De waarde van een startup

Waarom investeerders soms miljoenen betalen voor een startend bedrijfje

Waarde van je bedrijf
waardering van een startup

Voor een uitvinder is het van groot belang om van de uitvinding, al dan niet in de vorm van een startup, de waarde te kunnen berekenen. In een aantal pagina´s van deze site zullen we technieken en methodes bespreken die gebruikt worden om de waarde van een bedrijf en in het bijzonder een startup met een uitvinding te berekenen. We zullen dit doen aan de hand van een voorbeeld dat we uit onze duim hebben gezogen, de iCic.

Capital Asset Pricing Model - CAPM

Wat is het Capital Asset Pricing Model?

Waarde van je bedrijf
CAPM

Capital Asset Pricing Model is in feite een investeringstheorie die iets zegt over het benodigde rendement wat je zou moeten en willen halen om voor het risico van een investering in een startup of ouder bedrijf te worden gecompenseerd. Volgens het Capital Asset Pricing Model is deze zogenaamde rendementseis opgebouwd uit een risicovrij deel en een opslag welke bepaald wordt door het risico wat in het project of bedrijf besloten ligt.

Netto Contante Waarde

Wat is de Netto Contante Waarde en hoe wordt deze berekend?

Waarde van je bedrijf
netto contante waarde

De Netto Contante Waarde (NCW) wordt vaak gebruikt om te bepalen of het de moeite waard is om in een startup bedrijf met een uitvinding of een goed idee te investeren. Met andere woorden: levert de investering wel voldoende rendement op? In het gegeven voorbeeld wordt de NPV formule gebruikt die is ingebouwd in de meeste spreadsheet software.