Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Eenmanszaak of BV?

Wordt het een eenmanszaak of een BV? De vorm die je kiest voor het runnen je bedrijf wordt de rechtsvorm genoemd. Als zelfstandig ondernemer voer je opdrachten uit voor verschillende opdrachtgevers op basis van een commerciële overeenkomst (contract). Dit betekent dat je werkzaamheden uitvoert zonder dat er sprake is van een dienstbetrekking. Het is belangrijk dat je een rechtsvorm kiest die het beste past bij jouw startup en jouw business. Wanneer we te maken hebben met een risicovolle technostarter is de keuze tussen eenmanszaak of BV niet zo moeilijk en wordt er toch meestal voor een BV gekozen. Hieronder worden een aantal verschillen verder uitgelegd.

Verschillende rechtsvormen om uit te kiezen

De meeste starters in Nederland doen dat op basis van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (VOF). Andere mogelijke rechtsvormen zijn onder andere de besloten vennootschap (BV), de naamloze vennootschap (NV), de maatschap en commanditaire vennootschap (CV). De rechtsvorm die je kiest voor je onderneming heeft vergaande gevolgen voor zaken als aansprakelijkheid bij schulden van de onderneming en voor de diverse belastingregelingen. Er zijn dus diverse mogelijkheden om de rechtsvorm voor je onderneming te kiezen en het is van groot belang om je hier goed in te verdiepen. Op de diverse fora op internet veelvuldig over dit onderwerp gediscussieerd en soms wordt als insteek gekozen de meest snelle, of meest goedkope manier om te starten. Het is echter zeer onverstandig om bijvoorbeeld alleen de startkosten te nemen als criterium voor de rechtsvorm van je startup.

Rechtsvorm de eenmanszaak

De ondernemer met een eenmanszaak is een zelfstandige die de enige eigenaar is van het bedrijf. Het is dus heel goed mogelijk dat de eigenaar van een eenmanszaak personeel in dienst heeft. Maar een eenmanszaak is geen rechtspersoon en dat betekent dat de eigenaar persoonlijk aansprakelijk is voor schulden van de onderneming of andere problemen. Als er wordt voldaan aan de criteria voor het ondernemerschap moet er inkomstenbelasting worden betaald en BTW worden afgedragen. De ondernemer met de eenmanszaak kan ook gebruik maken van de speciale regelingen voor ondernemers zoals de zelfstandigenaftrek.

ZZP-ers, Freelancers en de VAR-verklaring

De letters ZZP staan voor Zelfstandig Zonder Personeel. ZZP of freelancer (beide termen worden vaak door elkaar gebruikt) zijn geen officiële rechtsvormen en daarom zijn ZZP-ers en freelancers voor de wet gewoon ondernemer. Beide zijn zelfstandig ondernemers die in opdracht werken waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. De wet (lees: de belastingdienst of het UWV) kent alleen twee smaken: ondernemer of werknemer. Dit laatste is van wezenlijk belang. Als namelijk de Belastingdienst of de UWV wel meent dat er sprake is van een dienstbetrekking zullen die je als werknemer beschouwen en wordt je opdrachtgever met de loonheffingen en premies voor “gewone” werknemers geconfronteerd. Om dit te voorkomen is het belangrijk om je opdrachtgevers een zogenaamde VAR-verklaring te kunnen overleggen. Dit is een verklaring van je status als zelfstandig ondernemer. Vaak vragen opdrachtgevers er ook naar. Maar het is niet verplicht om een VAR te hebben. In 2015 wordt de VAR vervangen door de Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Lees er meer over op deze site bij de pagina's over belastingen. Ook is er veel discussie over afschaffen van het zogenaamde urencriterium.

Rechtsvorm de besloten vennootschap

In tegenstelling tot een Eenmanszaak is er een Besloten Vennootschap wel een rechtspersoon. Een idee kun je niet verkopen dus aan een idee moet eerst gewerkt worden. Wanneer je daarom - alleen of samen met anderen - een BV opricht om een uitvinding naar de markt te brengen ben je in principe niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Het eigenaarschap van de BV is verdeeld over de aandeelhouders op basis van het percentage aandelen dat een ieder bezit. Voor de oprichting van een BV is het gebruikelijk dat er een notaris wordt ingeschakeld hetgeen ook kosten met zich meebrengt. De notaris stelt een akte op waar ondermeer is vastgelegd wat het percentage aandelen is van elk van de oprichters. De BV wordt nu beschouwd als de ondernemer die winst behaalt waarover vennootschapsbelasting wordt betaald. In de volgende pagina's wordt meer verteld over het oprichten van een besloten vennootschap.