Technostarter

Hoe begin je een Tech Startup?

Startup
Technostarter

Hoe start je een eigen bedrijf met een uitvinding of een goed idee? Een idee voor een uitvinding zit in je hoofd en er moet dan nog een hoop gebeuren. Er moet iets met een goed idee gebeuren voordat het kan worden verkocht. Een idee moet tastbaar worden gemaakt. Daarom is een uitgeschreven idee, een model of maquette op zich al meer waard dan de gedachte. Wanneer het idee gaat over een nieuwe technologie of een innovatieve toepassing waar - naar jouw mening - serieus geld mee kan worden verdiend moet het proces leiden tot een prototype of proof of concept. Hiermee kun je laten zien hoe het in het echt moet gaan werken en kun je kapitaalkrachtige partijen overtuigen om mee te doen met jouw plannen. Het leveren van proof of concept of het ontwikkelen van prototype kost doorgaans al het nodige geld. Daarom wordt er dan vaak al een onderneming opgezet waarin geld en de patenten worden verzameld en waarin de ontwikkeling van het prototype plaatsvindt.

Verpak het idee in een bedrijf

Omdat je een idee bijna niet kunt verkopen moet je laten zien dat het een goed idee is dat ook werkt. De manier om dit te doen is het idee verder ontwikkelen tot een produkt in een onderneming en het produkt vervolgens naar de markt te brengen. Als dan blijkt dat je geld kan verdienen met het idee kun je het bedrijf met het idee erin verkopen. Een bedrijf beginnen is een hele stap en er zijn nogal wat soorten bedrijven. Daarom eerst even iets over de rechtsvorm van je onderneming. Veel aspirant ondernemers twijfelen lang over de rechtsvorm die ze zullen kiezen voor hun bedrijf. Met rechtsvorm wordt bedoeld de juridische status en vorm van een bedrijf of organisatie. Dit is inderdaad een belangrijke keuze want de rechtsvorm heeft onder andere gevolgen voor de aansprakelijkheid bij schulden van de onderneming en hoeveel belastingen je zult moeten afdragen.

Eenmanszaak of BV?

Wordt het een eenmanszaak of een BV? De vorm die je kiest voor het runnen je bedrijf wordt de rechtsvorm genoemd. Als zelfstandig ondernemer voer je opdrachten uit voor verschillende opdrachtgevers op basis van een commerciële overeenkomst (contract). Dit betekent dat je werkzaamheden uitvoert zonder dat er sprake is van een dienstbetrekking. Het is belangrijk dat je een rechtsvorm kiest die het beste past bij jouw startup en jouw business. Wanneer we te maken hebben met een risicovolle technostarter is de keuze tussen eenmanszaak of BV niet zo moeilijk en wordt er toch meestal voor een BV gekozen. Hieronder worden een aantal verschillen verder uitgelegd.

Verschillende rechtsvormen om uit te kiezen

De meeste starters in Nederland doen dat op basis van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (VOF). Andere mogelijke rechtsvormen zijn onder andere de besloten vennootschap (BV), de naamloze vennootschap (NV), de maatschap en commanditaire vennootschap (CV). De rechtsvorm die je kiest voor je onderneming heeft vergaande gevolgen voor zaken als aansprakelijkheid bij schulden van de onderneming en voor de diverse belastingregelingen. Er zijn dus diverse mogelijkheden om de rechtsvorm voor je onderneming te kiezen en het is van groot belang om je hier goed in te verdiepen. Op de diverse fora op internet veelvuldig over dit onderwerp gediscussieerd en soms wordt als insteek gekozen de meest snelle, of meest goedkope manier om te starten. Het is echter zeer onverstandig om bijvoorbeeld alleen de startkosten te nemen als criterium voor de rechtsvorm van je startup.

