Wat is Copyright?

Is een copyright teken bij je tekst zetten noodzakelijk?

Patenten
copyright symbool

Wat is copyright? En moet je altijd een copyright teken bij je teksten zetten om aanspraak te kunnen maken op het copyright? Copyright is een Engelse term die in Nederland in principe geen juridische betekenis heeft. In correct Nederlands wordt hiervoor de term auteursrecht gebruikt maar copyright en auteursrecht worden in de dagelijkse praktijk vaak door elkaar gebruikt. Er is dan ook geen verschil tussen copyright en auteursrecht. Beide worden aangegeven met het overbekende en vaak gebruikte copyright teken, de ©. De correcte bijbehorende Nederlandse uitdrukking is dan “dit werk is auteursrechtelijk beschermd”. Maar moet het copyright teken er bij staan?

Wat is copyright? Kopiëren zonder toestemming is verboden en strafbaar

Eerst nog even over het auteursrecht zelf. Als iemand een bepaalde tekst heeft geschreven mogen anderen op grond van het auteursrecht deze niet zomaar kopiëren en gebruiken. Dit is zelfs strafbaar en dit is geregeld in de auteurswet. Om het copyright te laten gelden is het niet eens nodig is om het copyright teken erbij te zetten! Bovendien is het niet nodig om de teksten ergens aan te melden of anderszins te (laten) registreren. Als iemand jouw tekst of een deel ervan gebruikt is die persoon gewoon strafbaar. Dat geldt niet alleen voor teksten maar ook voor foto's, afbeeldingen en bijvoorbeeld de tekst van deze internetpagina. Deze mag niet zomaar gekopieerd worden en op een andere site worden geplaatst. Wel zijn er een aantal voorwaarden.

  1. Het werk moet een persoonlijk karakter hebben, het moet origineel zijn. Wel mag je een bestaand verhaal in eigen woorden weergeven. Botweg kopiëren is verboden maar in eigen woorden herschrijven mag dus wel.
  2. Het bovengenoemde persoonlijke en originele werk moet ook waarneembaar zijn door lezen, horen of zien. Het is dus niet zo dat het alleen in je hoofd mag bestaan.

Het goede nieuws: het copyright teken hoeft er niet bij te staan en copyright ontstaat automatisch

Copyright ontstaat dus automatisch door het maken en publiceren van het werk. En anders dan bij een patent aanvragen hoeft het copyright nergens worden vastgelegd. Als het werk van grote waarde is kan het op enig moment belangrijk zijn dat je kunt aantonen dat jij de schepper ervan bent. Daarbij kan het helpen om het werk te voorzien van een datumstempel en daarvoor zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt dan het werk bijvoorbeeld aanbieden aan een notaris voor een officieel dagwaarmerk en ook zijn er verschillende commerciƫle aanbieders. Dit is dus geen copyright registratie maar een dergelijke datumregistratie kan wel helpen om aan te tonen dat jij de maker bent van de briljante tekst, de foto of de afbeelding.

Hoe lang mag je gebruik maken van het copyright / auteursrecht?

Zoals gezegd biedt het auteursrecht de schepper van een bepaald werk recht op het gebruik ervan. Wel kan deze anderen, al dan niet tegen betaling, toestemming geven om het werk te gebruiken. Dit gebeurt natuurlijk ook vaak in de praktijk bij werken van grote waarde. Dit wordt dan meestal ook netjes vastgelegd in een contract. Wanneer de maker van het werk overlijdt, vervalt het copyright automatisch aan zijn of haar erfgenamen en wel voor een periode tot 70 jaar na de dood van de maker. Daardoor kan het zijn dat werken van reeds lang geleden overleden auteurs wel vrijelijk via internet beschikbaar zijn. Deze vallen namelijk niet meer onder het copyright.

Volgens artikel 1 van de auteurswet heeft de maker van een werk het uitsluitend recht dit openbaar te maken en te verveelvoudigen en kan en mag de maker zich verzetten tegen inbreuk op dat recht. Met andere woorden: als iemand jouw werk kopieert wordt er inbreuk gemaakt op je recht en kun je er een zaak van maken. Dat dit nogal eens gebeurt, heeft er mee te maken dat het begrip “werk” in de auteurswet niet erg precies is gedefinieerd. Dit laat ruimte voor nodige discussie en om je daarin te ondersteunen zijn er juristen die gespecialiseerd zijn in het auteursrecht, de zogenaamde copyright advocaten.