Technoventure

Uitvinding in Bedrijf

Borgstellingskrediet

Als startend bedrijf met een uitvinding of een goed idee is het erg lastig (en misschien zelfs wel onmogelijk) om via de bank in aanmerking te komen voor bedrijfsfinanciering van je startup. Een bank wil immers altijd zekerheden in de vorm van voldoende eigen middelen of een onderpand van voldoende waarde. De bank wil misschien wel een krediet verlenen aan een starter wanneer de overheid garant staat. En dit is precies waar de regeling Borgstellingskrediet (BMKB) voor is bedoeld. Voorheen heette dit overigens Besluit Borgstelling MKB-Kredieten (BBMKB) maar die benaming wordt niet meer gebruikt. Nu heet de regeling kortweg borgstellingkrediet en officieel de BMKB garantieregeling.

De regeling borgstellingkrediet

De regeling borgstellingkrediet houdt in dat de bank aan de ondernemer geld leent en dat de Nederlandse overheid, of een overheidsorgaan, zich garant stelt voor de betaling van de overeengekomen aflossing en rente. Deze garantie wordt ook wel de kredietgarantie genoemd. Deze regeling kan dus helpen wanneer de bank niet zonder meer een krediet verstrekt maar dat eventueel wel wil doen wanneer er extra garanties zijn. Er kan overigens alleen van de regeling Borgstellingskrediet gebruik worden gemaakt wanneer de lening niet op een andere wijze verkregen kan worden.

Een borgstellingkrediet moet bij de bank worden aangevraagd en de bank beslist ook of, en onder welke voorwaarden, er een borgstellingkrediet wordt verstrekt De overheid neemt dus niet de uiteindelijke beslissing. De hoeveelheid geld die je op basis van de BMKB kunt lenen hangt onder meer af van de hoogte van het kredietbedrag dat de bank nog voor eigen risico wil verstrekken. De bank kan zich hierbij ook laten adviseren door een onafhankelijke partij. Het maximale borgstellingbedrag dat kan worden geleend is per 1 november 2013 verhoogd. Dit is gedaan om het Nederlandse bedrijfsleven een extra steuntje in de rug te geven. Het was 1 miljoen euro en wordt nu 1,5 miljoen euro. Hierbij stond en staat de overheid borg voor 45%. Voorlopig geldt deze verhoging tot 31 december 2014.

Er zijn verschillende banken die aan de regeling meedoen. Dus wanneer een bepaalde bank niet meegaat met je voorstel kan het zijn dat een andere bank het wel doet. Shoppen dus. Maar als startende ondernemer was je waarschijnlijk toch al aan het banken vergelijken. Daarbij is het zo dat ook de bank een zekere limiet heeft voor de hoeveelheid krediet dat op deze wijze verstrekt mag worden. Het kan dus zijn dat je daarom bij een andere bank moet aankloppen. Banken die participeren inde BMKB regeling zijn ABN AMRO, Deutsche Bank Nederland, ING-bank, Rabobank, Triodos en Van Lanschot Bankiers. Op de BES-eilanden zijn dat Girobank NV, MCB bank (Maduro bank) en RBTT Bank NV. Daarnaast participeert de organisatie Qredits in de BMKB regeling.

Voorwaarden voor een Borgstellingskrediet

Om via de BMKB regeling in aanmerking te komen voor een Borgstellingskrediet gelden de volgende voorwaarden

 • BMKB geldt alleen voor MKB bedrijven
 • Het maakt niet uit of je een BV hebt of een eenmanszaak welke geen rechtspersoon is
 • Het MKB bedrijf is in Nederland of op Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd en de bedrijfsactiviteiten vinden voornamelijk daar plaats
 • De onderneming heeft maximaal 250 werknemers (FTE)
 • De jaaromzet bedraag niet meer dan 50 miljoen euro of het balanstotaal is niet meer dan 43 miljoen euro
 • De looptijd van de garantie is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als het krediet bedoeld is om te investeren in een gebouw of een schip, dan geldt een periode van 12 jaar. En als de lening wordt gebruikt om een pand te financieren dat gebruikt wordt voor zowel wonen als werken, dient minstens 50% van het pand bestemd te zijn voor zakelijk gebruik
 • Uiterlijk 6 maanden na ondertekening van de overeenkomst moet je beginnen met aflossen en afhankelijk van het type borgstelling en onderneming is het ook mogelijk om de lening voor een bepaalde duur op te schorten

Voor starters en ondernemers die een technologische innovatie ontwikkelen biedt de overheid ruimere voorwaarden voor het Borgstellingskrediet.

Voor de BMKB regeling komen niet in aanmerking

 • Ondernemers die een vrij beroep uitoefenen in de medische sector en die vallen onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg
 • Ondernemers waarvan de toetreding tot de markt in belangrijke mate wordt bepaald door de overheid. Dit geldt onder meer voor advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen
 • Ondernemers die hun geld voor meer dan 50% verdienen in de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij, met de teelt van vee- en visvoer. Dit geldt ook voor bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijven en bedrijven die zich bezighouden met het financieren van één of meer andere ondernemingen
 • Ondernemers die de lening willen gebruiken voor verwerving, vervreemding, ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed

Op de site van RVO, het vroegere Agentschap NL kun je de hele BMKB regeling nog eens nalezen.