Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

BV oprichten en stappenplan voor een technostarter

We hadden geconstateerd dat het idee verkopen geen optie is wanneer je denkt een briljante vinding te hebben gedaan of als je denkt een heel goed idee te hebben. Je moet dan ten minste eerst aantonen dat de uitvinding werkt. En in geval van een innovatieve technologie kost dat zoveel geld dat het verstandig is om daarvoor een BV op te richten. Er wordt dan voor een BV gekozen omdat er vaak een aanzienlijk kapitaal mee is gemoeid (dit betekent dus risico). Tevens is er vaak sprake is van verschillende personen en partijen die, zonder enige onderlinge juridische binding, verenigd moeten worden in de nieuwe onderneming. De keuze voor de rechtsvorm is in dit geval dus geen punt: een BV. Op weg naar de daadwerkelijk startup moeten er eerst een aantal stappen worden doorlopen. Hieronder staat het eerste deel van een stappenplan voor het oprichten van een BV op basis van een uitvinding of een goed idee. Begin met het bepalen of het idee wel nieuw is en kijk dan naar de haalbaarheid en het businessmodel.

Stap 1: Is het idee wel nieuw?

Alvorens een BV op te richten moet je volgens het stappenplan eerst een aantal andere zaken onderzoeken. Om verschillende redenen is het heel belangrijk om te weten of anderen al met jouw idee bezig zijn of bezig zijn geweest. Niets is zo frustrerend om na een enthousiaste presentatie voor een mogelijke investeerder de droge opmerking te krijgen "dat is niet nieuw, dat bestaat al lang". Of een variant daarop: "dat hebben ze al veel vaker geprobeerd maar het is nooit gelukt....". Je moet absoluut een idee hebben of er al partijen mee bezig zijn, waar, wanneer en in welke context. Lijkt wat anderen doen precies op jouw idee of komt het in de buurt maar is jouw idee beter? Zo leer je ook je concurrenten kennen. Nieuwheid is bovenal cruciaal wanneer je patent wilt aanvragen op je uitvinding. Als het al bestaat kun je geen patent aanvragen. Bovendien wil je natuurlijk niet je kostbare tijd en energie verspillen aan het najagen van het briljante idee dat achteraf al lang blijkt te bestaan. Begin daarom met het op papier zetten wat het idee precies is en vooral wat er dan nieuw aan is. Met andere woorden wat is nu precies de truc? Daarna moet je gaan uitzoeken of het al bestaat. Dat doe je door (uiteraard) op internet te gaan zoeken en, wanneer het gaat over patenteren, met een zogenaamd nieuwheidsonderzoek. Dit laatste kun je voor een deel zelf doen of uitbesteden aan deskundigen. Voor verder info hierover zie de pagina's over patenten.

Stap 2: Ok, het is nieuw, maar is het wel haalbaar?

Je zet je ideeën op papier en probeert een inschatting te maken van de haalbaarheid van het hele project. Hoe lastig wordt het om de technologie en het eindproduct te ontwikkelen? Daarnaast maak je een inschatting van de commerciële potentie van je idee. Zijn er wel klanten voor te vinden en wie zijn dat dan? In deze fase is het niet nodig om al de hele markt in kaart te brengen maar je wilt een idee hebben of het wel verkoopbaar is en of je voldoende omzet zou kunnen genereren. Met name wanneer het een high-tech startup betreft wordt het onderdeel markt nogal eens vergeten in de beschrijving van het idee. De uitvinder of bedenker van de innovatie vergeet dan helemaal wie de klant zal zijn en raakt in verwarring wanneer de investeerder vraag: "klinkt prachtig maar wie gaat jou nu geld overmaken voor dit product"? Het haalbaarheidsonderzoek is geïntroduceerd op de pagina over het Business idee. In deze fase probeer je dezelfde vragen meer tot in detail uit te werken. Hier kun je niet meer volstaan met een summiere beschrijving.

Stap 3: Als het haalbaar is, wat wordt dan het business model?

Het business model is een verdere uitwerking van het business idee waarbij je zo nauwkeurig probeert aan te geven wat je gaat doen, wie je klanten zijn, hoeveel kapitaal je nodig zult hebben om je product op de markt te brengen en hoe je het geïnvesteerde kapitaal precies gaat terugverdienen. Verder lezen op over het stappenplan oprichten BV als technostarter.