Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

De anatomie van een subsidie project

De Nederlandse overheid onderhoudt, ondersteunt en breit aan een bontgekleurde lappendeken van honderden subsidieprogramma's die zonder uitzondering beogen de totstandkoming van een vooraf gedefinieerd doel te bevorderen. En zo hebben een deel van de programma's tot doel om het innovatieve vermogen van het Nederlandse MKB naar een hoger plan te tillen. Hoe verschillend de doelen van alle programma's ook mogen zijn, ze kennen allemaal een opzet en systematiek die min of meer gelijkvormig is, en dat geldt zeker voor de, voor deze site belangrijke, innovatie subsidies.

Omdat het zinvol is je te verdiepen in de algemene anatomie van dergelijke subsidieprogramma's zullen we hieronder de belangrijkste items en gebeurtenissen op een rij zetten die je tegenkomt als je besluit een aanvraag in te dienen. Dat geeft je tevens een idee hoeveel tijd er gemoeid kan zijn met de verschillende onderdelen van een subsidie project.

De subsidieaanvraag en de deadline

Subsidieprogramma's worden ontwikkeld en voorbereid door de ambtenarenkorpsen van de verschillende overheden. Dit kan dus op gemeentelijk, provinciaal, landelijk of Europees niveau plaatsvinden. Daarnaast zijn er verschillende, zogenaamde, uitvoeringsorganen die in opdracht van een overheid subsidieprogramma's bedenken, opzetten en uitvoeren. Een goed voorbeeld hiervan is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit is de uitvoerende organisatie van het Ministerie van Economische zaken en RVO houdt zich (onder meer) bezig innovatie subsidies. Een belangrijk punt bij subsidies is altijd de deadline. De eerste deadline waar je mee te maken kunt krijgen is de deadline voor indiening. Maar niet altijd wordt er gewerkt met een deadline omdat sommige programma's werken met het principe "wie het eerst komt het eerst maalt" totdat de subsidiepot leeg is. Bij andere programma's is er sprake van competitie waarbij na de deadline de aanvragen worden verzameld en beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Let dus goed op of er sprake is van een deadline en haal die dan ook want anders is al het werk voor niets geweest.