Rechtsvorm de eenmanszaak

De ondernemer met een eenmanszaak is een zelfstandige die de enige eigenaar is van het bedrijf. Het is dus heel goed mogelijk dat de eigenaar van een eenmanszaak personeel in dienst heeft. Maar een eenmanszaak is geen rechtspersoon en dat betekent dat de eigenaar persoonlijk aansprakelijk is voor schulden van de onderneming of andere problemen. Als er wordt voldaan aan de criteria voor het ondernemerschap moet er inkomstenbelasting worden betaald en BTW worden afgedragen. De ondernemer met de eenmanszaak kan ook gebruik maken van de speciale regelingen voor ondernemers zoals de zelfstandigenaftrek.

ZZP-ers, Freelancers en de VAR-verklaring

De letters ZZP staan voor Zelfstandig Zonder Personeel. ZZP of freelancer (beide termen worden vaak door elkaar gebruikt) zijn geen officiële rechtsvormen en daarom zijn ZZP-ers en freelancers voor de wet gewoon ondernemer. Beide zijn zelfstandig ondernemers die in opdracht werken waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. De wet (lees: de belastingdienst of het UWV) kent alleen twee smaken: ondernemer of werknemer. Dit laatste is van wezenlijk belang. Als namelijk de Belastingdienst of de UWV wel meent dat er sprake is van een dienstbetrekking zullen die je als werknemer beschouwen en wordt je opdrachtgever met de loonheffingen en premies voor “gewone” werknemers geconfronteerd. Om dit te voorkomen is het belangrijk om je opdrachtgevers een zogenaamde VAR-verklaring te kunnen overleggen. Dit is een verklaring van je status als zelfstandig ondernemer. Vaak vragen opdrachtgevers er ook naar. Maar het is niet verplicht om een VAR te hebben. In 2015 wordt de VAR vervangen door de Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Lees er meer over op deze site bij de pagina's over belastingen. Ook is er veel discussie over afschaffen van het zogenaamde urencriterium.

Rechtsvorm de besloten vennootschap

In tegenstelling tot een Eenmanszaak is er een Besloten Vennootschap wel een rechtspersoon. Een op idee kun je niet verkopen dus aan een idee moet eerst gewerkt worden. Wanneer je daarom - alleen of samen met anderen - een BV opricht om een uitvinding naar de markt te brengen ben je in principe niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Het eigenaarschap van de BV is verdeeld over de aandeelhouders op basis van het percentage aandelen dat een ieder bezit. Voor de oprichting van een BV is het gebruikelijk dat er een notaris wordt ingeschakeld hetgeen ook kosten met zich meebrengt. De notaris stelt een akte op waar ondermeer is vastgelegd wat het percentage aandelen is van elk van de oprichters. De BV wordt nu beschouwd als de ondernemer die winst behaalt waarover vennootschapsbelasting wordt betaald.

Technostarter als Besloten Vennootschap

Wanneer er echter sprake is van een technostarter, een innovatieve startup die wordt opgericht om een uitvinding of nieuw idee naar de markt te brengen wordt er toch meestal voor een BV gekozen omdat er vaak een aanzienlijk kapitaal mee is gemoeid (dit betekent dus risico). Tevens is er vaak sprake is van verschillende personen en partijen zonder enige onderlinge juridische binding die verenigd moeten worden in de nieuwe onderneming. De keuze voor de rechtsvorm is in dit geval snel gemaakt: een BV.

Een BV dus. Maar wanneer moet je die nu opzetten? Daarom eerst naar het stappenplan. Om een succesvolle innovatieve onderneming te starten moeten eerst een aantal stappen doorlopen worden die er op gericht zijn om te bepalen of (1) het idee de moeite waard is om er veel tijd in te steken, (2) hoeveel het dan zal gaan kosten om het op de markt te brengen, en (3) hoe krijg je het geld bij elkaar om te kunnen starten. Het hele proces van idee tot de markt is er dus op gericht om het benodigde geld bij elkaar te krijgen om het tot een succes te kunnen maken. Hier worden de eerste stappen van het haalbaarheidsonderzoek besproken.

Het begin van Hewlett-Packard (HP)

Verreweg de meeste technostarters beginnen klein. Ook Hewlett-Packard is klein begonnen namelijk in de gehuurde garage die je bovenaan deze pagina kunt zien (1939). Dit wordt gezien als het begin van Silicon Valley.