Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

WBSO subsidie

De WBSO subsidie is bedoeld om ondernemers te ondersteunen die onderzoek doen naar technologische vernieuwingen en zo innovaties ontwikkelen. Met de regeling beoogt de overheid de innovatie in Nederland te stimuleren en zo de concurrentiekracht van het bedrijfsleven te vergroten. De WBSO staat voor Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk. De WBSO wordt vaak een loonkosten subsidie genoemd maar is in feite een korting op de af te dragen loonbelasting van de werknemers die daadwerkelijk het onderzoek verrichten. Jaarlijks maken vele duizenden ondernemers gebruik van de WBSO regeling die de meest succesvolle subsidieregeling van Nederland op het gebied van innovatie genoemd kan worden.

WBSO subsidie om innovatie te stimuleren

De Nederlandse overheid wil graag dat het bedrijfsleven nieuwe producten ontwikkelt om zo een voorsprong te krijgen en te behouden op de buitenlandse concurrentie. Om dit te realiseren zijn er vele subsidieregelingen in het leven geroepen en voorlichtingscampagnes ontwikkeld. De subsidieregelingen worden vrijwel alle gekenmerkt door het feit dat ze een bepaalde doelstelling hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn subsidies voor verbetering van het milieu, besparing van energie, de ontwikkeling van nieuwe producten op het gebied van de nanotechnologie of het verbeteren van logistieke processen. Of bij het project moeten bijvoorbeeld een ICT bedrijf en een zorgaanbieder betrokken zijn. Ook komt het vaak voor dat het moet gaan om een samenwerkingsverband tussen bedrijven en kennisinstellingen.

Voordelen van de WBSO subsidie

In feite is de WBSO subsidie de enige vorm van ondersteuning waarbij je zelf mag bepalen voor welke innovatie je de subsidie gaat gebruiken. Je mag dus (binnen bepaalde grenzen) bepalen aan welk idee je gaat werken en dat hoeft geen samenwerkingsverband van bedrijven of bedrijven met kennisstellingen te zijn. Het tweede grote voordeel is dat je de WBSO subsidie mag combineren met andere subsidies, het zogenaamde stapelen. Dat komt omdat de WBSO geen subsidie is maar een korting is op de loonbelasting. Alle uren van idee ontwikkeling tot en met het protype kunnen onder de WBSO vallen.

Samengevat mag je de WBSO subsidie inzetten voor het oplossen van technische knelpunten waarbij het niet mag gaan om een routinematige ontwikkeling maar er moet sprake zijn van een aanzienlijk technisch risico. De WBSO is dus een vermindering van de loonbelasting die afgedragen wordt voor werknemers die zich bijvoorbeeld bezig houden met:

  • Technisch wetenschappelijk onderzoek;
  • Productontwikkeling;
  • Verbetering van productieprocessen;
  • Programmatuur;
  • Onderzoek om tot klantspecifieke oplossingen te komen;

Wie kan WBSO subsidie aanvragen

In aanmerking voor de WBSO komen

  1. Inhoudingsplichtigen (werkgevers) die in hun onderneming speur- en ontwikkelingswerk (S&O) verrichten.
  2. Inhoudingsplichtigen (werkgevers) die geen onderneming zijn maar voor derden contractonderzoek verrichten. Dit zijn bijvoorbeeld universiteiten en onderzoeksinstellingen
  3. Als je met je eenmanszaak onderzoek voor anderen uitvoert dan is dit werk voor jou subsidiabel en kun je WBSO subsidie aanvragen. Dit geldt niet alleen voor een eenmans BV met de ondernemer op de loonlijst maar ook voor een ZZPer met een eenmanszaak. In dat laatste geval betreft het geen vermindering op de loonbelasting maar een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Wel moet je dan jaarlijks meer dan 500 uur besteden aan S&O werk.