Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Cashflow berekenen

Hoe kun je de cashflow berekenen? Het kunnen berekenen van de cashflow is belangrijk wanneer je de waarde van een bedrijf wilt bepalen. Tot dusver hebben we het op de voorgaande pagina´s continue over de cashflow (in het nederlands: de kasstroom) gehad waarbij we het als een gegeven hebben aangenomen. Echter, dit is in de praktijk niet realistisch. Degene die een bedrijf waardeert moet zelf onderzoeken wat de meest waarschijnlijke cashflow zal zijn voor de eerst volgende vijf tot tien jaar. Maar wat is cashflow en hoe kun je de cashflow berekenen? Voordat we een voorbeeld gaan uitwerken en zelf een cashflow gaan berekenen gaan we eerst even naar de definitie ervan kijken.

Cashflow definitie

Cashflow berekenen De cashflow in een bedrijf is de totaal gegenereerde cash door inkomsten minus de cash uitgegeven aan kosten, rente en belasting. De cashflow kan op ieder moment berekend worden en binnen een bedrijf wordt dan ook regelmatig met speciaal ontwikkelde software een cashflow analyse uitgevoerd om de cash positie van het bedrijf in de gaten te houden. In de onderstaande, sterk vereenvoudigde, hypothetische "income statement" (winst- en verliesrekening) illustreren we wat wel en niet bij de cashflow berekening moet worden meegenomen.

Cashflow berekenen: een voorbeeld met de Winst- en Verliesrekening

 1. Income/Revenue/Sales: 1.000.000
 2. Cost of Sales: 300.000
 3. Gross Income: 700.000
 4. Expenses: 400.000
 5. EBITDA: 300.000
 6. Ammortization: 50.000
 7. Depreciation 80.000
 8. EBIT 170.000
 9. Interest: 10.000
 10. Tax: 58.000
 11. Net Profit: 102.000

Hieronder gaan we dit income statement eens regel voor regel bekijken.

 1. deze regel geeft de inkomsten weer die in dit voorbeeld gelijk zijn aan de omzet die je maakt.
 2. dit geeft de kosten weer van het product dat je (door) verkoopt. Bijvoorbeeld, een autohandelaar die een auto verkoopt moet die zelf eerst kopen voordat hij die kan doorverkopen. De aankoopprijs is dan de cost of sales. Aangezien je uitvinding nog niet bestaat kun je deze ook niet kopen om door te verkopen, dus Cost of Sales zullen waarschijnlijk niet in je plaatje voorkomen. We hebben dit dan ook alleen maar toegevoegd omdat deze vaak te zien zijn in jaarverslagen en financiële rapporten.
 3. is het bruto inkomen na aftrek van cost of sales.
 4. Regel 4. geeft alle kosten weer verbonden met de bedrijfsvoering, zoals arbeidsloon, huur, energie kosten, grondstoffen die benodigd zijn om het product te fabriceren etc.
 5. geeft het resultaat van de onderneming voor o.a. rente, afschrijvingen en belasting. EBITDA staat voor Earnings before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization.
 6. geeft de amortisatie weer. Bijvoorbeeld een bedrijf kan de investering gedaan, bijvoorbeeld in gebouwen, in termijnen voor de belasting aftrekken. Bedrijven doen dit vaak zodat belangrijke investeringen van aankopen niet in een jaar genomen hoeven te worden, maar uitgespreid over een aantal jaren. Amortisatie is dus geen cash outflow.
 7. geeft de depreciation (of waardeverlaging, afschrijving) weer van assets, zoals machinerieën, auto's etc. Het lijkt in dit opzicht veel op amortisatie. Dit betekent dat een bedrijf per jaar een bedrag opzij mag leggen wat fiscaal aftrekbaar is. Ook hier dient vermeld te worden dat depreciation geen cash outflow is.
 8. geeft de Earnings Before Interest and Tax weer.
 9. is de rente
 10. is de belasting en uiteindelijk komen we dan aan bij
 11. die de totale winst van het bedrijf weergeeft

Indien je hier meer over wilt weten raden we je aan een goed boek over accounting of boekhouden aan te schaffen.


