Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Nieuw MKB-krediet met een Kredietlimiet van 150.000 euro bij Qredits

Voor veel starters en bestaande MKB ondernmers is het moeilijk om een krediet van de bank te krijgen. En dit geldt natuurlijk in het bijzonder voor technostarters. Deze komen al helemaal niet aan bedrijfsfinanciering voor hun startup. Dit heeft er meeestal mee te maken dat een bank altijd op zoek is naar bepaalde zekerheden om het risico te beperken. Om hierin de MKB ondernemers te ondersteuenen heeft de overheid verschillende stimuleringsmaatregelen genomen. Zo is het mogelijk om via de regeling borgstelling MKB kredieten (BMKB) geld te lenen van de bank wanneer de ondernemer zelf aan de bank te weinig zekerheden kan bieden. De organisatie Qredits participeert ook in de BMKB regeling. Om tegemoet te komen aan de roep van veel MKB ondernemers om de kredietmogelijkheden te verruimen gaat Qredits nu ook MKB-kredieten verstrekken. Dit is onderdeel van een stimuleringspakket van het Ministerie van Economische zaken. Voor dit nieuwe financieringsproduct komen zowel startende als bestaande ondernemers in aanmerking die niet bij een bank terecht kunnen voor hun bedrijfsfinanciering. Het MKB-krediet bestaat uit een zakelijk lening tussen de 50.000 en 150.000 euro.

Qredits verstrekte al de zogenaamde microkredieten. Dit zijn leningen voor startende ondernemers tot 50.000 euro. Qredits zal deze microkredieten ook blijven verstrekken.

Voorwaarden voor het MKB-krediet

Om voor een MKB krediet van Qredits in aanmerking te komen moetje voldoen aan de volgende voorwaarden

  • Je moet 18 jaar of ouder zijn;
  • De regeling geldt voor startende en bestaande ondernemers;
  • Het is mogelijk om met het MKB krediet een bedrijf over te nemen;
  • Je mag niet voor 100% naar het buitenland exporteren;
  • Je mag bij een bank geen lening hebben lopen van minder dan 150.000 euro;
  • Je kredietbehoefte is niet groter dan 150.000 euro;
  • Niet meer dan 40% van het totale krediet bedrag mag besteed worden aan werkkapitaal;

Qredits

Qredits is een kredietorganisatie die wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, banken en verzekeraars. Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het opstarten van hun bedrijf door het aanbieden van ondernemerstools, persoonlijk coaching en het verstrekken van kredieten. Qredits heeft in de afgelopen 4,5 jaar 68 miljoen euro verdeeld onder ruim 4000 ondernemers. De huidige kredietverhoging is mogelijk gemaakt door 30 miljoen euro van het Ministerie van Economische Zaken en daarnaast nog 30 miljoen euro van verzekeraars.

Op de site van Qredits kun je de hele regeling voor het MKB krediet nog eens nalezen.