Idee Verkopen?

Een idee is vrijwel niet te verkopen. Wat kun je doen met je idee?

Siert Bruins
idee verkopen

Idee verkopen? Waarom zou je een eigen bedrijf starten met een uitvinding of een goed idee? Het is toch veel eenvoudiger om het idee te verkopen? Helaas, dat zal niet gaan. Een idee zit in je hoofd en kun je daarom niet verkopen! Er moet iets met een goed idee gebeuren voordat het kan worden verkocht. Een idee moet tastbaar worden gemaakt. Daarom is een uitgeschreven idee, een model of maquette op zich al meer waard dan de gedachte. Wanneer het idee gaat over een nieuwe technologie of een innovatieve toepassing waar - naar jouw mening - serieus geld mee kan worden verdiend moet het proces leiden tot een prototype of proof of concept. Hiermee kun je laten zien hoe het in het echt moet gaan werken en kun je kapitaalkrachtige partijen overtuigen om mee te doen met jouw plannen. Het leveren van proof of concept of het ontwikkelen van prototype kost doorgaans al het nodige geld. Daarom wordt er dan vaak al een onderneming opgezet waarin geld en de patenten worden verzameld en waarin de ontwikkeling van het prototype plaatsvindt.

Eigen bedrijf starten: maar welke rechtsvorm?

Omdat je een idee niet kunt verkopen en je moet laten zien dat het een goed idee is dat ook werkt denk je aan een onderneming. Daarvan zijn er nogal wat soorten. Daarom eerst even iets over de rechtsvorm van je onderneming. Veel aspirant ondernemers twijfelen lang over de rechtsvorm die ze zullen kiezen voor hun bedrijf. Met rechtsvorm wordt bedoeld de juridische status en vorm van een bedrijf of organisatie. Dit is inderdaad een belangrijke keuze want de rechtsvorm heeft onder andere gevolgen voor de aansprakelijkheid bij schulden van de onderneming en hoeveel belastingen je zult moeten afdragen. Zie voor meer info de pagina over rechtsvormen van een startup.

Technostarter als Besloten Vennootschap

Wanneer er echter sprake is van een technostarter, een innovatieve startup die wordt opgericht om een uitvinding of nieuw idee naar de markt te brengen wordt er toch meestal voor een BV gekozen omdat er vaak een aanzienlijk kapitaal mee is gemoeid (dit betekent dus risico). Tevens is er vaak sprake is van verschillende personen en partijen zonder enige onderlinge juridische binding die verenigd moeten worden in de nieuwe onderneming. De keuze voor de rechtsvorm is in dit geval snel gemaakt: een BV.

Een BV dus. Maar wanneer moet je die nu opzetten? Daarom eerst naar het stappenplan. Om een succesvolle innovatieve onderneming te starten moeten eerst een aantal stappen doorlopen worden die er op gericht zijn om te bepalen of (1) het idee de moeite waard is om er veel tijd in te steken, (2) hoeveel het dan zal gaan kosten om het op de markt te brengen, en (3) hoe krijg je het geld bij elkaar om te kunnen starten. Het hele proces van idee tot de markt is er dus op gericht om het benodigde geld bij elkaar te krijgen om het tot een succes te kunnen maken. Hier worden de eerste drie stappen besproken.