Innovatiekrediet

Vraag een innovatiekrediet aan en beperk zo het risico van je innovatie

Financiering
term sheet

Innovatiekrediet mag je wel combineren met subsidie. Meestal is het niet toegestaan om voor hetzelfde project meerdere subsidies aan te vragen. Dit wordt stapelen genoemd. Het is immers belastinggeld en daar moet "sober en doelmatig" mee worden omgesprongen. De volgende stap die je daarom kunt nemen is het verwerven van speciale innovatiekredieten van bijvoorbeeld de regionale ontwikkelingsmaatschappijen of van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Dit zijn, door de overheid in het leven geroepen, organisaties die financiële middelen tot hun beschikking hebben om de ontwikkeling van innovatieve producten te stimuleren middels het verlenen van kredieten voor het bedrijfsleven. De gedachtegang hierachter is het volgende: in het eerste deel van je ontwikkeling is het risico zo hoog dat niemand er in wil investeren. Alleen de overheid met subsidie. Als je het idee wat verder hebt gebracht en een aantal onzekerheden hebt weggewerkt is er enige waarde gecreëerd, de markt is wat dichterbij gekomen en dus is er rentedragend geld beschikbaar (nog wel van de overheid, dat wel). Al dit soort van maatregelen zijn bedoeld om van Nederland een innovatieve, concurrerende economie te maken en het ontstaan van nieuwe bedrijven en werkgelegenheid te stimuleren.

Innovatiekrediet mag worden gecombineerd met subsidie maar een over een krediet wordt dus wel rente berekend. Wel is het zo dat de verstrekkende organisaties vaak mildere voorwaarden hanteren dan de particuliere investeringsmaatschappijen. Dit is althans de bedoeling, deze organisaties hebben de functie om innovatie te stimuleren en zouden zich milder moeten opstellen dan een patij die zijn geld gewoon in de markt moet verdienen zoals een bank. In de praktijk kan dat echter behoorlijk tegenvallen. In ieder geval wordt er ook (terecht) streng gekeken naar bijvoorbeeld je ondernemerskwaliteiten en de kwaliteit van je ontwikkelingplan want ook hier geld: hoe houden we het risico zo laag mogelijk. De betrokken ambtenaren worden immers ook afgerekend op het succes van de projecten waarin ze investeren en het "verdiende" geld kunnen ze dan opnieuw investeren.

Deze strenge eisen geven ook een soort van "kwaliteitslabel". Wanneer je aanklopt bij een partij voor geld helpt het als je kunt zeggen "Die partij heeft ook in het project geïnvesteerd" of "die partij wil investeren als jullie ook mee doen".