Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Minder regeldruk voor het bedrijfsleven

Minister Verhagen van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie heeft namens het kabinet een brief geschreven aan de tweede kamer. Daarin is aangekondigd dat de regeldruk voor het bedrijfsleven flink zal worden beperkt. Veel regels zullen worden afgeschaft of vereenvoudigd. Bovendien zullen de kosten van nieuwe regels zoveel mogelijk worden gecompenseerd. Het is de bedoeling om de regeldruk in eerste instantie met tien procent te verminderen en in de jaren daarna telkens met vijf procent.

Minder regels en inspectievakantie

Als het aan het kabinet wordt het aantal regels de komende jaren sterk verminderd. Er wordt al een hele tijd over gesproken, maar in het pakket maatregelen is wederom aangegeven dat de minimum kapitaaleis van 18 duizend euro voor het starten van een BV zal worden afgeschaft. Ook de verplichte bankverklaring en de verplichte verklaring van geen bezwaar komen te vervallen. Voor bedrijven met personeel: het loonstrookje wordt eveneens sterk vereenvoudigd. Bedrijven die hun zaakjes op orde hebben krijgen een zogenaamde inspectievakantie. Een ander voorbeeld is dat, waar mogelijk, vergunningen automatisch zullen worden verleend. Lees verder de originele brief aan de tweede kamer en bijbehorende notitie waarin het complete pakket is opgesomd.