Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Intellectueel Eigendom Betekenis

Wat is de betekenis van intellectueel eigendom? Met andere woorden: waarom zou je patent aanvragen om je uitvinding te beschermen? Stel, je bent een uitvinder en je hebt een briljant idee verder ontwikkeld tot een echte uitvinding. En je denkt aan het starten van een eigen bedrijf met je uitvinding om het tot een succes te maken door het aan zoveel mogelijk klanten te verkopen. Waarom zou je dan patent aanvragen op je uitvinding? Patenten kosten toch alleen maar geld? Een patent biedt echter een cruciaal concurrentievoordeel. Gewoonlijk kost de ontwikkeling van een idee of een nieuwe technologie tot een volwassen innovatief product veel geld, energie en tijd. Vaak heeft de uitvinder er jaren aan gewerkt en er veel (eigen) geld in gestoken. Om ervoor te zorgen dat deze kosten terug worden verdiend en de resultaten van al deze inspanningen niet gemakkelijk kunnen worden gekopieerd door een concurrent is een patent een onmisbaar hulpmiddel om je uitvinding te beschermen. Op de pagina met als titel: wat is Intellectueel Eigendom? hebben we patenten en het wettelijke kader van de intellectuele eigendomsrechten geïntroduceerd. Patenten kunnen erg belangrijk zijn voor een (startend) technologiebedrijf maar wat is nu de betekenis van een patent en hoe draagt een patent bij aan de uiteindelijke doelstelling van het bedrijf: geld verdienen met een uitvinding?

Intellectueel eigendom betekenis en hoe werkt bescherming door een patent?

Een patent geeft de uitvinder juridische bescherming door het verlenen van een exclusief recht op de uitvinding. Dit houdt in dat een patent de exclusieve rechten op de exploitatie van een uitvinding verleent aan de eigenaar van het patent, de octrooihouder. De octrooihouder heeft vervolgens tot maximaal 20 jaar lang het exclusieve recht op het verdienen van geld met de uitvinding. Op deze manier kun je de uitvinding beschermen en anderen verbieden deze te kopiëren of toe te passen in elk product dat je kunt bedenken. Je concurrent kan daarom niet de uitvinding gebruiken zonder jouw toestemming. Kortom, een verleend patent geeft je een onderscheidend ( markt ) voordeel en dat is precies de bedoeling van een patent. Bovendien is het dan mogelijk dat je aan anderen (uiteraard in ruil voor een vergoeding) een licentie verleent om je uitvinding te gebruiken, toe te passen en te verkopen. Daarom is een octrooi een belangrijke economische waarde die het mogelijk maakt om geld te verdienen met een uitvinding en ook de kosten terug te verdienen die gemaakt zijn om de uitvinding te ontwikkelen. En, natuurlijk niet te vergeten, om de gemaakte octrooikosten terug te verdienen.

Thomas Edison: uitvinder en ondernemer

Thomas Edison was vooral ondernemer Thomas Edison is beroemd geworden door zijn uitvindingen maar het is veel minder bekend dat hij ook zo ongeveer wereldrecordhouder patenteren is. Hij was eigenaar van meer dan duizend patenten! Dit waren echter niet allemaal zijn eigen uitvindingen. Thomas Edison was vooral ondernemer die het spel van geld verdienen met patenten zeer goed beheerste. Hij kocht veel uitvindigen direct van de uitvinders en vroeg er vervolgens zelf patent op aan.