Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Octrooi Nieuws

  • Oktober 2016: Al verschillende keren heeft Theo Tempels, de uitvinder van de inkeping in het beschuitje, voor de rechter gestaan omdat de geldigheid van zijn patent in twijfel werd getrokken door bedrijven die de inkeping wilden toepassen in hun produkten. Met name het punt van de wettelijke eis van inventiviteit werd nog onlangs in twijfel getrokken. Maar ook nu weer stelde de rechter de uitvinder in het gelijk.

  • 8 februari 2011: Na lang touwtrekken heeft nu het grootste deel van de EU-lidstaten aan de Europese Commissie de opdracht gegeven om met voorstellen te komen voor een Europees Octrooi. Dit octrooi zal overigens niet geldig zijn in heel Europa omdat Spanje en Italie er nog steeds niet mee instemmen.