Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Comparables Analysis voor de waarde bepaling van een bedrijf

In het voorgaande gedeelte hebben we de basis gelegd voor de methodes die je kunt gebruiken om de waarde van een business entiteit te bepalen. Dit kan zijn een bedrijf, een business idee, een uitvinding of een project. We pakken de draad weer op bij de methode die de Comparables Analysis wordt genoemd, vrij vertaald “vergelijkbaarheids analyse”. Comparables Analysis berust op de aanname dat bedrijven met gelijkwaardige karakteristieken gelijkwaardige ratio's of multiples moeten hebben. Veel gebruikte multiples zijn price earnings (PE) ratio, price to book en enterprice value to EBITDA, maar deze zijn zeker niet de enige die gebruikt kunnen worden. We illustreren de Comparables Methode aan de hand van het volgende voorbeeld:

Comparables Tabel

De bovenstaande tabel heeft de financiële informatie samengevat van een aantal bedrijven met gelijkwaardige karakteristieken. In de eerste kolom staan de gegevens van de “new company”, Newco, het bedrijf waarvan we de waarde willen bepalen. In de andere vier kolommen staan de gegevens en de waarde van vier verschillende, maar vergelijkbare bedrijven. Met deze gegevens kunnen we nu de geïmpliceerde waarde van Newco berekenen.

EV is de Enterprise Value en BV is gedefinieerd als Book Value. De Enterprise Value is de totale waarde van het bedrijf. Stel dat een bedrijf voor € 2mln door leningen gefinancierd is (Debt), en de marktwaarde van het aandelen kapitaal, de zogenaamde Market Cap, is € 3mln, dan is de EV gelijk aan € 5mln. Merk op dat EV en de Market Cap de twee grootheden zijn waarnaar we op zoek zijn.

De uitstaande leningen van Newco zijn slechts € 200K. Dit zal in het de meeste gevallen inderdaad erg laag zijn voor startende bedrijven die met VC (Venture Capital) of PE (Private Equity) gelden gefinancierd zijn. Dit type investeerders zien liever geen schuld in een bedrijf en zullen eisen dat de financieringsstructuur bij een aandelen aankoop gesaneerd moet worden. De onderstaande tabel geeft de impliciete waarde van Newco weer door elke multiple van de vier bedrijven 1 - 4 op de verschillende financiële grootheden van Newco toe te passen.

Impliciete Waarden voor Newco (in mln)

Zoals je ziet lopen de impliciete waarden nogal uiteen. Van 67 mln tot 200 mln. Om tot een bevredigende conclusie te komen, zal je verder moeten graven in de eigenschappen van de vier bedrijven, om eventuele andere factoren te achterhalen die wellicht meer informatie kunnen geven. Dit voorbeeld geeft aan dat een waarde voor Newco rond de 110 mln waarschijnlijk geen slechte benadering is.

De lezer zal zich afvragen of deze methode niet wat kort door de bocht is. Het tegendeel is waar en in de praktijk komt het vaak voor dat Venture Capitalists niet veel verder gaan dan een Comparables Analysis. Dit komt vooral voor in situaties waarbij het haast onmogelijk is om de wat meer gedegen waardebepalingmethodes toe te passen door gebrek aan gegevens. Zoals je gezien hebt, is de Comparables methode niet bijzonder ingewikkeld. Wel is het zo dat het vinden van geschikt vergelijkingsmateriaal soms lastig kan zijn alhoewel de in bepaalde industrie sectoren gespecialiseerde VC of PE firma's snel een waarde van Newco zal kunnen geven.In het volgende deel gaan we verder met de waardebepaling van ons bedrijfje Newco en gaan een zogenaamde exit value berekenen. Dit is de waarde die het bedrijf zal opbrengen bij verkoop en dit is uiteraard waar het een investeerder om is te doen.