijfsfinanciering door business angels en waar je op moet letten zodat je business angel geen business devil wordt.

Bedrijfsfinanciering door een Participatiemaatschappij

Wannneer je aanklopt bij een participatiemaatschappij voor je bedrijfsfinanciering krijg je te maken met professionele investeerders die bedrijfsmatig geld aantrekken van (grote) kapitaalverstrekkers en dit kapitaal weer investeren in interessante bedrijven. Uiteraard proberen ze hierbij een mooi rendement te realiseren voor de partijen die hun geld ter beschikking hebben gesteld. Meestal investeren ze niet in projecten of bedrijfjes die nog in een hele vroege fase van hun ontwikkeling zitten. De meeste VC's zijn gespecialiseerd in een bepaalde sector, regio of fase van de bedrijven waarin ze in investeren. Het geld van de VC (het fonds) wordt beheerd door een investeringsmanager die vaak een ervaren ondernemer is met een groot relevant netwerk. Meer over bedrijfsfinanciering door een participatiemaatschappij.

Bedrijfsfinanciering door Family, Fools and Friends

Familie en vrienden is een erg voor de hand liggende groep van potentiële investeerders die toch vaak over het hoofd wordt gezien. Familie kunnen je ouders, broer en zus maar ook verre neven en nichten zijn. Het is bij familie en vrienden (nog meer dan anders) heel belangrijk om goed door te spreken wat de risico's zijn en kans dat het een succes wordt. Dit kan veel problemen voorkomen het mis gaat.

Dit zijn de belangrijkste partijen voor de bedrijfsfinanciering van je startup. Ze bieden geld aan op de kapitaalmarkt en ze willen een zo hoog mogelijk rendement. Vaak zijn deze partijen ook nog op zoek naar bepaalde soorten van projecten waarin ze zijn gespecialiseerd (bijvoorbeeld vastgoed of IT) en dan ook nog van een bepaalde omvang (bv meer dan 50 miljoen Euro). Er zijn dus vele mogelijkheden en het is belangrijk om met de juiste partijen te praten. Maar laten we bij het begin beginnen: bedrijfsfinanciering begint met vertrouwen.