Aanrader:

Financiële Kengetallen zijn de getallen die inzicht geven in hoe een onderneming er voor staat. Kennis van kengetallen, hun betekenis en hoe ze toegepast kunnen worden is daarom niet alleen voor accountants van groot belang. Voor wie als niet-financieel onderlegd manager onderbouwde beslissingen wil nemen over de langetermijnstrategie en kortetermijnoplossingen is het boek "Financiële Kengetallen" een absolute aanrader.

De schrijver van het boek legt op heldere wijze uit wat de verschillende kengetallen betekenen en wat managers moeten weten over het interpreteren ervan. Maar er wordt niet alleen ingegaan op de theorie maar ook hoe kengetallen binnen een bedrijf kunnen worden toegepast. Daarbij komt ook de samenwerking met de managers van andere afdelingen aan bod. "Financiële Kengetallen" is een toegankelijk boek waarvan elk hoofdstuk voor zichzelf spreekt en apart kan worden gelezen.


We gaan de Cashflow berekenen

De vraag is nu, wat moet je als cashflow nemen? De Net Profit, EBITDA of EBIT?

Het antwoord is geen van drieën. De cashflow zullen we zelf moeten herleiden uit de bovenstaande 'income statement,' wat in principe niet zo verschrikkelijk moeilijk is als je je maar strak aan de definitie houdt. We berekenen dit normaliter door te beginnen bij de netto winst en elke niet-cash outflow item er weer bij op te tellen. In dit voorbeeld zijn er twee items die geen cash out flows vertegenwoordigen, dit zijn amortization en depreciation. Die tellen we dus bij de winst op om zo tot de cashflow te komen. Dus de cashflow is nu:

102.000 + 50.000 + 80.000 = 232.000, een stuk meer dan het netto winst bedrag. Hou er rekening mee dat dit een sterk vereenvoudigd voorbeeld is, maar als je straks je spreadsheet gaat opbouwen zal je zien dat er een wereld van verschil bestaat tussen de winst en de cashflow. Ook belangrijk is EBITDA. Deze grootheid geeft de capaciteit aan van een bedrijf om cash te genereren. Cash die noodzakelijk is om eventuele verdere investeringen te doen of rente te betalen in geval leningen aangegaan moeten worden, alhoewel dit laatste niet vaak voor zal komen indien je een venture capital of private equity firma als mede investeerders krijgt; zij houden niet van renteschulden en hebben liever eigen kapitaal in het bedrijf, maar we lopen nu op de zaken vooruit.

Overigens, tijdens de startup fase, zal het zelden voorkomen dat een bedrijf een positieve cashflow (laat staan winst) kan laten zien. Dit is dan ook de fase waar financiering gewenst is en investeerders gezocht moeten worden.

Dus cashflow berekenen we met de inkomsten en uitgaven

We hebben laten zien dat het verschil in risico tussen verschillende investeringen of projecten, i, doormiddel van de discount rate, ri, ingebracht wordt tijdens de waardebepaling. Wij hebben enige discount rates in een tabel onder gebracht. Cashflows worden berekend aan de hand van inkomsten en uitgaven. Cashflow is niet equivalent aan winst. De NPV, of waarde van het project, kan je het best berekenen met een spreadsheet die de formules standaard beschikbaar heeft. OpenOffice voor Windows en Linux, of NeoOffice voor Mac OS X zijn gratis en absolute aanraders.

Nu zijn we een heel eind op weg om straks een budget samen te gaan stellen en voorzichtig onze eerste waardebepaling uit te voeren.

Op een andere pagina geven we nog een uitleg over de cashflow betekenis en een voorbeeld.