Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) bij oprichting BV hoeft niet meer

Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) afgeschaft. Wat moet nog wel?

Startup
verklaring-van-geen-bezwaar-oprichting-bv

Het is al een aantal jaren niet meer nodig om een zogenaamde Verklaring Van Geen Bezwaar (VVGB) aan te vragen bij het oprichten van een BV. Tot 1 juli 2011 moest het Ministerie van Justitie een VVGB afgeven voor het oprichten van een BV of bij een wijziging van de statuten van een bestaande BV. Dit bracht natuurlijk de nodige kosten met zich mee die door de notaris in rekening werden gebracht. Deze regeling is nu afgeschaft en zal worden vervangen door een nieuw systeem van doorlopend toezicht. Een bijkomend voordeel is dat zonder een verklaring van geen bezwaar sneller een nieuwe BV kan worden opgericht.

Verklaring van geen bezwaar aanvragen en de oprichting van een nieuwe BV

Een verklaring van geen bezwaar aanvragen en de afgifte ervan duurde in de regel enkele dagen maar kon natuurlijk ook veel langere tijd beslag nemen. Dit hing samen met de uitslag van de zogenaamde misbruiktoets die werd uitgevoerd in het kader van het preventieve toezicht.

Dit preventieve toezicht was uiteraard bedoeld om criminaliteit te bestrijden en het “voorkomen van financieel-economische overtredingen”. Denk hierbij aan witwaspraktijken maar ook aan de financiering van terroristische organisaties. Dit beleid zou moeten bijdragen aan de integriteit en transparantie van de vennootschappen die in Nederland gevestigd zijn.

Dit systeem is dus afgeschaft per 1 juli 2011 omdat het in de praktijk niet goed bleek te werken. In plaats daarvan komt een systeem van doorlopende controle op rechtspersonen. Onder het nieuwe systeem vindt een screening plaats gedurende de gehele levensloop van zogenaamde rechtspersonen (zoals een BV en een NV). Zodra er iets verandert in de situatie van de rechtspersoon, bijvoorbeeld bij een overname of een fusie, vindt er een toetsing plaats. Als een verhoogd risico op misbruik wordt geconstateerd zullen toezichthoudende instanties en opsporingsdiensten worden geïnformeerd.

Afschaffing van de Verklaring Van Geen Bezwaar bij oprichting en wijziging van de statuten betekent dus niet dat het toezicht wordt versoepeld. Integendeel. Het systeem van doorlopend toezicht zal tijdens de gehele levensloop van rechtspersonen worden uitgevoerd waarbij gebruik zal worden gemaakt van zogenaamde risicoprofielen. Tevens wordt het nieuwe systeem van doorlopende controle uitgebreid van BV’s en NV’s tot coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, stichtingen, Europese naamloze vennootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden die hun statutaire zetel in Nederland hebben. Daarnaast worden ondernemingen die toebehoren aan buitenlandse rechtspersonen die een hoofd- of nevenvestiging hebben in Nederland onder de reikwijdte van de screening gebracht.

Voor alle duidelijkheid: eenmanszaken, maatschappen, VOF’s en CV’s vallen niet onder de nieuwe vorm van toezicht.

Er zijn nog meer zaken veranderd rond het oprichten van een BV. Zo is het per 1 oktober 2012 ook niet meer verplicht om bij de oprichting van een nieuwe BV een minimum kapitaal te storten van 18.000 Euro.