Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Business Idee: van Idee naar Startup

Het eerste begin van een succesvolle onderneming is het briljante business idee. Dit kan een een uitvinding zijn waar een nieuw product of een dienst op is gebaseerd. Een idee kun je niet verkopen. Het idee is de eerste stap op de weg die moet leiden tot een bedrijf. In de praktijk is gebleken dat de meeste succesvolle business ideeën zijn ontwikkeld door mensen die al de nodige relevante ervaringen hadden opgedaan. Ze kenden de behoefte van de klant, de markt en de technologische mogelijkheden voldoende om een succesvol business concept uit te kunnen werken en dit ook tot een succes te maken. Je hoeft echter geen ervaren ondernemer te zijn om een business idee te kunnen uitwerken . Er zijn ook voorbeelden van revolutionaire concepten die ontwikkeld zijn door volstrekte nieuwelingen in het veld. Een mooi voorbeeld hiervan zijn Steve Jobs en Steve Wozniak, de oprichters van Apple, onderaan deze pagina. Het verhaal gaat dat zij een deel van hun bezittingen moesten verkopen om de productie van de eerste Apple computer te kunnen bekostigen.

Wat kun je verdienen met je business idee?

Het is belangrijk om vanaf het begin het idee vooral ook vanuit het perspectief van investeerder te bekijken. Dit betekent dat je uiteindelijk helder, beknopt en overtuigend moet kunnen aangeven welke klanten in welke markt gebruik zullen maken van jouw idee en hoe er geld mee wordt verdiend. Uiteraard moet de technologie ook “werken”, maar maak niet de fout de indruk te wekken dat je verliefd bent op je eigen technologie, of nog erger: dat je eigenlijk op zoek bent naar een nieuwe subsidie om meer onderzoek te kunnen doen!

Vanuit het perspectief van de investeerder is alleen het geniale idee, hoe briljant ook, helemaal niets waard! Daarom moet er eerst de nodige tijd worden geïnvesteerd om het idee te laten uitgroeien tot een volledig uitgewerkt business idee dat is vastgelegd in een business model. Een business plan komt later wel. Met andere woorden: stop met dromen want er moet een hoop gebeuren!

Haalbaarheidsonderzoek: de haalbaarheid van je business idee

Begin niet te ingewikkeld. Toets eerst ruwweg de haalbaarheid van het idee door jezelf een aantal relevante vragen te snellen. Focus eerst op het product. Hoe haalbaar is het? Hoe innovatief is de technologie en het product? Moet alle technologie nog ontwikkeld worden of is het een combinatie van bestaande technologieën? Is de technologie te beschermen? Zijn er concurrerende producten op de markt? Hoe gaat je team er uit zien? Hoeveel geld heb je ongeveer nodig en wat schat je dat de kostprijs en de verkoopprijs van je product zijn? Kortom, al gauw zullen vele vragen op je afkomen. Door deze zo goed mogelijk te beantwoorden wordt je idee stap voor stap steeds gedetailleerder uitgewerkt en de haalbaarheid in kaart gebracht. Wees niet bang om het idee met vrienden, experts en potentiële klanten te bespreken. Vaak is het mogelijk om je idee zo abstract weer te geven dat anderen het idee niet zo snel zullen "inpikken". Bovendien hebben ze het vaak veel te druk met hun eigen zaken om achter jouw idee aan te rennen.

Dit hele proces moet leiden tot een ruwe beschrijving van het business idee. Op de volgende pagina kun je nog een aantal vragen aantreffen die helpen bij het haalbaarheidsonderzoek van je business idee.

Het begin van Apple

Steve Jobs en Steve Wozniak Steve Jobs (links) en Steve Wozniak, de grondleggers van Apple, moesten hun spullen verkopen om de productie van de printplaat van hun eerste Apple te kunnen bekostigen. Het verhaal gaat dat Steve Jobs zijn oude Volkwagenbus verkocht en Steve Wozniak een programmeerbare rekenmachine van de hand deed om aan geld te komen.