Een bedrijfsplan schrijven

Wat moet er echt in een bedrijfsplan staan?

bedrijfsplan schrijven

Bedrijfsplannen zijn er in vele soorten en maten en een bedrijfsplan schrijven is voor elke onderneming weer anders. Toch zijn er een aantal zaken die in elk bedrijfsplan thuishoren. Elders op deze site hebben we uiteengezet dat het nuttig is om eerst over het businessmodel van je startup na te denken voordat je begint met het schrijven van een bedrijfsplan. En er zijn ook opinion leaders die van mening zijn dat het schrijven van een bedrijfsplan uit de tijd is omdat de wereld toch al weer is veranderd als het plan klaar is. Zie bijvoorbeeld het stuk in de NRC: echte ondernemers schrijven geen businessplannen. Het is waar dat het je veel tijd kost om een goed bedrijfsplan te maken maar het geeft je ook inzicht in je plannen. En het is helaas ook nog zo dat in de echte wereld je bank ernaar kan vragen als je een lening nodig hebt of zonder bedrijfsplan geen geld als je aanklopt bij een Venture Capital firma. En als je dan toch een bedrijfsplan moet schrijven: wat is het en wat moet er dan in staan?

Een bedrijsplan schrijven: waar begin je?

Een aantal zaken op een rijtje zetten. Dat is wat je doet in een bedrijfsplan: je zet alle zaken die er toe doen voor jouw nieuwe onderneming op een rijtje. Bijvoorbeeld, hoeveel geld heb je nodig om daadwerkelijk te kunnen starten? En is er eigenlijk wel een markt voor het idee? Wie worden je klanten? Wat voor huisvesting heb je nodig? En wat moet de kostprijs zijn van je product? Hiermee wordt het idee, en daarmee de haalbaarheid van het plan, zo concreet mogelijk gemaakt. Investeerders ontvangen vele bedrijfsplannen die ze moeten beoordelen en houden daarom van heldere en beknopte plannen. Mocht je het noodzakelijk vinden om gedetailleerd op bepaalde aspecten van je plannen in te gaan dan kun je dat nog altijd in een bijlage opnemen.

Zoals gezegd: dit is een behoorlijke klus die je zelf kunt uitvoeren maar ook kunt uitbesteden. Verder kan het ook helpen dat er vele partijen op het internet te vinden zijn die een format aanbieden. Voorbeelden hiervan zijn Qredits en bijvoorbeeld de Rabobank.

Indeling van het bedrijfsplan

De verschillende aspecten van een bedrijfsplan worden in de hoofdstukken ervan behandeld. Daarbij kun je de volgende hoofdstukindeling gebruiken:

Managementsamenvatting

Dit deel van het plan wordt vaak als eerste gelezen. En als de managementsamenvatting niet goed is komt het plan op de verkeerde stapel terecht en wordt de rest ook niet gelezen. Besteedt dus ook veel aandacht aan dit onderdeel maar hou het kort, het liefst niet langer dan 1 A4tje. Maar wel duidelijk. Vergeet niet in de samenvatting te vermelden hoeveel geld je nodig hebt om het bedrijfsplan te kunnen realiseren.

Het produkt of de technologie

Beschrijf je product, technologie of dienst zo goed mogelijk maar wel beknopt. Leg daarbij uit welk probleem het oplost voor je klant. Let er op dat je het vooral niet te technisch maakt: ook iemand zonder voorkennis moet je beschrijving kunnen begrijpen. Wanneer het gaat om een startup met een innovatief product moet je hier uitgebreid op ingaan (desnoods in een bijlage). Leg uit wat er innovatief aan is en vooral ook wat de stand van zaken is: wat is klaar en welk deel van de technologie moet je nog ontwikkelen? En wat kun je daarvan zelf doen en in welke mate ben je afhankelijk van externe technologie of externe partners? Geef hierbij ook een risicoanalyse en hoe je het risico zo klein mogelijk probeert te houden. En vergeet niet in te gaan op de intellectuele eigendomspositie van je bedrijf. Hoe is de technologie beschermd? Moet je nog licenties zien te verwerven op externe technologieen? Welke patenten staan op naam van het bedrijf?

De markt

Beschrijf de markt waar je je op richt. Wie zijn je klanten en welk deel van de markt denk je te kunnen bedienen? En vooral: wie zijn je concurrenten? Waarom kan jouw onderneming en je product de slag met de concurrenten aan?

Marketingstrategie

Hoe ga je de markt bewerken en bereiken en weten straks jouw potentiƫle klanten dat jouw product hun probleem kan oplossen?

Managementeam en Organisatie

Elders hebben we al aangegeven dat het management team cruciaal is voor het behalen van succes. Vergeet daarom vooral niet uitgebreid het managementteam te beschrijven en wat van de leden hun respectievelijke expertises zijn. En wat is het overig personeel dat je eventueel nog moet inhuren en welke skills moeten die bezitten? Wat is cruciale expertise voor het welslagen van je onderneming en is die wel voorhanden? En geef tenslotte aan welke medewerker waarvoor verantwoordelijk zal zijn.

Financiering

Bij het bedrijfsplan horen een aantal financiƫle bijlagen. Dit zijn een investeringsbegroting, een kostprijsberekening, een cashflow analyse, een winst- en verliesrekening en een balans. Hierover later meer.