Geheimhoudingsverklaring: voorbeeld

Hier een gratis te downloaden voorbeeld en een checklist

Siert Bruins
geheimhoudingsverklaring - voorbeeld

Een geheimhoudingsverklaring wordt ook wel non-disclosure agreement (NDA) of Confidentiality Agreement (CDA) genoemd. In alle gevallen gaat het om een document dat door twee of meer partijen wordt ondertekend waarna deze partijen vertrouwelijke informatie kunnen uitwisselen. Op een andere pagina hebben we meer uitgebreid de geheimhoudingsverklaring ge•ntroduceerd en wat er in zoal in moet staan. Op deze pagina willen we dit nog eens samenvatten in een overzichtelijke checklist en geven we een voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring. Geheimhoudingsverklaringen worden heel veel gebruikt in de zakelijke wereld en er zijn dan ook heel veel voorbeelden van. Vrijwel elke NDA is weer anders. Daarom is het handig om te weten waar je op moet letten als je een NDA onder ogen krijgt met het verzoek om deze te tekenen. Hieronder zijn de belangrijkste aandachtspunten in een lijstje gezet:

Ondergetekenden

Welke met name genoemde partijen gaan tekenen en zijn de ondertekenaars daartoe wel bevoegd?

Het doel van de geheimhoudingsverklaring

Je gaat niet zomaar vertrouwelijke informatie uitwisselen. Onder geheimhouding met elkaar praten dient een doel en dat doel moet ook zo nauwkeurig mogelijk omschreven in de NDA staan.

Wederkerigheid van de geheimhoudingverklaring

Het is niet redelijk om te eisen dat alleen de informatie van de ene partij geheim is en die van de andere niet. Daarom moet je erop letten dat de NDA altijd tweezijdig opgesteld is zodat alle partijen vertrouwelijk informatie kunnen geven en ook ontvangen.

Eigendom van informatie

Zorg ervoor dat er is vastgelegd dat alle uitgewisselde informatie eigendom blijft van de verstrekkende partij. Geheimhouding is erg belangrijk bij patentaanvragen. Zie hiervoor ook geheimhouding bij patent aanvragen. Wanneer jouw geheime info (deels) is vastgelegd in een patent, zorg er dan voor dat de titel en het nummer van het patent wordt vermeld.

Vertrouwelijke informatie moet als zodanig herkenbaar zijn

Spreek af dat informatie alleen vertrouwelijk is wanneer er vertrouwelijk op staat. Denk ook aan (achteraf nog) gegeven mondelinge info. Hoe wordt dit afgedekt?

De reikwijdte van de geheimhouding

Wie mag de geheime informatie nog verder ontvangen (bijvoorbeeld een collega) en hoe is dit geregeld?

Geen verdere verplichtingen

Let op dat het alleen gaat om informatie uitwisselen en dat er niet ook iets anders wordt afgesproken in de NDA (bijvoorbeeld een samenwerking of een verplichte koop).

Wanneer is geheim niet meer geheim?

Het kan bijvoorbeeld zijn dat het idee ondertussen gewoon te koop is. Door vast te leggen wanneer het geheim niet meer geheim hoeft te zijn kun je veel discussie voorkomen.


Over geheimhouding gesproken: De Broncode. Een mustread voor iedereen die is geinteresseerd in uitvindingen en geheimhouding

In de broncode wordt het fascinerende en waargebeurde verhaal verteld van de uitvinding van Jan Sloot. Er wordt prachtig in het boek beschreven hoe de TV reparateur en uitvinder Jan Sloot in 1995 een methode heeft ontwikkeld om razendsnel hele grote bestanden, zoals films, in- en uit te pakken en af te spelen. Hij kon zelfs door de films zappen zoals hij dat wilde. En dat alles kwam uit een heel klein kastje waar klaarblijkelijk geen harde schijf in zat. Hoe werkte dat? Hij beweerde dat het niet ging om een nieuwe compressiemethode maar om een nieuwe manier van coderen. En dat in de tijd dat het internet nog traag was, nog niemand van netflix had gehoord, een harde schijf in een 286 pc 50 MB data kon bevatten en iedereen met floppies van 1,44 MB werkte.

Met recht een fenomenale technologie die de wereld op zijn kop zou gaan zetten (tegenwoordig zou dat een disruptieve technologie worden genoemd). Om de vinding verder te ontwikkelen en naar de markt te brengen moest de techneut en uitvinder Jan echter wel gaan samenwerken met mensen met verstand van zakendoen die hem daarbij konden helpen. In eerste instantie kwamen er de nodige avonturiers langs die het grote geld roken maar op een gegeven moment gingen de grote mannen zich er mee bemoeien: Roel Pieper, de gewezen kroonprins van Philips en Marcel Boekhoorn, ondernemer en investeerder.

En gezamenlijk gingen ze het avontuur aan en togen naar Amerika, Silicon Valley. Jan Sloot heeft echter nooit prijs gegeven hoe zijn uitvinding werkte en heeft ook nooit een geheimhoudingsverklaring getekend. Hij was wantrouwig, wilde gewoonweg niet dat iemand wist hoe het werkte en in het kastje ging kijken. Bij demonstraties moest iedereen op afstand blijven terwijl Jan zwetend van de spanning het kastje bediende. En net toen ze de eerste deal hadden afgesloten en de eerste betaling naar Sloot ging (waar hij een auto van kocht) kreeg hij een hartaanval en stortte dood ter aarde in zijn achtertuin. Nog steeds wist niemand hoe het werkte, het kastje is nooit gevonden en na verloop van tijd gingen alle betrokkenen, bij gebrek aan perspectief, maar weer hun eigen weg. Jan Sloot heeft de ultieme geheimhoudingsmethode toegepast: gewoon niks vertellen. Een must read voor iedereen met een goed idee dat geld waard zou kunnen zijn en iedereen die geinteresseerd is in het naar de markt brengen van uitvindingen.


En nu weer verder met de geheimhoudingsverklaring:

Verplichte afgifte aan autoriteiten

Wat gaat er gebeuren wanneer een autoriteit (bijvoorbeeld justitie) de informatie opvraagt waarover geheimhouding is afgesproken? Leg vast wat de partij dan moet doen die de informatie moet afgeven (bijvoorbeeld de andere partijen waarschuwen).

Duur en be‘indiging van de geheimhoudingsverklaring

Hoe lang is de verklaring geldig en onder welke omstandigheden geldt deze niet meer (zoals bij een faillissement)?

Pas op met het uitwisselen van software

Leg expliciet vast wat er allemaal mee mag worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een beperkt aantal kopie‘n en het voorkomen van reversed engineering.

Dat zijn ze. Wanneer je ervoor zorgt dat bovengenoemde items opgenomen zijn in de te tekenen geheimhoudingsverklaring heb je de belangrijkste zaken wel afgedekt. Geheimhoudingsverklaringen zijn belangrijke juridische documenten en bewaar ze daarom goed.

Hieronder nog een gratis Word document als voorbeeld van een geheimhoudingsverklaring. Je kunt het document volgens je eigen wensen aanpassen. Veel succes!

Voorbeeld van een Geheimhoudingsverklaring (Opent downloadvenster)