Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Met het Unitair Octrooi patent aanvragen in de hele EU

Het was zo'n mooi idee: met één procedure tegelijkertijd patent aanvragen in alle landen van de EU. Dit wordt het Unitair Octrooi genoemd. Immers, nu is het zo dat met de Europese route voor het aanvragen van een patent de procedure voor het indienen van de aanvraag verloopt via het Europees Octrooibureau (de EOB). Dat is op zich goed geregeld maar daarna begint het pas echt.

De aanvrager moet dan een keuze maken in welke landen van Europa het patent wordt doorgezet waarbij in elk land de zaken net weer anders geregeld zijn. De aanvrager komt zo in het bezit van een bundel patenten en daarom wordt dit wel een bundeloctrooi genoemd.

Soms zijn er vertalingen nodig en in elk land moet betaald worden voor het in stand houden van het patent. Bovendien moet bij een eventuele inbreuk op het patent in het desbetreffende land een rechtszaak gevoerd worden. Het idee van het Unitair Octrooi was dat dit allemaal niet meer hoeft en dat met één procedure de uitvinding op de hele Europese markt beschermd is.

Dat is immers het grote verschil met een patent in Amerika. Daar is het ook mogelijk om met een patent een uitvinding te beschermen op de hele Amerikaanse markt. En in Europa moet bescherming gezocht wordt in alle landen afzonderlijk wat veel meer gedoe en hogere kosten met zich meebrengt.

Het Unitair Octrooi is natuurlijk een mooi idee maar het is nog steeds niet ingevoerd en het plan kent toch wel een aantal haken en ogen. Wat is het nadeel? Het Europees octrooi kan geregistreerd in totaal 38 landen. Het gaat daarbij om de landen die deel uitmaken van de Europese Unie en nog een aantal anderen zoals Noorwegen, Zwitserland en Turkije. Daarbij zal het Unitair Octrooi alleen geldig zijn in landen die aan het verdrag deelnemen en dat zijn dus niet alle EU-lidstaten. Want hoewel al een heel aantal landen het verdrag hebben geratificeerd doen ook een aantal landen niet mee, bijvoorbeeld Polen en Spanje.

Daarnaast loopt in Duitsland nog een gerechtelijke bezwaarprocedure tegen de invoering maar als het bezwaar niet wordt erkend (zoals wordt verwacht) kan Duitsland ook ratificeren. De verwachting is dat dit in de herfst van dit jaar (2018) zal plaatsvinden en dan kan het Unitair Octrooi snel worden ingevoerd. Engeland heeft (tot verbazing van velen) al wel goedkeuring gegeven maar als Duitsland te lang wacht is de Brexit misschien een feit en kan de invoering misschien nog wel een aantal jaren worden opgeschort.

De kosten van een Unitair Octrooi

Een Europees octrooi moet, na de gezamenlijke aanvraagprocedure, in elk gewenst Europees land apart worden beoordeeld en verleend. En in geval van een conflict moet dat ook in elk land apart voor de rechter worden uitgevochten. Het idee was nu om een dergelijk conflict over een bepaald Unitair Octrooi door het nog op te richten Unified Patent Court (UPC) te laten behandelen en dat de uitspraak dan ook in alle gekozen landen geldig zou zijn. Meer bescherming voor minder geld, was het idee.

Het UPC zou ook alleen patentzaken moeten behandelen waarbij de rechters ook uit verschillende landen moeten komen. Naast gemak zou de UPC er ook voor moeten zorgen dat de totale proceskosten een stuk lager uit zouden komen dan in geval van een Europees patent waarbij verschillende rechtszaken tegelijkertijd gevoerd zouden moeten worden in verschillende landen. Dit kost vaak miljoenen Euro's.

De verwachting is dat een rechtszaak voor het UPC in het algemeen goedkoper is dan de verschillende rechtszaken zoals in geval van een Europees Octrooi. Echter, wanneer het een complexe zaak betreft zou een dergelijke rechtszaak ook wel eens tot in de miljoenen Euro's kunnen lopen. Het nadeel is dan ook weer dat als een rechtszaak door het UPC wordt verloren, de zaak ook meteen in alle gekozen landen verloren is.