Waardebepaling bedrijf: de waardering van een bedrijf

Hoe bereken je de waarde van een bedrijf en van een startup?

Siert Bruins
de waardering van een bedrijf

Stel, iemand is een eigen bedrijf gestart met een uitvinding of een goed idee. Op enig moment wordt dan heel vaak de vraag gesteld: “wat is nu de waarde van mijn bedrijf?”. Hoewel dit op zich een eenvoudige vraag is blijkt de waardebepaling van een bedrijf in het algemeen en die van een startup in het bijzonder behoorlijk lastig te zijn. Het lijkt een beetje op de vraag: “Hoe lang is een stukje touw?” Toch is een waardebepaling relevant en het kunnen geven van een goede inschatting van de bedrijfswaarde is zeer belangrijk, zowel voor de uitvinders, de eigenaren van de startup, als voor degenen die geïnteresseerd zijn om in het jonge bedrijf te investeren.

Waardebepaling bedrijf: een voorbeeld van de waardering van een jong bedrijf

Deze site concentreert zich op het opzetten van een startup op basis van een uitvinding of een goed idee. Van groot belang hierbij is de mogelijkheid om van de startup of van de uitvinding alleen de waarde te berekenen. In een aantal pagina´s van deze site zullen we technieken bespreken die gebruikt worden om de waarde van een bedrijf en in het bijzonder een startup met een uitvinding te berekenen. We zullen dit doen aan de hand van een voorbeeld dat we uit onze duim hebben gezogen, de iCic. Tevens zullen we met dit voorbeeld een aantal struikelblokken illustreren die je mogelijk tegenkomt op het moeilijke traject van idee tot product. Ook zullen we laten zien dat een waardebepaling niet alleen als doelstelling heeft een prijskaartje aan je uitvinding te hangen, maar dat een toegekende waarde aan het bedrijf ook zeer belangrijk is tijdens de onderhandelingsfase voor financiering.

Maar voor we verder gaan, even een waarschuwing voor de taalpuristen onder ons. Wij zullen veel Engelse termen gebruiken en deze niet vertalen in het Nederlands. De reden hiervoor is tweevoudig. Ten eerste is Engels de internationale taal in de financiële wereld en we gaan er van uit dat je uitvinding of idee internationaal ingang zal vinden en dus de kans groot is dat je in het Engels zal moeten onderhandelen. Ten tweede zal het zo gemakkelijker zijn om later in de literatuur of op het internet naar meer informatie te zoeken over financiële analyse. De term "verdisconteringsrente"leverde ten tijde van dit schrijven met Google 62 resultaten op, terwijl "discount rate"maar liefst 61.400.000 hits opleverde. Do we need to say more!

Deze tekst is als inleiding bedoeld en absoluut niet als een wetenschappelijk verantwoorde academische verhandeling. Het moge duidelijk zijn dat het nooit onze bedoeling kan zijn om via deze website een financieel expert van je te maken. Wel hopen we een tipje van de sluier te kunnen lichten en te bereiken dat je wat beter beslagen ten ijs komt voor een afspraak met een potentiële financier of koper van je uitvinding. Aan de hand van het gepresenteerde voorbeeld over de waardering van een startup komen zo ook een aantal financiele basistechnieken aan de orde. Zo wordt er bijvoorbeeld antwoord gegeven op de vraag: Hoe kun je een cashflow berekenen en leer je bepalen of het de moeite waard is om in een bepaald bedrijf te investeren door de netto contante waarde te berekenen. Mocht je je nog verder willen verdiepen in deze materie dan is het boek "Principles of Corporate Finance" van Brealey & Myers een absolute aanrader.

Waarde creatie: de drie pijlers van een succesvolle uitvinding

Om een succesvolle uitvinder te zijn (dat wil zeggen: je weet waarde te creëren), moet je uitvinding uiteindelijk aan minstens drie voorwaarden voldoen:

  1. de uitvinding moet werken,
  2. er moet een markt voor zijn, en
  3. er moeten geen juridische of wettelijke belemmeringen zijn om je uitvinding toe te passen. Ook moet het natuurlijk veilig zijn.

1. De uitvinding moet wel werken

We hebben allemaal wel eens een goed idee, maar is jouw idee ook uitgewerkt en kunt je een Proof of Concept of een werkend prototype laten zien? Kun je werkelijk demonstreren dat het allemaal werkt? Zo niet, dan zul je verder moeten gaan met ontwikkelen en testen. En dat kost geld.

2. Nice to Have versus Need to Have

Ok, het werkt, maar wie gaat het kopen en wat hebben ze ervoor over? Is het voor een beperkt aantal personen wel aardig om te hebben, of is het iets waar iedereen gelijk op af komt rennen?. Dit is van te voren niet bekend en het beantwoorden van dergelijke cruciale vragen wordt tot het terrein van de marketing gerekend. Het moge ook duidelijk zijn dat de bovengenoemde begrippen “Nice” en “Need” erg subjectief zijn. Zo zal voor sommigen het hebben van een auto in Grolloo of Los Angeles een “Need to have” zijn, terwijl in het centrum van Amsterdam het bezit van een auto wellicht een last betekent. In ieder geval is het belangrijk om te beseffen dat een uitvinding die voor kopers een “Need to have” betekent jouw als uitvinder meer zal moeten opbrengen dan een “wel leuk om te hebben” uitvinding. Vaak zullen grote bedrijven er alles aan doen om via grote marketing campagnes van een “Nice to have” een “Need to have” te maken.

3. Veiligheid, wetgeving en juridische aspecten.

Dit kan niet alleen serieus probleem zijn maar een absolute showstopper welke zich bijvoorbeeld vaak voordoet in de Farmaceutische Industrie. De uitvinders moeten niet alleen kunnen aantonen dat de uitgevonden therapie werkt, maar ook dat er geen serieuze bijwerkingen zijn. Als de autoriteiten je uitvinding niet veilig genoeg achten voor het grote publiek zal de waarde ervan fors afnemen. Echter, helemaal waardeloos hoeft het niet te zijn, omdat wellicht een deel van de vinding toepasbaar zal zijn in andere producten of technieken. Onthoud daarom het gezegde, Someone's Trash is Someone else's Treasure. Weggeven kan altijd nog.......

In de volgende pagina wordt dit verder uitgewerkt aan de hand van een wel heel bekend voorbeeld: De waardebepaling van een bedrijf: lessen van Bill Gates.