Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Wat is Intellectueel Eigendom?

Wat is intellectueel eigendom? Wanneer je een nieuwe technologie hebt ontwikkeld waarvan je denkt dat het wel eens een echte uitvinding zou kunnen zijn, kun je overwegen om deze uitvinding te patenteren. Het patenteren van een uitvinding valt juridisch onder het zogenaamde intellectueel eigendomsrecht. Op een andere pagina zullen we ons richten op het daadwerkelijk aanvragen van een patent, maar hier gaan we eerst het conceptuele kader van het intellectueel eigendomsrecht (IE) introduceren. In het dagelijkse taalgebruik wordt overigens, in plaats van IE, vaker de Engelse term IPR (intellectual property rights) gebruikt of kortweg IP. In alle gevallen wordt er echter hetzelfde mee bedoeld: het gaat over rechten op creaties van de menselijke geest. Hiervan zijn uitvindingen wel het meest bekend maar het gaat ook om literaire werken, namen, afbeeldingen, symbolen en ontwerpen voor commercieel gebruik. De wetgeving rondom het IE is er op gericht om de geestelijke en materiele belangen van uitvinders en auteurs te beschermen. Het idee daarbij is dat het intellectueel eigendomsrecht een systeem en garantie moet bieden om uitvinders, auteurs en andere creatieve geesten te kunnen belonen voor hun inspanningen.

Patenten en Copyright

Het Intellectueel eigendomsrecht kan worden verdeeld in twee hoofdcategorieën. Dit zijn (1) het auteursrecht dat is bedoeld om literatuur en andere artistieke werken zoals boeken, muziek, schilderijen en beeldhouwwerken beschermen, en (2) het zogenaamde industrieel eigendomsrecht wat patenten moet beschermen. Daarnaast beschermt het industrieel eigendomsrecht ook merken en industriële ontwerpen. Via het auteursrecht resulteert copyright automatisch van de scheppingsdaad, zoals het schrijven van een essay of het scheppen van een beeldhouwwerk. Lees hier mee over op de pagina waar de vraag wordt beantwoord: wat is copyright? Daarom is het in deze gevallen niet noodzakelijk om de rechten van een auteur beschermen door het indienen van een copyright aanvraag. Dat is wel het geval bij het verwerven van industrieel eigendomsrecht (waaronder dus de patenten vallen). Het is slechts mogelijk om een patent te verwerven door het indienen van een patentaanvraag.

Patenten en uitvindingen

De eerste stap om een uitvinding te patenteren is het indienen van een patentaanvraag. Meestal wordt dit gedaan door een octrooibureau. Patent en octrooi betekenen overigens hetzelfde, alleen de laatste klinkt wat sjieker en wordt meestal in officiële documenten gebruikt. De octrooiaanvraag is slechts een set documenten geschreven in een bepaald, voorgeschreven, format. De octrooiaanvraag wordt vervolgens beoordeeld door een officieel overheidsorgaan dat de aanvraag kan toekennen of afwijzen op basis van de vraag of de aanvraag voldoet aan de (wettelijke) eisen voor octrooieerbaarheid. Wanneer het octrooi wordt toegekend verwerft de octrooihouder op basis van het intellectueel eigendomsrecht van het desbetreffende land hiermee het exclusieve recht om de uitvinding commercieel te exploiteren. Lees hier meer over op de pagina over de betekenis van het intellectueel eigendom. Om te voorkomen dat een uitvinder in ieder afzonderlijk land het recht op commerciële exploitatie moet zien te verwerven hebben de regeringen hun octrooi procedures op internationaal niveau geïntegreerd en op elkaar afgestemd.