Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Geheimhouding bij patent aanvragen

Wanneer je een patent wilt aanvragen om je uitvinding te beschermen is het van belang om te beseffen dat geheimhouding bij patent aanvragen zeer belangrijk is! Want als er sprake is van een publicatie waar de uitvinding in beschreven staat is dat absoluut een show-stopper voor een mogelijke verlening van een patent. Geheimhouding is cruciaal tot het moment dat de aanvraag is ingediend! En geheimhouding kent verschillende vormen. Het gaat daarbij niet alleen om gedrukte (of geschreven) tekst.

Geheimhouding gaat niet alleen over wetenschappelijk publicaties

Geheimhouding bij patent aanvragen gaat niet alleen om formele wetenschappelijke publicaties maar om elke vorm van het openbaar maken van de vinding waardoor het idee in het zogenaamde publieke domein terecht komt. Dus alle publicaties zoals artikelen in (wetenschappelijke) tijdschriften en kranten, hoofdstukken in boeken, (wetenschappelijke) posters, proefschriften, abstracts op internet, abstracts in congresverslagen kunnen een probleem opleveren.

Het is natuurlijk niet ongewoon om je vinding in wording met diverse deskundigen te bespreken (mondeling, mails, brieven, faxen). Bijvoorbeeld, om een prototype te laten bouwen. Om de nieuwheid van de vinding niet in gevaar te brengen is het verstandig om dan te werken met een geheimhoudingsverklaring. Ook mondelinge overdracht in de vorm van een lezing, al dan niet met behulp van een powerpoint presentatie, moet worden vermeden. Dit geldt overigens niet voor werkbesprekingen en besloten vergaderingen, waarbij men weet wie de aanwezigen zullen zijn. In zulke gevallen is het echter verstandig om de aanwezigen te wijzen op het besloten karakter van de bijeenkomst omdat je van plan bent om een patentaanvraag in te dienen. Vaak is het echter zo dat werkbesprekingen worden aangekondigd door middel van flyers en posters op prikborden in een organisatie zoals een universiteit. In zulke gevallen weet je niet wie de toehoorders allemaal zullen zijn en is het dus verstandig om niets over de vinding te zeggen.

Wanneer een vinding in de openbaarheid is gebracht is de geheimhouding geschonden en is het voor de nieuwheid niet van belang of iemand ook daadwerkelijk kennis heeft genomen van het idee of niet. Alleen het feit dat de vinding in het publieke domein is gebracht is voldoende om een succesvolle patentaanvraag te blokkeren. In dergelijke gevallen een patent aanvragen zinloos. Dus schrijf het idee in het zand van het strand van een onbewoond eiland in de Stille Zuidzee en het heeft geen zin meer om een patent aanvraag in te dienen.

Pas op met het beschrijven van je uitvinding!

Het is een misverstand om te denken dat het in abstracte termen beschrijven van de vinding en het weglaten van details geen problemen zal opleveren. Als in de summiere beschrijving de nieuwheid al wordt prijsgegeven kan het zo zijn dat de vinding al niet meer patenteerbaar is. Dit gebeurt met name nogal eens in interviews en staat het gewoon in de krant.....

Niet alles van een vinding hoeft nieuw te zijn om een patent te kunnen aanvragen. Vaak is het zelfs zo dat een vinding diverse elementen bevat die afzonderlijk al gepubliceerd zijn in verschillende openbare publicaties. In dergelijke gevallen is patentering van de gecombineerde vinding alleen nog mogelijk indien de combinatie iets nieuws en verrassends oplevert.

Niet zelden is het indienen van de patentaanvraag een race tegen de klok omdat op een bepaalde datum de vinding wordt gepubliceerd en de geheimhouding wordt gechonden. In dat geval is de datum van openbaarmaking van belang. Voor een een wetenschappelijk artikel geldt dat de verzenddatum van het tijdschrift de datum van openbaarmaking is. Voor een proefschrift is dit de datum dat het proefschrift de drukkerij verlaat.