Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Eigen vermogen voor de financiering van een startup

Eigen vermogen is het niet hezelfde als eigen middelen. Eigen vermogen gaat over de financiele middelen van een bedrijf (de besloten vennootschap) en eigen middelen is (in dit geval) geld dat van één van de oprichters is. Waneer het gaat om de bedrijfsfinanciering voor een startup is dat in verreweg de meeste gevallen niet mogelijk met allen maar eigen middelen. Vaak stopt de beginnende ondernemer wel eigen geld in zijn startup maar dat is meestal niet voldoende. Er zal dus extra financiering gevonden moeten worden. Het moge duidelijk zijn dat dit niet geldt voor de meeste adviseurs die op hun zolder als eenmansbedrijf beginnen. Financiering is vooral noodzakelijk wanneer er personeel moet worden aangenomen, een bedrijfspand en machines gekocht moeten worden of wanneer er voorraden ingeslagen moeten worden. Dat kan met eigen vermogen maar dit is niet hetzelfde als het geld van de ondernmer zelf.

Eigen vermogen en vreemd vermogen

Om aan de behoefte aan financiering te voldoen kan er gebruik gemaakt worden van eigen vermogen of vreemd vermogen of natuurlijk van een combinatie van beide. Hier gaan we in op financiering door middel van eigen vermogen. Bij het gebruik van de term eigen vermogen kan er sprake zijn van een misverstand omdat dit voor beginnende ondernemers niet altijd duidelijk is. Vaak wordt namelijk het begrip eigen vermogen verward met eigen geld. Echter, met financiering met eigen vermogen wordt niet alleen maar het geld van jezelf bedoeld. Met de term eigen vermogen wordt bedoeld het vermogen dat door jezelf en/of door anderen is geïnvesteerd in het bedrijf in ruil voor aandelen. Daarnaast is eigen vermogen het geld dat uit de winst van het bedrijf is weggezet in de vorm van een zogenaamde reservering. Iemand die financiering verzorgt en in ruil daarvoor een deel van de aandelen van jou bedrijf krijgt loopt een zeker risico. Immers, er wordt niet altijd winst gemaakt en soms gaan bedrijven failliet. Dan is de investeerde zijn geld kwijt. De aandelen kunnen in het bezit zijn van personen maar ook andere bedrijven, bijvoorbeeld een investeringsmaatschappij of een regionale ontwikkelingsmaatschappij.

Eigen vermogen voor de financiering

Financiering in de vorm van eigen vermogen heeft een aantal voordelen. Het is geld waarover geen rente hoeft te worden betaald. Je hebt dus geen rentekosten en je hebt dus ook geen last van renteschommelingen. Een nadeel is dat een deel van het bedrijf in de vorm van aandelen in het bezit komt van andere personen dan de bedrijfseigenaar. Daarmee hebben anderen dus ook zeggenschap over het bedrijf. En in het geval er winst gemaakt wordt is het gebruikelijk om een deel van de winst uit te keren aan de aandeelhouders. Daar staat tegenover dat als er geen winst wordt gemaakt er ook geen deel van de winst hoeft te worden uitgekeerd. Bij een lening van een bank ligt dat veel moeilijker. Als je geen winst maakt zal de bank toch de afgesproken rente over hun lening willen ontvangen.

Extra financiering

Wanneer in de loop van de tijd een deel van de winst in het bedrijf wordt opgehoopt in de vorm van eigen vermogen kan dit helpen bij aantrekken van extra financiering in de vorm van vreemd vermogen (zoals een lening van de bank). Dit is vooral van belang als het bedrijf flink moet investeren omdat het bijvoorbeeld een (snelle) groei doormaakt. Op een andere pagina gaan we in op vreemd vermogen voor de financiering van je startup.