Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Auteursrecht registreren

Het auteursrecht (dit is hetzelfde als copyright) ontstaat automatisch wanneer iemand een tekst, een foto of een ander werk maakt. Anders dan bij een patent aanvragen is het dus niet nodig om het werk aan te melden bij een officiële instantie of om het werk ergens vast te leggen om het auteursrecht te kunnen claimen. Het kost dus geen enkele moeite om het auteursrecht te verkrijgen en zelfs het copyright teken hoeft er niet bij te staan. De enige eis is dat het werk origineel en creatief moet zijn. Aan de andere kant kan het mede daarom ook erg lastig zijn om te bewijzen dat jij de bedenker en maker van het desbetreffende werk bent.

In de auteurswet staat dat er vermoed wordt dat de naam van degene die bij het werk vermeld wordt ook de maker ervan is. En in de meeste gevallen is dat natuurlijk ook zo. Alleen wanneer twee partijen claimen de bedenker van een werk te zijn zal er extra bewijs gevonden moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van een datumvermelding op het werk. Dan is het aannemelijk dat degene met de oudste versie de maker ervan is. Daarom is het altijd verstandig om, behalve je naam, ook altijd de datum op je verzinsels te vermelden.

Auteursrecht registreren met een envelop?

Eerst even iets anders. Soms word gesuggereerd dat het handig is om een werk aan jezelf te versturen. Het poststempel op de envelop zou dan het bewijs zijn dat het werk al bestond op die datum. Echter, dit is geen overtuigend bewijs omdat een envelop niet dicht hoeft te zijn bij verzending. De datumstempel bewijst alleen dat de envelop verzonden is op die datum en niet dat het werk er ook daadwerkelijk in heeft gezeten.

Auteursrecht registreren door instanties en commerciële partijen?

We stelden dat degene met de oudste datum op het werk vermoedelijk de maker ervan is maar het is natuurlijk mogelijk dat een kwaadwillend iemand een kopie van jouw werk opzettelijk voorziet van een (veel) oudere datum dan wanneer jij het gemaakt hebt. Om sterker te staan kun je het werk laten voorzien van een datumstempel. Er zijn diverse instanties die dit voor je kunnen doen. Bedenk daarbij wel dat een dergelijke wijze van dateren nog niets zegt over wie daadwerkelijk de maker van het werk is. Iemand anders kan immers ook op deze wijze een kopie van jouw werk laten dateren. Hiermee toon je alleen aan dat het document op de aangegeven datum ook daadwerkelijk al bestond. Niets meer en niets minder. Er zijn (vooral commerciële) partijen die suggereren dat ze op deze wijze jouw auteursrecht registreren maar dat is dus niet waar. Dat wil niet zeggen dat je geen gebruik van de aangeboden diensten kunt maken maar wees je bewust van deze beperking.

Het is niet meer mogelijk om willekeurige documenten bij de belastingdienst te laten dateren. Dat kan alleen nog maar wanneer dit wettelijk verplicht is. Het is nog wel mogelijk om een zogenaamd i-Depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE)) te openen. Dit is een dienst om documenten door een officiële instantie van een datumregistratie te voorzien. Ze bieden twee mogelijkheden aan, online indiening en digitale datering en daarnaast is er ook de mogelijkheid om alles per post af te handelen. Ook hier is het zo dat dit alleen het bewijs is dat het document al bestond op de aangegeven datum.

Datumregistratie door de notaris

Ook is het mogelijk om een document te laten dateren door de notaris. Deze heeft hiervoor verschillende opties waarbij het zelfs mogelijk is om een authentieke akte te laten opstellen waarin de inhoud van het werk wordt beschreven. Het moge duidelijk zijn dat dit omslachtig en relatief duur is maar in de wet is vastgelegd dat wat de notaris zegt wordt geacht waar te zijn.... Informeer bij je notaris voor de mogelijkheden.

Conceptversies bewaren

Alles overziend is het auteursrecht registreren niet mogelijk en kan het dus in theorie nog steeds gebeuren dat iemand een kopie van jouw werk officieel van een datumregistratie heeft laten voorzien voordat je dat zelf hebt gedaan. Inderdaad, het is niet eerlijk, maar het komt voor en in een dergelijk geval helpt het als je klad- en conceptversies hebt bewaard. Immers, alleen de originele bedenker en maker van het werk zal deze in zijn bezit hebben. Tenzij....