Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Microkrediet Nederland

Microkrediet in Nederland. Wat hebben Koningin Maxima en een kapster in Bangladesh met jouw businessidee te maken? Op het eerste gezicht niet zo veel maar Maxima heeft in Nederland het concept van Microfinanciering op de kaart gezet. En sinds 2008 is Microkrediet Nederland eeen feit. Microkredieten zijn oorspronkelijk leningen van een paar honderd Euro die worden verstrekt aan ondernemers in ontwikkelingslanden. Deze hebben vaak geen vast inkomen en een onderpand op basis waarvan een traditionele bank ze een lening verstrekt. Met behulp van een microkrediet kunnen ze bijvoorbeeld een winkeltje of een bepaalde machine aanschaffen waarmee ze hun economische positie duurzaam kunnen verbeteren. Veelal wordt het microkrediet verstrekt aan vrouwen omdat deze, statistisch gezien, in ontwikkelingslanden de meest betrouwbare zakenpartners zijn.

Microkrediet Nederland: sinds 2008

Ook voor Nederlandse ondernemers is het nu mogelijk om een microkrediet aan te vragen. Hoewel in Nederland deze kredietregeling is gebaseerd op dezelfde principes als microfinanciering in ontwikkelingslanden is het systeem natuurlijk wel aangepast aan de Nederlandse situatie. Op basis van een haalbaar businessplan kan aan startende en bestaande ondernemers een microkrediet tot € 50.000,- worden toegekend.

Het kan voor beginnende ondernemers interessant zijn om het aanbod van een aantal banken met elkaar te vergelijken. Vaak is het voor kleine bedrijven echter erg lastig, zo niet onmogelijk, om hun activiteiten en plannen te financieren via een bank. Dat heeft te maken met het risico dat je loopt als startende ondernemer. En met de kredietcrisis is dat er niet beter op geworden. Met de invoering van van het Microkrediet systeem werd geprobeerd om de kredietverlening aan deze kleine bedrijven te verbeteren. Koningin Maxima houdt zich al jarenlang bezig met Microfinanciering in ontwikkelingslanden en sinds 2007 maakt zij ook deel uit van de Raad voor Microfinanciering die initiatieven ondersteunt om de kredietverstrekking aan kleine ondernemingen te verbeteren.

Hoe werkt Microkrediet Nederland?

Zoals gezegd is Microkrediet in principe ook beschikbaar voor startende Nederlandse ondernemers maar je moet dan wel een haalbaar businessplan kunnen overleggen. In de praktijk maken ook vooral starters gebruik van de regeling. De organisatie Qredits verstrekt de microkredieten in de vorm van een lening tot 50.000 Euro. Daarbij wordt er nadrukkelijk ook gekeken naar de haalbaarheid van je businessplan en je kwaliteiten als ondernemer. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van een coachingstraject. Het is belangrijk om te beseffen dat het verkrijgen van een Microkrediet geen recht is. Je aanvraag wordt beoordeeld op kwaliteit en in de praktijk wordt een op de vier tot een op de drie aanvragen gehonoreerd.

Uit onderzoek is gebleken dat er veel behoefte is aan deze vorm van zakelijke kredietverstrekking. De gezamenlijke Nederlandse micokredietverstrekkers hebben dan ook de ambitie uitgesproken om in 2015 jaarlijks 10.000 extra startende ondernemers op deze wijze op weg te helpen en een duwtje in de rug te geven. Het is de bedoeling dat zij allemaal gecoacht worden en dat de helft een lening ontvangt van maximaal € 50.000,-.