Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Waardebepaling van een startup

Hoe voeren we nu een waardebepaling van de startup Newco uit? De lezer zal concluderen uit de sectie over de DCF methode, dat we de cash flows moeten gaan verdisconteren om een NPV te verkrijgen. Dat klopt, maar welke cash flows precies? Op het eerste gezicht lijkt het het aannemelijk dat de cash flows van jaar 1 tot en met jaar 10 verdisconteerd moeten worden. De vraag doet zich dan voor wat er na jaar 10 met Newco gebeurt; immers de cash flows zullen nog steeds binnenkomen, maar we doen er niets mee, want de table gaat niet verder. Het is hier waar wat wiskunde hulp biedt en we introduceren het begrip Graduation Value om de waardering te kunnen afmaken.

Graduation Value en NPVexit

We kunnen het principe van de Graduation Value (GV) het best illustreren met een voorbeeld. Stel de rente, of discount rate, r, is op het moment 10% en uw oma heeft € 1 mln onder het matras liggen (er wordt dus geen rente of andere inkomsten over ontvangen). Hoeveel is die miljoen euro waard over 100 jaar in today's money terms? Je kent de formule, dus je vult in:

Dus cash flows die ver in de toekomst ontvangen zullen worden zijn in today's terms niet zo veel meer waard. De Discounted Cash Flows eigenlijk een convergerende reeks vormen die voor t = ∞ naar 0 gaat. Deze convergerende reeks wordt als volgt samengevat.

waar r de discount rate is en g de stable growth rate, dit is de percentuele jaarlijkse groei in inkomsten. S is het laatste jaar van de Rapid Growth Period. Alle cash flows vanaf jaar S worden met deze formule ingekapseld. De methode om de NPVExit te berekenen is als volgt: we stellen ons Newco voor, T jaren in de toekomst en bepalen hoe lang de rapid growth period zal duren. We verdisconteren dan de cash flows vanaf T tot en met S, het einde van de rapid growth period en tellen de GV op bij CFS als volgt:

Tabel: "Waarde van de startup Newco"

De tabel hierboven laat dit zien. Let op, we nemen voor de macht t in de noemer niet 5; 6;..... 9, maar t = 1 t/m t = 5, aangezien we de NPV willen bepalen voor het exit jaar T. De discount rate, r, zoeken we op in de cost of capital tabel en besluiten om riCic = 12,78% te nemen aangezien we de iCic beschouwen als Entertainment Tech. We krijgen nu voor de waarde van Newco in exit year T, een waarde van € 674 mln. Dit is een belangrijk resultaat, maar is nog niet helemaal juist voor de investeerder, die immers pas zijn winst kan incasseren over T jaren. We moeten dus nog de NPV terugbrengen naar het jaar 1. Maar welke discount rate gebruiken we hiervoor. In tegenstelling wat de meesten denken, is dit niet dezelfde discount rate als welke gebruikt werd om de cash flows van Newco te verdisconteren, maar gebruiken we de discount rate voor de VC (aannemende dat de VC de investeerder is) of welke investeerder dan ook met de daarbij behorende r. Volgens A. Metrick in zijn standaard werk "Venture Capital and the Finance of Innovation" wordt er voor rvc 15% genomen en we krijgen voor de NPV voor de VC, € 386 mln.

Een overname van de startup? De details

Dat ziet er goed uit. Je bedrijfje zou wel eens honderden miljoenen waard kunnen zijn. Echter zijn er twee "details"die genoemd moeten worden. Ten eerste moet alles wel gaan zoals in de budget geprognosticeerd is en dit is vaak maar zeer de vraag. Ten tweede is het belangrijk te beseffen dat deze waarden die we berekend hebben geldig zijn nadat er investeerders gevonden worden die € 10 mln willen investeren om Newco zo ver te ontwikkelen dat de Rapid Growth Rate fase gehaald wordt. Zonder deze investering is Newco alleen waard aan wat er aan kosten tot dan gemaakt zijn en dus, zoals we eerder berekend hebben, slechts € 320.000. Het is dus van cruciaal belang dat er investeerders gevonden worden. Dit is een moeilijke taak en vereist kennis over hoe investeerders, Venture Capitalists, Private Equity firma's, Angel investors, benaderd dienen te worden.

Waardebepaling startup: conclusies

We zij nu aan het einde gekomen van onze introductie van de waardebepaling van een bedrijf. We hebben in meer dan 10 webpagina's hele boekwerken samengevat en vaak sterk gesimplificeerd om door de bomen het bos nog te kunnen zien. Alhoewel we dus getracht hebben het zo simpel mogelijk te houden, zal er niettemin menig lezer zijn die dit toch best een gecompliceerd verhaal vindt. Dat is het ook. Tevens is het zo dat, zoals we in het begin al gezegd hebben, het niet de bedoeling is om van de lezer een "full-fledged" financieel analist te maken. Wat we wilden bereiken is dat je een aardig beeld begint te krijgen waar een investeerder zoal naar kijkt en hoe deze de waarde van jouw aanstaande bedrijfje, Newco, de producent van de iCic, in de toekomst ziet. De waarde van Newco zoals die met de DCF methode in het voorbeeld berekend was mag alleen toegekend worden nadat een of meerdere investeerders € 10mln hebben geïnvesteerd. Indien deze investering niet gedaan wordt is de waarde van slechts beperkt tot de tot dusver gemaakte R&D kosten. Het is dus zaak om geld te vinden om Newco op te zetten.