Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Subsidie nieuws: innoveren met subsidies

  • Den Haag, september 2018: Het wordt ook in 2019 voor innovatieve MKB-bedrijven weer mogelijk om MIT-subsidie aan te vragen. De MIT-regeling (officieel de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren), die weer wordt opengesteld in april, is bedoeld om MKB-ondernemers te ondersteunen bij het realiseren van hun innovatieve ideeën. Er zijn weer diverse instrumenten beschikbaar in het MIT-programma: van het testen van de haalbaarheid van een idee tot gezamenlijke onderzoeksprojecten met andere MKB bedrijven en kennisinstellingen.
  • Brussel, 13 oktober 2015: Met bijna 16 miljard euro aan subsidie investeert de Europese Commissie de komende twee jaar fors in onderzoek en innovatie. Hiermee wil de Commissie het concurrentievermogen van de Europese lidstaten verhogen. De investering vindt plaats in het kader van Horizon 2020, het zogenaamde kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie.
  • Den Haag, 2 maart 2011: Minister Maxime Verhagen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft aangekondigd dat er in het kader van de regeling InnovatiePrestatieContracten (IPC) meer geld beschikbaar wordt gesteld. Deze regeling is bedoeld om het MKB te stimuleren om meer innovatieve product- en procesinnovatie te ontwikkelen.