WWat is Inbreuk Maken op een Patent - Informatie en Uitleg

Ontdek wat de consequenties van patentbreuk zijn voor bedrijven en individuen

wat is inbreuk maken op een patent

Een patent biedt bescherming tegen ongeautoriseerde productie, gebruik, opslag en verkoop van een product, technologie of methode door anderen, dus zonder toestemming van de patenthouder. Deze onrechtmatige daad wordt “inbreuk maken op een patent” genoemd en vormt een schending van het Intellectueel Eigendomsrecht (IE). Het patent verleent de patenthouder het recht om juridische stappen te ondernemen tegen dergelijke inbreuken.

Patenten kunnen aangevraagd worden door kennisinstellingen zoals universiteiten en onderzoeksinstituten, door individuen, bedrijfseigenaren, start-ups en grote bedrijven. Hoewel inbreuk maken verboden is, moet de patenthouder zelf stappen ondernemen om zijn recht te handhaven. Er bestaat geen specifieke instantie die inbreuk op patenten opspoort of handhaaft.

Dus als je uitvinder bent of met je bedrijf technologie ontwikkelt kun je

  1. te maken krijgen met inbreuk op jouw patent als een andere partij jouw technologie of product namaakt en ook op de markt brengt en verhandelt.
  2. inbreuk maken op het patent van iemand anders. Want het is niet zo dat je alleen moet opletten als je zelf patenthouder bent. Ook wanneer je zelf een product ontwikkelt en op de markt brengt moet je opletten dat je geen inbreuk maakt op het patent van een andere partij. Dit laatste wordt nogal eens vergeten en dit kan voor onaangename verassingen zorgen. Op de pagina over bestaat mijn idee al wordt uitgelegd hoe je zelf kunt zoeken of er al een patent op jouw idee bestaat.

Inbreuk vindt overigens alleen plaats als er commerciële bedoelingen in het spel zijn. Dit betekent dat vooral bedrijven voorzichtig moeten zijn met wat ze op de markt brengen en produceren.

Voor alle duidelijkheid: dus niet iedereen kan inbreuk plegen op een patent. Als consument ben je niet in staat inbreuk te maken. Ook universiteiten en kennisinstellingen schenden de Intellectuele Eigendomsrechten niet als zij wetenschappelijk onderzoek verrichten. Ook is het zo dat inbreuk alleen van toepassing kan zijn in landen waar het patent geldig is. Dus als een ingenieuze uitvinding is gepatenteerd in Nederland en België mag jij hetzelfde product rustig als concurrent van de patenthouder in Duitsland en andere landen op de markt brengen. In Nederland en België zal dit alleen mogen met toestemming van de patenthouder. Toestemming wordt verkregen via een schriftelijke overeenkomst, zoals een licentie. In de licentieovereenkomst wordt dan o.a. vastgelegd hoeveel licentiekosten aan de patenthouder gaan worden betaald.

In geval van inbreuk op een patent kan de eigenaar van het patent eisen dat het product onmiddellijk uit de verkoop wordt haald en tevens een schadevergoeding eisen, waarvan de hoogte door de rechter wordt vastgesteld. De inbreukpleger is ook verantwoordelijk voor de proceskosten van de tegenpartij. Echter, het kan voorkomen dat een patenthouder tevreden is als het gepatenteerde product meteen uit de markt wordt haald, zonder dat het tot een rechtszaak komt.

Nadat je een patent hebt verkregen, ben je nog niet klaar en begint het echte werk pas. Als patenthouder ben je namelijk zelf verantwoordelijk om de markt in de gaten te houden op mogelijke inbreuk op je patent. Maar hoe pak je dat aan?

Allereerst is het essentieel om de activiteiten van je concurrenten te monitoren. Volg hun presentaties op websites, in folders, en in advertenties. Houd regelmatig vakbladen in de gaten en bezoek maandelijks hun website en hun social media. Dit zijn vaak belangrijke bronnen om te checken of er inbreuk wordt gemaakt op jouw patent.

Een tweede manier is om gebruik te maken van de kennis van de mensen die voor je op pad zijn om je producten te verkopen. Zij kennen de markt als geen ander omdat ze op beurzen staan, uitgebreid met huidige en toekomstige klanten praten en zo al snel horen of er mogelijk inbreuk wordt gemaakt op jouw patent. "jouw concullega heeft ook een apparaat in de verkoop dat exact hetzelfde doet, maar voor veel minder geld” krijgen ze dan bijvoorbeeld te horen. Ja logisch, denk jij dan, deze concullega had misschien wel veel minder ontwikkelingskosten (het was immers jouw idee), en hij/zij heeft in ieder geval geen duur patent te onderhouden….

Een derde en laatste suggestie is om niet alleen de markt in de gaten te houden maar ook te monitoren of er niet patenten in de patentdatabases verschijnen die vergelijkbaar zijn met jouw patent. Als het goed is zouden deze niet moeten worden toegekend maar je weet maar nooit. Jij bent immers degene die precies weet hoe jouw technologie werkt en dat had de beoordelaar of de octrooigemachtigde van de concurrent misschien niet helemaal goed gezien. Wat je kunt doen is samen met je octrooigemachtigde een systeem op te zetten dat octrooidatabases doorzoekt op publicaties die vergelijkbaar zijn met jouw octrooi. Op regelmatige basis ontvang je dan een overzicht van mogelijke inbreukmakers. Bespreek met je octrooigemachtigde welke bewakingsmethode het beste past bij jouw situatie. Mocht je de kosten hiervan niet kunnen of willen dragen dan is het natuurlijk ook mogelijk om op gezette tijden zelf in de openbare patentdatabases te zoeken met behulp van een set trefwoorden die je eigenhandig hebt opgesteld.