Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Subsidie nieuws: innoveren met subsidies

  • De deadline voor het indienen van aanvragen in het kader van de MIT-R&D samenwerkingsprojecten komt nu snel naderbij: na 10 september om 17:00 uur is het loket gesloten en kan er niet meer worden in gediend. De MIT-R&D subsidies worden toegekend in het kader van de MIT-regeling (officieel de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Er waren diverse instrumenten beschikbaar in het MIT-programma. Maar waarschijnlijk zijn alle vouchers en haalbaarheidssubsidies al vergeven. De MIT R&D kent echter een tender procedure dus pas na 10 september gaat de beoordelingscommissie aan de slag.
  • Den Haag, september 2018: Het wordt ook in 2019 voor innovatieve MKB-bedrijven weer mogelijk om MIT-subsidie aan te vragen. De MIT-regeling (officieel de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren), die weer wordt opengesteld in april, is bedoeld om MKB-ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van hun innovatieve ideeën. Er zijn weer diverse instrumenten beschikbaar in het MIT-programma: van het testen van de haalbaarheid van een idee tot gezamenlijke onderzoeksprojecten met andere MKB bedrijven en kennisinstellingen.
  • Brussel, 13 oktober 2015: Met bijna 16 miljard euro aan subsidie investeert de Europese Commissie de komende twee jaar fors in onderzoek en innovatie. Hiermee wil de Commissie het concurrentievermogen van de Europese lidstaten verhogen. De investering vindt plaats in het kader van Horizon 2020, het zogenaamde kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie.
  • Den Haag, 2 maart 2011: Minister Maxime Verhagen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft aangekondigd dat er in het kader van de regeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) meer geld beschikbaar wordt gesteld. Deze regeling is bedoeld om het MKB te stimuleren om meer innovatieve product- en procesinnovatie te ontwikkelen.