Subsidie aanvragen voor je idee of uitvinding

Subsidie voor de (verdere) ontwikkeling van je uitvinding

Siert Bruins
subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen kan een enorme impuls geven aan de verdere ontwikkeling van je idee of uitvinding. Als je een goed idee hebt voor een innovatief product of je hebt een uitvinding gedaan en je denkt aan het starten van een eigen bedrijf, dan is de Nederlandse overheid graag bereid je te ondersteunen. Om de kenniseconomie te ontwikkelen en te stimuleren, Nederland internationaal gezien meer concurrerend te maken en om voor nieuwe ideeën het gat naar de markt te verkleinen ondersteunt de overheid de ontwikkeling van goede ideeën met subsidies.

Subsidie aanvragen

Er zijn in Nederland letterlijk duizenden subsidieregelingen die elke hun eigen doelgroep, doelstellingen en voorwaarden kennen. Naast de vele regelingen op sociaal gebied (integratie, participatie en sociale cohesie) is er voor bijna alles wat maar enigszins te maken heeft met wetenschap, technologie en de vermarkting van innovatieve kennis een subsidieprogramma. Met name subsidieprogramma's op het gebied van technologische innovatie, duurzaamheid, energiebesparing, bescherming van het milieu en gezondheid zijn ruim vertegenwoordigd. Dit heeft te maken met de visie van de overheid op het Nederland van de toekomst waarbij zaken als gezond, duurzaam, groen en de kenniseconomie hoog in het vaandel staan. Voor de meest uiteenlopende onderwerpen is er wel een regeling: innovatie en ontwikkeling in het kader van energiebesparing, milieuvriendelijke producten, gezond werk, gezond oud worden, (internationale) netwerkvorming tussen bedrijven en instellingen, enzovoorts. Al die regelingen veranderen voortdurend en er komen steeds nieuwe bij en andere worden gestopt. Kortom, Nederland subsidieland is complex en dynamisch en het is een sector waar miljarden in om gaan en waarin veel mensen hun dagelijks brood verdienen.

Subsidie aanvragen, subsidie verwerven en subsidie uitbetaald krijgen

Om succesvol subsidies aan te vragen en ook daadwerkelijk uitbetaald te krijgen is het zaak om niet alleen de aanvraag maar ook het vervolg zeer serieus te nemen. In de regel is het zo dat een ontvanger van een projectsubsidie verplicht wordt om een deugdelijke projectadministratie bij te houden. Hierin kan de subsidieverstrekker zien hoe lang er aan het project gewerkt is door welke personen en welke kosten er zijn gemaakt. Daarnaast moet de subsidieontvanger zowel inhoudelijk als financieel rapporteren aan de subsidieverstrekker. Na afloop van het project moet er vrijwel altijd voor een bepaalde datum een eindrapportage opgeleverd worden. Dus dit alles kan behoorlijk wat tijd kosten. Het goede nieuws is dat je vaak over deze uren ook subsidie krijgt. In subsidie terminologie heet dat dan dat ook deze kosten subsidiabel zijn. Wees je er van bewust dat subsidie niet alleen geld oplevert maar dat het ook geld gaat kosten. Dit komt omdat een subsidie vrijwel altijd maar een deel van de totale kosten (de projectkosten) vergoedt. Het andere deel betaalt de aanvrager zelf. Dit deel wordt de cofinanciering of ook wel de matching genoemd.

Vergeet ook niet dat dit hele proces de nodige tijd kan kosten. Het is niet ongebruikelijk dat er maanden voorbij gaan voordat het duidelijk is of je de aangevraagde subsidie ook daadwerkelijk toegekend krijgt en de bijbehorende beschikking in huis hebt. Daarna moet het project nog worden uitgevoerd.

Waarom dan al deze moeite? Je zou ook direct op zoek kunnen gaan naar investeerders. Dat wordt echter lastig. Immers, een uitvinding op basis van een innovatieve technologische ontwikkeling naar de markt brengen is nog zo risicovol dat financiers nog niet geïnteresseerd zullen zijn. In de pagina over innovatie subsidie gaan we daar verder op in.

Subsidie aanvragen en bijkomende effecten

Een subsidie eenvragen doe je hoogstwaarschijnlijk in de eerste instante om het geld. Zo kun je verder met je idee en je ambities verwezenlijken. Maar een toegekende subsidie is meer dan geld alleen. Het geeft ook een zekere status. Een verleende subsidie betekent dat een overheidsorgaan (en de door hen geraadpleegde deskundigen) jouw project positief hebben beoordeeld. Dit geeft mogelijk toegang tot andere financiële middelen, zoals een innovatiekrediet. Ook kan de verleende subsidie een manier zijn om publiciteit te krijgen voor je project. De subsidie geeft weer toegang tot andere, voor jouw misschien zeer interessante, netwerken.