Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

BV oprichten zonder notaris? Het kan nog steeds niet

Wordt het mogelijk om een BV op te richten zonder tussenkomst van de notaris? Al op 3 september 2011 heeft in een interview met de telegraaf de toenmalige minister Verhagen gezegd dat hij voor het oprichten van een BV de verplichte notariële akte wil gaan afschaffen. Dat zou betekenen dat het bij het oprichten van een BV niet meer verplicht is om de notaris een oprichtingsakte te laten opstellen. En dat zou flink schelen in de kosten voor de oprichting van een nieuwe BV. Echter, voordat de notariële akte daadwerkelijk is afgeschaft is een aparte wetswijziging nodig. En het is nog niet bekend wanneer deze wetswijziging naar de Tweede Kamer gaat.

Meer vrijheid bij het inrichten van een BV: de Flex-BV

Dit plan moet gezien worden als onderdeel van een groter geheel. Al geruime tijd ligt er bij de eerste kamer een wetsvoorstel voor de zogenaamde Flex-BV. Dit voorstel voorziet (naast een heleboel andere zaken) in meer vrijheid bij het opstellen van de statuten van een BV. Het resultaat hiervan is natuurlijk dat het opstellen van de statuten bij het oprichten juist ingewikkelder wordt dan het nu is omdat er meer keuzes gemaakt moeten worden. Dit soort van maatwerk vereist altijd de nodige kennis dus het is een terechte veronderstelling dat de verhoogde vrijheid en flexibiliteit juist aanleiding zal geven tot de vraag naar meer juridische ondersteuning. Het is zelfs de vraag of de oprichters van een BV voor dergelijke complexe statuten wel zonder juridische ondersteuning kunnen. Meer vrijheid is een groot goed maar de keerzijde is natuurlijk ook dat onduidelijk opgestelde statuten aanleiding zullen zijn tot meer conflicten en dus (dure) rechtszaken.

Per 1 juli 2011 is al de Verklaring Van Geen Bezwaar afgeschaft bij oprichting van een BV en ook is het per 1 oktober 2012 niet meer verplicht om bij de oprichting van een BV een minimum kapitaal te storten van 18.000 Euro.

BV oprichten en standaard statuten

Het in het interview uitgesproken plan van Minister Verhagen lijkt zich vooral te richten op die gevallen waar er sprake is van de oprichting van een BV door een aandeelhouder/bestuurder (de DGA), die gebruik gaat maken van standaard statuten. Daarvoor zou het helemaal niet nodig zijn om langs een notaris te gaan die het standaarddocument uit zijn computer trekt en daar een flink tarief voor rekent. Maar wanneer weet je dat je een standaardgeval bent? Dat kan alleen een deskundige beoordelen en dat is nu juist diezelfde notaris.....

En betekent dit dat bij verkoop van aandelen (overname van deze eenvoudige BV) het mogelijk zal worden om ook hierbij de notaris links te laten liggen? Dat is nog allemaal niet duidelijk. Op papier is het een mooi plan maar er moet nog het een en ander worden uitgewerkt. Nog huiswerk voor de minister dus. Nu, eind 2015, is nog steeds niet duidelijk wanneer de weg naar de notaris bij het oprichten van een BV niet meer nodig zal zijn.

De notaris en zijn tarieven

In ieder geval zijn al sinds een tiental jaren de tarieven van notarissen niet meer gebonden aan bepaalde regels. Dit betekent dat je vrij mag onderhandelen met verschillende notariskantoren. Via internet kun je er achter komen wat voordelig tarieven zijn en wat er betaald moet worden voor het oprichten van een nieuwe BV. Waar de schrijver van dit verhaal nog voor zijn eerste BV meer dan 1300 Euro heeft neergeteld worden op het net nu al oprichtingsaktes aangeboden voor enkele honderden Euro's. Shoppen loont dus!