Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Maatschappelijk kapitaal BV bij oprichting hoeft niet meer.

Bij de oprichting van een Besloten Vennootschap is er altijd veel discussie geweest over het feit dat er een minimum kapitaal moest worden gestort van 18.000 Euro. Dit wordt het maatschappelijk kapitaal van een BV genoemd. HEt maatschappelijk kaptiaal van een BV is bedoeld als werkkapitaal van de BV. Het heeft lang geduurd maar per 1 oktober 2012 is de flex BV een feit en is het niet meer verplicht om bij het oprichten van een BV het maatschappelijk kapitaal van 18.000 Euro te storten!

Per 1 oktober 2012 is de verplichte storting van het maatschappelijk kaptiaal afgeschaft

Wat was ook al weer het maatschappelijk kapitaal van een BV? Dit was de beroemde 18000 Euro die moest worden gestort bij oprichting van een BV. Dit oprichtingskapitaal van een BV kon worden ingebracht in cash, maar ook "in natura". Denk hierbij aan bepaalde goederen zoals machines, computers, auto's, je fiets of zelfs een complete onderneming. Het was ook mogelijk om Intellectueel eigendom in de vorm van een patent in te brengen of het recht op het (exclusieve) gebruik van bepaalde geheime kennis. Dit laatste kan bijvoorbeeld een productiemethode zijn. Als er geld in natura werd gestort moesten de oprichters het natuurlijk eens zijn over de waarde ervan en een accountant kon dan een verklaring afgeven dat de waarde van de ingebrachte goederen evenveel waard zou zijn als het bedrag dat moest worden gestort. Voorafgaand aan de oprichting (de ondertekening) moest er een bankrekening worden geopend en moest de bank een verklaring afgeven dat de het benodigde kapitaal daadwerkelijk was, of zou worden, gestort. Wanneer dit alles was geregeld kon er worden getekend> Vaak ging dan nog de notaris de noodzakelijke inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in gang zetten. Zolang de inschrijving in het register niet was (en is) geregeld zijn de bestuurders nog persoonlijk aansprakelijk voor de activiteiten van de BV. Dit laatste is nog steeds zo.

Je kunt er lang over discussiëren of het wel een zinvolle eis was om 18.000 Euro te moeten storten voor de oprichting van  een BV en dit gebeurde dan ook enthousiast op de vele internetfora. Met name werd er dan gepraat over manieren om de verplichte storting te vermijden.

Het maatschappelijk kapitaal van een BV en de geschiedenis

Hieronder volgt een overzicht van de discussie die al jaren wordt gevoerd over het afschaffen van de verplichting om 18.000 Euro als oprichtingskapitaal te storen

  • 2010: De tweede kamer heeft de wet "vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht" aangenomen. Het is de verwachting dat deze wet op 1 januari 2011 van kracht zal worden.  Hierdoor veranderen er een aantal zaken in het vennootschapsrecht waardoor ondermeer het oprichten van een BV gemakkelijker wordt. Daarbij wordt ook de veelbesproken kapitaaleis van 18.000 Euro losgelaten!
  • Wordt inderdaad vervolgd. De eerder genoemde datum van 1 januari 2011 is nu gewijzigd in de verwachte datum van 1 juli 2011......
  • Op 7 februari 2011 heeft minister Verhagen een pakket maatregelen aangekondigd die moeten leiden tot een vermindering van het aantal regels die gelden voor het bedrijfsleven. Als onderdeel van dit pakket wordt nogmaals genoemd het al eerder aangekondigde loslaten van de kapitaaleis van 18.000 Euro voor het starten van een B.V. Ook de verplichte bankverklaring en de verklaring van geen bezwaar zullen verdwijnen. Een ingangdatum wordt nog niet genoemd. Wordt weer vervolgd...
  • het pakket maatregelen staat nog steeds aangekondigd maar de datum van invoering is wederom naar achteren verschoven. Het is nu 1 juli 2012 geworden...Wel is het zo dat per 1 juli 2011 het niet meer nodig is om een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij de oprichting van een BV of een wijziging van de statuten van een bestaande BV. Meer over het schrappen van de VVGB bij oprichting of wijziging van de statuten van een BV.
  • De kogel is door de ker: per 1 oktober 2012 is de flex BV een feit!! Lees er meer over op het Ondernemersplein. Wordt ongetwijfeld vervolgd......