Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Lening Startende Ondernemer

Is het nog mogelijk, een lening voor een startende ondernemer? Het is gebruikelijk dat ondernemers, die willen investeren, naar de bank stappen voor een lening. Echter, voor veel ondernemers is het momenteel erg moeilijk om een lening van de bank te krijgen. Er doen legio verhalen de ronde over de "bank die moeilijk doet", zelfs van ondernemers met bedrijven die al jarenlang gezond zijn en goed doordachte plannen hebben. De eisen voor eigen kapitaal en voldoende onderpand in de vorm van gebouwen en machines worden steeds verder opgeschroefd. Een lening voor een startende ondernemer is nog lastiger en dan hebben we het nog niet eens over een technostarter die een onderneming willen starten met een uitvinding of een goed idee. Dan is het vrijwel onmogelijk om bedrijfsfinanciering voor de startup aan te trekken. Of zijn er toch mogelijkheden?

In dergelijke gevallen kan het helpen om te proberen gebruik te maken van een zogenaamd Borgstellingskrediet. Elders op deze site hebben we de regeling borgstelling MKB kredieten (BMKB) besproken. Deze regeling houdt in dat een bank geld leent aan ondernemer waarbij de Nederlandse overheid garant staat voor de betaling van de overeengekomen aflossing en rente. Deze regeling is speciaal in het leven geroepen voor ondernemers die alleen maar geld kunnen krijgen van de bank als er extra garanties gegeven zijn.

Startende bedrijven en bedrijven die werken aan innovaties kunnen rekenen op extra mogelijkheden. En dat is precies de doelgroep waar we het op deze site over hebben! Hieronder gaan we verder in op de extra mogelijkheden.

Lening startende ondernemer en het Borgstellingskrediet

In het kader van de regeling BMKB ben je een starter als je bedrijf minder dan drie jaar in de lucht is. Het maakt daarbij niet uit of je een eenmanszaak voert, een VOF hebt of DGA bent van je eigen BV.

Borgstellingskrediet en de maximale omvang van de starterslening

Als je gebruik maakt van de "gewone" regeling borgstelling MKB kredieten (BMKB) staat de overheid maximaal garant voor 1 miljoen euro om het tekort aan zekerheden voor de bank op te heffen. Wanneer je starter bent kan er maximaal 266.667 euro van de bank geleend worden en in dat geval staat de overheid borg voor 67,5%. Dit was 45% tot 1 november 2013 maar dit percentage is verhoogd tot 31 december 2014. Natuurlijk kan het zo zijn dat je financieringsbehoefte als starter groter is dan de genoemde 266.667 euro. In geval kun je naast de starterslening gebruik maken van de gewone borgstellingsregeling.

Borgstellingskrediet voor starters en de looptijd

Ook voor een starter geldt dat de looptijd van de borgstelling maximaal 6 jaar is vanaf de datum van de eerste aflossing. Deze eerste aflossing moet uiterlijk 6 maanden na ondertekening van de kredietovereenkomst plaats vinden. Als de lening is bedoeld om te investeren in een gebouw of een schip, geldt er een looptijd van 12 jaar, gerekend vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening wordt gebruikt voor de financiering van een woon/werk-pand moet minstens 50% van de ruimte bestemd zijn voor het zakelijk gebruik. En als starter is het mogelijk om - uiteraard in overleg met je bank - de lening voor 3 keer op te schorten. Een opschorting mag dan maximaal 4 kwartalen aaneengesloten duren.

Borgstellingskrediet voor innovatieve ondernemers

Ondernemers en startende ondernemers die aan een technologische innovatie werken kunnen op grond van de wet bevordering speur en ontwikkelingswerk (WBSO) een zogenaamde S&O-verklaring (Speur- & Ontwikkelingswerk) aanvragen. De WBSO wordt elders op deze site uitgelegd. Met een dergelijke verklaring kom je in aanmerking voor een aantal fiscale voordelen. Daarnaast gelden er voor innovatieve ondernemers met een S&O verklaring wat andere voorwaarden wanneer ze gebruik maken van de borgstellingsregeling. In dat geval bedraag het krediet maximaal 1,5 miljoen euro waarbij de overheid borg staat voor 60% van de lening. In het geval van de innovatieve ondernemer mag de looptijd maximaal 12 jaar bedragen, vanaf de datum waarop de kredietovereenkomst is getekend. Voor de aflossing geldt dat je uiterlijk op de eerste dag van het veertiende kwartaal, nadat overeenkomst is getekend, moet beginnen met het aflossen van de lening. Dat is dus 3,5 jaar!. Bovendien is het dan mogelijk om de lening nog maximaal 2 keer op te schorten waarbij elke opschorting niet langer dan 4 aaneengeloten kwartalen mag duren.

Op de website voor ondernemend Nederland (RVO, het vroegere van Agentschap NL), op de pagina over de extra mogelijkheden voor een lening voor een startende ondernemer en een innovatieve ondernemer kun alles nog eens nalezen.