Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Flex BV oprichten

Wat is een flex BV? En waarom zou je een flex BV oprichten? Het oprichten van een BV is door de wetgever eenvoudiger gemaakt en dit wordt de flex BV genoemd. Het is dus niet zo dat er sprake is van een nieuw soort BV. Na de Eenmanszaak is de Besloten Vennootschap (BV) de meest gekozen rechtsvorm voor het oprichten van een bedrijf. Wanneer het gaat om een risicovolle onderneming, waarin eerst de nodige research en development moet plaatsvinden voordat er geld kan worden verdiend, wordt er vrijwel uitsluitend gekozen voor de BV als ondernemingsvorm. Echter, het oprichten van een nieuwe BV is nog steeds minder eenvoudig dan het starten van een eenmanszaak. Het kost meer geld en tijd en loopt (meestal nog steeds) via de notaris. Op een andere pagina hadden we geconcludeerd dat je een idee niet kunt verkopen, vandaar het oprichten van een BV om eerst aan het idee te werken. Maar de overheid is de wetgeving en procedures rondom het oprichten van een BV flink aan het vereenvoudigen. Dit wordt de flex bv genoemd.

Een flex BV oprichten en de wijzigingen in de wet

Tot 1 juli van 2011 was het zo dat het enige tijd in beslag nemen van het oprichten van een BV vooral het gevolg was van het feit dat het Ministerie van Justitie een zogenaamde verklaring van geen bezwaar (VVGB) moest afgeven. Dit duurde in de regel enkele dagen. Een belangrijke wijziging is dat het per 1 juli 2011 is het niet meer nodig is om een VVGB aan te vragen bij de oprichting van een nieuwe BV of wijziging van de statuten van een bestaande BV. Lees hier meer over het schrappen van de VVGB bij oprichting of wijziging van de statuten van een BV.

Voor het ooit instellen van de VVGB regels was natuurlijk wel een reden. Afgifte van de VVGB vond pas plaats nadat uit onderzoek was gebleken dat de oprichters en bestuurders van de BV niet al eerder betrokken waren geweest bij vermogensdelicten en andere criminele activiteiten. Afgifte kon een probleem geven of meer tijd kosten als de (mede)beleidsbepalende persoon van de vennootschap de laatste acht jaar een zogenaamd financieel-economisch antecedent had "opgelopen". Dit gold ook voor betrokkenheid bij een faillissement of surseance van betaling. Een uitzondering werd gemaakt indien de (mede)beleidsbepalende persoon zich meer dan een jaar voorafgaand aan de datum van het faillissement of surseance van betaling uit de vennootschap had teruggetrokken. Dit onderzoek (de misbruiktoets) vond plaats op basis van een concept oprichtingsakte die door een notaris moest worden opgesteld

Andere vorm van toezicht

Dit zogenaamd preventief toezicht in de vorm van de misbruiktoets was uiteraard bedoeld om criminaliteit te bestrijden en het “voorkomen van financieel-economische overtredingen”. Dit beleid zou moeten bijdragen aan de integriteit en transparantie van de vennootschappen die in Nederland gevestigd zijn. In de nieuwe regelgeving wordt het preventieve toezicht vervangen door een andere vorm van toezicht.

Statuten bij het oprichten van een flex BV niet meer nodig?

De statuten van de vennootschap worden door de notaris opgesteld en vastgelegd in de oprichtingsakte. Toenmalig minister Verhagen van Economsche Zaken heeft in een interview met de Telegraaf aangegeven dat het mogelijk wordt om de oprichtingsakte te schrappen. Dit kan interessant zijn voor “eenvoudige gevallen”. Een invoeringsdatum van deze wijziging is nog niet bekend. In de statuten worden diverse zaken vastgelegd die de bv aangaan. Zo wordt vermeld tot welk bedrag de bv aandelen kan uitgeven. Dit wordt het maatschappelijk aandelenkapitaal genoemd. Daarnaast zal in de statuten verder worden vastgelegd op welke wijze de benoeming van de bestuurders (directeuren en commissarissen) zal plaatsvinden, wat hun bevoegdheden zijn, hoe vaak er een aandeelhoudersvergadering zal plaatsvinden, hoe de overdracht (verkoop) van aandelen is geregeld wanneer een van de aandeelhouders zich terugtrekt, enz.

Tarieven notarissen vergelijken

Advies: al weer meer dan tien jaar geleden zijn de tarieven van notarissen vrijgegeven. Dit betekent dat het je vrij staat om te onderhandelen en van verschillende notarissen een offerte te vragen. Enig speurwerk op internet kan je leren wat er zoal in de markt betaald wordt voor het oprichten van een BV. De ervaring leert dat dit vele honderden Euro's kan schelen. Zo heeft de schrijver van dit stuk bij zijn notaris nog € 1300,- voor zijn BV betaald. Volgens de ads op deze pagina moet minder dan € 400 mogelijk zijn!

Per 1 oktober 2012 is de flex BV een feit: het oprichtingskapitaal en de bankverklaring zijn niet meer verplicht!

Het heeft lang geduurd maar per 1 oktober 2012 is het niet meer verplicht om bij de oprichting van een nieuwe BV een minimum kapitaal te storten van 18.000 Euro.